TUBİTAK-Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Başlatan ocay, Mar 18, 2016, 02:11 ÖS

« önceki - sonraki »

ocay

http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/1tubitak_2015_faaliyet_raporu.pdf

TÜBİTAK 2015 yılında toplam değeri 1.804 Milyar TL olan 37 proje yürütüyormuş.

Geçen yıla göre karşılatırırsak proje sayısı çok değişmeden, proje fonu 2 katına çıkmış;

http://tubitak.gov.tr/sites/default/files/1tubitak_2015_faaliyet_raporu.pdf

Yani SAGE'ye geçen yılda toplam değeri 900 milyonları aşan 3-4 yeni proje gelmiş. Bu kadar maddi açıdan büyük işlerin arkasından bakalım neler çıkacak. Mesajı Paylaş

kimlikci

Raporda bazı dikkatimi çeken konular şöyle


2015 yılı içerisinde başlayan projeler(bilinenleri atmadım):

MİLGEM 3-4 GEZKİY Sistemi, MİLGEM 3-4 MİS Projesi


Askeri Teknolojiler

- 57 Adet Kimyasal Harp Maddeleri Belirleme Cihazı projesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın talebi ile yerli olanaklarla 57 cihaz geliştirilip teslim edilmiştir.

-MİLKANAT-T1007 E Sınıfı 130 MW Bir Gaz Türbininde 1 Set Rotor ve 1 Set Stator 3.Kademe Türbin Kanadının Hassas Döküm Yöntemi ile Geliştirilmesi ve Üretimi" projesinde prototip kanat dökümü aşamasına gelinmiştir.

-Yüksek Enerjili İnfilak Maddesi Geliştirilmesi Projesi kapsamında, 100 kg/kafile ölçekli pilot üretim tesisinin kurulum çalışmaları devam etmektedir.

-Amonyum Dinitramid (ADN) Geliştirilmesi projesi kapsamında yeni nesil roket yakıtı olan ADN'nin üretim prosesinin geliştirilmesi ve yarı pilot ölçekli ADN üretim sisteminin kurulum çalışmaları gerçekleştirilmiştir. "Azido Polimer (AZP) Geliştirilmesi" projesi kapsamında ise düşük camsı geçiş sıcaklığına (<-60°C) sahip, azid grupları içeren, hidroksil uç gruplu oligomer üretim prosesinin geliştirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

-Atmosferik Yaşam Destek Sistemi projesi kapsamında TSK denizaltı gemilerinde kullanılmak üzere askeri standartlara uygun biri gemide diğeri limanda geri kazanılabilen iki farklı karbondioksit tutucu sistem prototipinin üretim ve eniyileme çalışmalarına devam edilmektedir. Bu sayede gemilerde karbondioksit seviyesi %1'den %0,5'e düşürülebilecek ve su altında kalabilme süresi 50 güne çıkarılacaktır.

-HALE Projesi kapsamında, uydularda yörünge düzeltme ve kontrol işlerinde görev yapacak bir elektrikli itki sisteminin tasarım, üretim ve testi için gerekli olan altyapının kurulması amaçlanmaktadır. Üretimi yapılan prototip motorun ilk testlerinin ardından malzeme iyileştirme çalışmalarına başlanmıştır. İkinci prototip özel manyetik malzemeler ile üretilmiş ve manyetik alan testleri gerçekleştirilmiştir.


Sivil Alanlar için projeler


-Biyokütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretimi" projesi kapsamında TKİ - ELİ'nin Soma-Cenkyeri tesisleri sahasında kurulmuş olan pilot tesiste devreye alma çalışmaları; gazlaştırma, gaz temizleme, gaz şartlandırma alt sistemlerinde tamamlanmış olup; sıvı yakıt üretimi alt sisteminde ise halen devam etmektedir.

-Hidroelektrik Santral Bileşenlerinin Yerli Olarak Tasarımı ve Üretimi projesi kapsamında generatör taslak tasarımı ve manyetik modelin kurulumu tamamlanmış ve analizler başlatılmıştır. Generator ve türbin tasarım ekiplerinin bir araya gelerek gelinen noktanın değerlendirildiği bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

-320x240 Piksel RGB AMOLED Aviyonik Ekran Geliştirilmesi projesinde, laboratuar alt yapısı ve cihazların satın alma süreçleri tamamlanmış, 2016 Mart sonuna kadar teslimi ön görülmektedir. OLED üretimi için polimer ve küçük moleküllerin sentez ve karakterizasyonu gerçekleştirilmiş, TFT çalışmalarında, a-Silisyum mobilite ölçümlerini takiben tasarım çalışmalarına başlanmıştır.


Teleskop Uzmanı Yetiştirme (TUY) Projesi: Kalkınma Bakanlığı destekli proje kapsamında elektronik donanımı ve yazılımı yerli olan TUY40 isimli robotik teleskop geliştirilmiştir. TUY40 teleskopunu 2016 yılında Türk astronomlarının hizmetine sunmak için kubbe imalatı da gerçekleştirilmiştir. Bunun dışında robotik teleskoplara otonom yazılım ve RTT150 teleskopuna polarimetre geliştirme olmak üzere 2 yerli inovasyon daha geliştirilmiştir. Yazılım, Türk
astronomların hizmetine sunulmuş olup başarılı gözlemleri dünyaya duyurulmaktadır. Polarimetre sayesinde de dünyaya yaklaşan asteroitlerin yansıtma oranı, çapı, sınıfı, gözenekliliği belirlenmektedir.


Mesajı Paylaş

ocay

ADN geliştirilmesi yeni nesil katı yakıtlı balistik füzeler için olabilir. Mesajı Paylaş

7Skies

.

ocay

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2016_faaliyet_raporu_v26.pdf

Rapora göre TÜBİTAK SAGE'de toplam mali değeri 2 milyar TL olan 37 proje sürmekteymiş. Mesajı Paylaş

radar

ARDEB 1003 Programı Kapsamında 25 Yeni Çağrı Açıldı


TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini "1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı" ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Bu bağlamda 1003 programı kapsamında 8 ana alanda 25 adet proje çağrısı açıldı.
 
Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji verimliliği alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir.
 
1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 06/10/2017 olarak belirlenmiştir. "1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı" ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

1003 programına ait başvuru formları güncellenmiştir. 1. ve 2. aşama başvuruları sırasında güncel formların kullanılmaması halinde proje önerileri değerlendirmeye alınmayacaktır. Güncel başvuru formlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Açılan çağrı başlıkları ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1003-BIT-AKAY-2017-2 İleri Yazılım Mühendisliği Araç ve Yöntemleri

1003-BIT-BBIL-2017-2 Birlikte Çalışabilirlik

1003-BIT-BGUV-2017-2 Akıllı Sistem ve Ortamlarda Güvenlik Teknolojileri

1003-BIT-GNBT-2017-2 Karşılıklı Bağımlı Altyapı Sistemleri

1003-BIT-GOMS-2017-2 Haberleşme Teknolojileri

1003-BIT-MILT-2017-2 İçerik Bilinçli Ağ Teknolojileri

1003-BIT-MNOE-2017-2-1 MEMS/NEMS Tabanlı Sensörler ve Yonga-Üstü-Laboratuvar Analiz Sistemleri

1003-BIT-MNOE-2017-2-2 Ataletsel Ölçüm Birimleri (IMU)

1003-BIT-VERI-2017-2 Yenilikçi Veritabanı Yönetim Sistemleri

1003-ENE-DEPO-2017-2 Enerji Depolama Malzemeleri
 
1003-ENE-EVKN-2017-2 Binalar ve Sanayi Proseslerine Yönelik Yalıtım Malzemeleri

1003-ENE-EVSA-2017-2 Sanayi Süreçlerinde Enerji Hasatlaması - Termoelektrik Modüller

1003-ENE-GUNS-2017-2-1 Yoğunlaştırıcı Güneş Enerjisi Teknolojileri

1003-ENE-GUNS-2017-2-2 Yeni Nesil Güneş Enerji Sistemleri

1003-GDA-GTHU-2017-2 Hayvancılıkta Verim Miktarı ve Ürün Kalitesinin Artırılması

1003-GDA-ISLM-2017-2 Kuru Meyve ve Sebze Üretim Teknolojileri

1003-MAK-IMLT-2017-2 Nano-İmalat Teknolojileri

1003-OTO-HEAT-2017-2 Araç Dinamiği ve Kontrolü

1003-OTO-MALZ-2017-2 Akıllı Malzemeler ve Nanoteknoloji Uygulamaları

1003-SAB-BMLZ-2017-2 Doku Mühendisliği

1003-SAB-TCHZ-2017-2 Tanı, Tedavi ve Destek Amaçlı Yenilikçi Tıbbi Cihazlar

1003-SBB-AILE-2017-2 Çocuk Yetiştirme Tutumları

1003-SBB-EGTM-2017-2 Gerçek Yaşam Temelli Materyaller

1003-SBB-EKBY-2017-2 Etkin ve Büyüme Odaklı Kamu Politikaları

1003-SUA-ARTM-2017-2 Sudaki Mikrokirletici ve Mikrobiyal Kirleticilerin Giderilmesine Yönelik
Yenilikçi, Uygulanabilir ve Ekonomik Arıtım Süreç ve Sistemlerinin Geliştirilmesi

http://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/ardeb-1003-programi-kapsaminda-25-yeni-cagri-acildi
Mesajı Paylaş

Merkator

TUBİTAK'tan Sivil Radar


TÜBİTAK sivil radar sistemlerini DHMİ ile birlikte geliştiriyor


TÜBİTAK tarafından Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile birlikte geliştirilen sivil radar sistemleri ile farklı bir sektöre giriş yaptı.

Yerli kuş radarı, yaklaşık 100 kilometrelik alanda tüm sivil ve askeri trafikleri görebilen gözlem radarı ve pist üzerindeki yabancı maddeleri tespit eden sistemler, yerli radar sistemlerinden bazıları. TÜBİTAK ayrıca mini insansız hava araçlarını da tespit edebilen yeni bir radar sistemi üzerinde çalışıyor.

İŞTE TÜBİTAK VE DHMİ'NİN ORTAK GELİŞTİRDİĞİ RADARLAR

KUŞRAD: Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ile ortak geliştirilen; 40 km menzile kadar kuş (asgari 0.01 m2 RKA), kuş sürüsü ve uçak hedeflerini, 24 saat kesintisiz tespit ve takip edebilen; uzaklık, yükseklik, yön, hız ve rota bilgilerini çıkararak sınıflandırabilen bir kuş radarı (Avian Radar) sistemidir. 2014 yılında prototipi tamamlanan KUŞRAD, 2016 yılı içerisinde, İstanbul Atatürk Havalimanı'na kurularak faaliyete alındı. Sistem, yatay tarama yapan bir S-bant darbe ve dikey tarama yapan FMCW radardan oluşuyor.

MGR: DHMİ ile ortak geliştirilen, 60 nm menzilde sivil ve askeri hava trafik kontrolünü gerçekleştiren ve yağış durumunu tespit eden Milli Gözetim Radarı (MGR), temel bir gözetim radarıdır (Primary Surveillance Radar / PSR). S-bant katı hâl Doppler darbe radarından oluşan sistem, eş-evreli ileri sayısal işaret işleme yöntemleri ile farklı hava koşullarında, hava taşıtlarının tespitini ve takibini gerçekleştiriyor.

FODRAD: DHMİ ile ortak geliştirilen, havalimanlarında, uçuş pisti üzerindeki yabancı cisim kalıntılarını (Foreign Object Debris / FOD) tespit ederek operatöre uyarı veren, bunların gerçek zamanlı gösterimini yapan, inceleme ve raporlama için kullanıcı arayüzü sunan ve istatistiksel bilgileri kaydeden bir milimetre dalga radar sistemidir. FODRAD, Türkiye'de geliştirilen ilk FOD tespit radarıdır. 7/24 sürekli otomatik gözetleme yapan FODRAD bünyesinde, 4 adet milimetre dalga radar ile 4 adet gece/gündüz görüşlü optik sensör bulunuyor. Tek bir merkezden kumanda ve izlemeye olanak sağlayan sistem, pist üzerindeki bir yabancı cismi radarlarıyla tespit ediyor, operatöre uyarı veriyor, yabancı cismin pist üzerindeki konumunu ve hedefin kamera görüntüsünü ekrana yansıtıyor.

PYAS: Pasif Yayın Algılama Sistemi (PYAS), hedef yayınları tespit ve takip etmek için kullanılıyor. Sistem, platformlardan yapılan belirli türdeki yayınları kullanarak, bunların 3-boyutlu uzayda konumunu belirleyebiliyor.

ADS-B ve SSİS: Hava trafik kontrol sistemlerinin ana unsurlarından SSR ve ADS-B alıcı sistemleri, DHMİ ile ortak geliştirildi. Proje kapsamında, mevcut SSR (İkincil Gözetleme Radarı) sisteminin sinyal işleme katı ve monopulse sinyal işlemesi yenilendi. ADS-B sistemi ve Mode 3-A/C sinyal işleme sistemi entegre edilerek, kullanıcıya arayüz sağlanmaktadır. Sistemin veri kaydı, yeniden oynatma ve istatistiksel gösterim özellikleri bulunmaktadır.

SDRAD: Küçük radar kesit alanına sahip, insansız hava aracı gibi hedeflerin tespitine yönelik geliştirilen eş-evreli, katı hâl teknolojisine sahip darbe Doppler radar sistemir.

BİR ÇOK SİSTEM BİR ARADA ÇALIŞIYOR  

Radar alanında yapılmakta olan çalışmalar; mikrodalga devre, anten, elektromanyetik hesaplama, sayısal sinyal işleme, mekanik, mekatronik, yazılım ve kontrol gibi birçok disiplinin bir arada uygulanmasını gerektirmektedir. Tüm bu radar tasarımlarının gerçekleştirilmesi ve gerçek zamanlı olarak test edilmeleri; ciddi altyapı ve bilgi birikimi gerektirmekte ve uzun zaman almaktadır. Test ortamlarında uygun senaryoların oluşturulması, kontrollü ortamların kurulması ve testlerin defalarca tekrarlanması, radar testlerinin gerekleridir. Senaryoların karmaşıklığı, bu testleri daha da güçleştirmektedir. Radar sistemleri geliştirildikten sonra, sahada test edilebileceği gibi geliştirme aşamasında, hatta tümleştirilip ürün hâline getirildikten sonra bile test edilebilir. Bu testler, laboratuvar ortamlarında fiziksel olarak ya da benzetimlerle yapılabilir.

LABORATUVARDA TEST EDİLİYOR

TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde hâlihazırda mevcut bulunan RF Tasarım ve Geliştirme Laboratuvarları, Radar Yazılım ve Algoritma Laboratuvarları ile Sensör ve Anten Laboratuvarlarına ilaveten "Katot ve Mikrodalga Vakum Tüp Araştırma Merkezi" , "Anten Test Araştırma Merkezi" ve "Radar Kesit Alanı Ölçüm ve Analiz Merkezi"nin de 2017 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Böylece TÜBİTAK BİLGEM, radar alanında kapsamlı bir araştırma ve geliştirme altyapısına sahip olacak. Şu anda, mevcut bulunan küresel yakın alan ölçüm sistemi ve 2017 sene sonunda tamamlanması planlanan düzlemsel ve silindirik yakın alan ölçüm sistemlerinin genel özellikleri, Tablo 1'de yer alıyor.

Yakın Alan Radar Kesit Alanı (RKA) Laboratuvarı'nda, Milli Muharip Uçak (MMU) Geliştirme Programı kapsamında, düşük görünürlük gereksinimlerinin karşılanması amacıyla tasarım ve optimizasyon çalışmalarına destek vermek amacıyla RKA ölçümleri yapılacak. Ayrıca, özel sektörde, askeri amaçla üretilen hedef ve cisimlerin RKA ölçümleri yapılacak. Yakın Alan RKA Laboratuvarı'nda, 10 m boyutundaki hedeflerin, 200 MHz- 40 GHz frekans bandındaki RKA ve menzil profili ölçümleri, yurt dışı ölçüm sistemlerine ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilebilecek ve yapay açıklıklı radar görüntüleri oluşturulabilecek.

http://www.kokpit.aero/tubitak-tan-sivil-radar Mesajı Paylaş

KarabasanSavunma için ayrılan kaynak 200 milyon lira Mesajı Paylaş
Çoklar diye korkma
Azız diye çekinme...
Tonyukuk

The Thing

TÜBİTAK'tan Belçika'da "Proje Pazarı" Etkinliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Belçika'nın başkenti Brüksel'de uluslararası katılımlı "Bilgi Günü ve Proje Pazarı 2017" etkinliği gerçekleştirdi. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin'in koordinesinde gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye ve AB arasındaki iş birliğini kuvvetlendirmeyi, yeni iş birliği fırsatları yaratmayı ve Avrupa'daki başarılı proje sahiplerini Türkiye'deki katılımcılarla buluşturmayı amaçladı. Etkinliğe; Türkiye ve Avrupa'dan döngüsel ekonomi, ham maddeler ve su, enerji verimli binalar, akıllı enerji sistemleri ve tüketiciler, akıllı ve sürdürülebilir şehirler, Avrupa çevre dostu araçlar girişimi, otonom karayolu ulaşımı, büyümeye yönelik ulaşım, geleceğin fabrikaları, sürdürülebilir işlem endüstrileri alanlarında yaklaşık 300 araştırmacı, akademisyen ve sanayi temsilcisi katıldı. Avrupalı ve Türk araştırmacılarca, etkinlik çerçevesinde yapılan çalıştaylarda teknolojik alanlarda proje önerileri sunuldu. Katılımcılar, 500'den fazla görüşmeyle karşılıklı iş birliği olanaklarını ve proje önerilerini değerlendirdi.

Etkinlik, "Ufuk 2020 Programında Türkiye" Projesi Kapsamında Düzenlendi

Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik öncesinde, aday ülkeleri yapısal fonlara hazırlamak ve uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programı oluşturuldu. TÜBİTAK, IPA kapsamında, Türk araştırmacıların ve sanayi temsilcilerinin, AB çerçeve programlarına katılımını artırmak için "Ufuk 2020 Programı'nda Türkiye" projesini yürüttü. TÜBİTAK, uluslararası katılımlı "Bilgi Günü ve Proje Pazarı 2017" etkinliğini, söz konusu proje kapsamında düzenledi.

http://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/tubitaktan-belcikada-proje-pazari-etkinligi Mesajı Paylaş

putty

#9
Ara 11, 2017, 03:32 ÖS Last Edit: Ara 11, 2017, 03:35 ÖS by putty
TÜBİTAK ve HAVELSAN'ın ilk milli radarı MGR, Gaziantep'e kurulacak
TÜBİTAK ve HAVELSAN tarafından geliştirilen ve tamamen yerli üretim olan ilk milli radar sistemi MGR Gaziantep Havalimanı'na kurulacak
 TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, tamamen yerli üretim olan ilk milli radar sisteminin Gaziantep Havalimanı'na kurulacağını bildirdi.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, hava trafik kontrol hizmetlerinde, hava araçlarının pozisyonlarını (mesafe, yön ve yükseklik) tespit ederek, trafik kontrolörlerinin sağlıklı ve emniyetli bir şekilde görevlerini yerine getirmelerine imkan tanıyan radar sistemlerinin hayati öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

Bu sistemlerin havacılıkta çok büyük bir önem taşıdığını ifade eden Erdoğan, bu ihtiyaçların milli imkanlar dahilinde TÜBİTAK ile yapılacak çalışmalarla karşılanması amacıyla KUŞRAD Ar-Ge Projesi kapsamında "Milli Gözetim Radarı"nın (MGR) geliştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

MGR'nin kabul çalışmaları tamamlanmıştır. MGR'nin yeni bir projeyle geliştirilerek hem yedekli olarak çalışabilmesi hem de Mode-S SSR özelliklerine sahip yeni bir radar sistemine sahip olunabilmesi amacıyla MGR/Mode-S Ar-Ge Proje çalışmalarına da başlanmıştır. Bu kapsamda öncelikli olarak yedekli yapıya kavuşturulmuş radar sistemi tesis edilecektir. Akabinde TÜBİTAK tarafından geliştirilecek olan Mode-S SSR radar sistemi MGR radar sistemine entegre edilecektir. Her iki radar sistemi Gaziantep Havalimanı'na tesis ettirilecek olan Yaklaşma Kontrol Sistemi'ne entegre edilerek, hava trafik kontrol hizmetlerinde aktif olarak kullanılacaktır.
TÜBİTAK ve HAVELSAN Teknoloji Radar Sistemleri'nin tamamen milli imkanlarla üretileceğini vurgulayan Erdoğan, sistemin ilk kez Gaziantep Havalimanı'na kurulacağını dile getirdi.

Teknolojiyle ilgili Türkiye'de atılan tüm adımları yerinde takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Ülkemizde ilk milli radarı kuruyoruz, bu çok önemli. Bu teknolojinin Türkiye'ye kazandırılmış olmasının müjdesini veriyorum. Havaalanlarımızı artık milli radarlarla kontrol edeceğiz. Bu büyük bir adım. Daha önce hep yurt dışından getirilen sistemler kullanılıyordu. Hava trafik kontrol hizmetlerinin kullanımında olacak. Sistemin çalışmaları yürüyor, birkaç ay içinde devreye girmiş olacak." şeklinde konuştu.

MGR HAKKINDA

MGR, TÜBİTAK BİLGEM ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile birlikte geliştirilmiştir. Sivil veya askeri hava trafik kontrolü ve yağış durumu belirleme amacıyla gerçeklenen bu temel gözetleme radar (PSR) sistemi bir S-bant Doppler katı hal darbe radarıdır. Sistem ICAO ve EUROCONTROL tavsiye ve standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Eşevreli ileri sayısal işaret işleme yöntemleri ile farklı hava koşullarında 60 deniz mili menzilde hava taşıtlarının tespiti ve takibi gerçekleştirilmektedir. Bu sistemde yüksek/alçak hüzme seçimi, hassas zaman kontrolü (STC) uygulaması, adaptif kargaşa haritası ve Doppler süzgeçleri ile hareketli hedef tespiti (MTD) ve kargaşa azaltma işlemleri gerçekleştirilmekte, aynı anda 1000'e kadar hedefin takibi yapılabilmektedir. Ayrıca, sistemdeki yağış kanalı ile 1,4°'ye 0,95 deniz mili çözünürlükte 6 kademeli yağış şiddeti bilgisi ve yağış bölgelerinin 2 boyutlu konumu elde edilebilmektedir. Sistem NTIA tarafından belirlenen sınırlara uygun temiz bir spektrum çıkışına sahiptir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- S-bant katı hal Doppler darbe radarı
- Eşevreli sinyal işleme
- Darbe sıkıştırma (Nonlinear FM)
- PRI/PRF Staggering
- Frekans Staggering
- Doppler filtre bankası ve MTI
- Yağış durumu kanalı (6 seviye yağış durumu raporlama)
- Anten hüzmesi modified cosecant squared 45° dikey (alçak ve yüksek hüzme), 1,45° yatay
- Dairesel ve doğrusal polarizasyon
- Anten dönüş hızı >= 12 rpm
- Menzil: 60 nmi
- Menzil çözünürlüğü < 200 m
- Güç >=18 k W tepe
- PRF çoklu PRF (830 Hz ortalama)
- Doppler işleme > 4 bank Doppler filtreleme
- Hedef takip hız aralığı 60-300 m/s
- Maksimum hedef sayısı 1000
- Yağış kanalı çözünürlüğü 1,4°-0,95 nmi/6 seviye yağış bilgisi
- Arayüz PPI ve bakım-konfigürasyon konsolu
- Sistem arayüzü EUROCONTROL ASTERIX CAT240 video, CAT34 Service Messages, ASTERIX CAT48 Plot/Track

YETENEKLER

- Hava hedeflerinin tespit ve takibi
- Yağış şiddetinin ve yağış bölgelerinin tespiti
- Kullanıcı dostu görsel arayüz tasarımı
- Statik (yer) kargaşa azaltma
- Radar uzaktan kumanda ve izleme
- Video kayıt ve yeniden oynatma
- ASTERIX formatında çıktıları raporlama


http://www.haberturk.com/tubitak-ve-havelsan-in-gelistirdigi-ilk-milli-radar-mgr-gaziantep-e-kurulacak-1750563-ekonomi Mesajı Paylaş

The Thing

"Bilim ve Teknoloji Haftası"na TÜBİTAK Katkısı

Her yıl 8 - 14 Mart tarihleri arasında kutlanan Bilim ve Teknoloji Haftası'na, TÜBİTAK da hem kendi düzenlediği etkinliklerle, hem de düzenlenecek etkinliklere vereceği desteklerle katkıda bulunacak. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Bilim ve Teknoloji Haftası'nda üniversiteler, teknoparklar, teknoloji transfer ofisleri, bilim merkezlerinin TÜBİTAK'a yapacakları faaliyet odaklı etkinlik başvuruları değerlendirmeye tabi tutulacak ve uygun bulunan etkinlikler için destek verilecek" dedi.

TÜBİTAK'ın, 1963 yılında Türkiye'de bilim ve teknoloji politikalarını belirlemek amacıyla kurulduğunu anımsatan Prof. Dr. Mandal, kurumun bugüne kadar topluma bilimi sevdirmek ve yaymak için bir dizi faaliyet gerçekleştirdiğini söyledi. Bilim ve Teknoloji Haftası'nın, bu yıl da ülkenin farklı bölgelerinde pek çok paydaşa yönelik düzenlenecek etkinliklerle kutlanacağını bildiren Prof. Dr. Mandal, bilim ve teknolojideki güncel başlıklarda fen ve anadolu liseleri ile üniversitelerin yanı sıra, bilim ve sanat merkezleri ile sevgi evlerinde özel programlar düzenleneceğini aktardı. Prof. Dr. Mandal, Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesinde Marmara Araştırma Merkezi'nde düzenlenecek tanıtım programında, gençlere bilimsel çalışmalara ilişkin bilgi verilirken, Antalya'daki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Bilim Toplum Merkezi'nde ise teleskopla gözlem, sunum ve söyleşi etkinlikleri düzenleneceğini kaydetti. TÜBİTAK tarafından desteklenen Konya, Kocaeli, Kayseri ve Bursa bilim merkezlerinin de söz konusu haftaya yönelik özel etkinlikler düzenleyeceğini dile getiren Prof. Dr. Mandal, bu çerçevede merkezlerin söyleşi, atölye, gösteri, eğitim, sergilere ev sahipliği yapacağını anlattı.

Bilim ve Teknoloji Haftasına Özel Program Hazırlıkları Başlatıldı

TÜBİTAK'ın, paydaşları olan üniversiteler, teknoloji transfer ofisleri, teknoparklar, bilim merkezleriyle birlikte, bilimi toplumun her katmanına ulaştırmak ve bilimle uğraşmayı teşvik etmek amacıyla "Bilim ve Teknoloji Haftası Etkinlikleri Programı" hazırlıklarına başladığına işaret eden Prof. Dr. Mandal, "Bu kapsamda her yıl 8-14 Mart arasında kutlanan Bilim ve Teknoloji Haftası'nda üniversiteler, teknoparklar, teknoloji transfer ofisleri, bilim merkezlerinin TÜBİTAK'a yapacakları faaliyet odaklı etkinlik başvuruları değerlendirmeye tabi tutulacak ve uygun bulunan etkinlikler için TÜBİTAK tarafından destek verilecek. Böylece söz konusu program sayesinde Bilim ve Teknoloji Haftası'nda birçok ortamda bilimi, bilimle uğraşmayı teşvik eden faaliyetlerin toplumun her kesimiyle buluşması sağlanacak" diye konuştu.

"Bitcoin, Bilgiden Daha Çok Dikkati Çekiyor"

Söz konusu haftada özellikle çocuk ve gençlerden başlayarak, bilginin ne kadar değerli olduğunun toplumun her kesimine anlatılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Mandal, "Çocuklara, 'Bilgi çok değerli' dediğimizde belki çok zor anlıyorlar. 'Bilim' dediğiniz zaman belki bir kıvılcım haline geliyor ama hala tam değer görmüyor. Fakat Bitcoin, Blockchain (şifrelenmiş işlem takibi sağlayan dağıtım veri tabanı) dediğiniz zaman hemen ilgisi değişiyor. Esasında 'Ne var bu Bitcoin ve Blockchain'in arkasında?' diye baktığınızda, ne kadar çok bilgiye sahipseniz o kadar çok değer sahibi oluyorsunuz. Yani gelecekteki tüm süreçlerde başarılı olmanın, ülke olarak var olmanın en önemli faktörü, bilgiye önce sahip olmak" dedi. Geçmişte bilginin çok daha farklı şekillerde üretildiğine işaret eden Prof. Dr. Mandal, şimdi ise bilginin katmanlı yapılar halinde oluştuğunu ve değer kazandığını söyledi. Nitelikli bilgi üretimi için kurumların ve hatta ülkelerin, rakipleriyle akıllıca iş birliği yapması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Mandal, iş birliklerinin bilginin değerini artırdığını kaydetti.

http://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/bilim-ve-teknoloji-haftasina-tubitak-katkisi Mesajı Paylaş

The Thing

Bilim Diplomasisi, TÜBİTAK ile Yunus Emre Enstitüsünü Bir Araya Getirdi

Türkiye'yi tanıtım odaklı kamu ve kültür diplomasisi faaliyetleri yanında Türkiye'nin bilimsel, akademik ve teknolojik alanda sahip olduğu potansiyel ve kapasiteyi dünyaya tanıtmak, diğer ülkelerle bilimsel ve akademik etkileşim havzasını oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Yunus Emre Enstitüsü (YEE), bu amaçla Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bilimsel ve Akademik İşbirliği Projesi'ni (TABİP) başlattı. Söz konusu amaca yönelik ilk aşamada, ortak çalışmalar yürütmeyi kolaylaştırmak amacıyla YEE ile TÜBİTAK iş birliği protokolü imzaladı.

İki kurum, Türkiye'nin nitelikli insan gücünü artırmaya, yerli ve yabancı nitelikli insan gücünü tespit etmeye ve bunları teşvik etmeye yönelik faaliyetler yürütmek amacıyla etkin bir çalışma ağı kuracak, akademik ve bilimsel iş birliğini geliştirecek ortak projeler yürütecek. Protokol, TABİP ve "bilim diplomasisi" faaliyetleri çerçevesinde insan kaynağı görevlendirilmesi, teknik altyapı paylaşımı, ortak bilimsel projelerin yürütülmesi, karşılıklı bilgi ve veri aktarımı, kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi ve benzeri iş birliklerini de mümkün kılacak.

Protokol çerçevesinde teknik materyal değişiminin yanı sıra öğrenci ve öğretim elemanı ile uzman kişilerin değişim programlarını içeren ortak çalışmalar geliştirmek, akademik ve bilimsel etkinlikler düzenlemek gibi pek çok konuda etkin iş birliği içinde bulunulacak.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, bu protokol sayesinde, hem destek hem de Ar-Ge odaklı çalışmalarımızın, Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Balkanlar, Latin Amerika gibi hedef coğrafyalarımızda tanıtılmasının önünün açılacağını söyledi. Prof. Mandal, "Bu coğrafyalar ile iş birliği alanlarının seçiminde ve ortak politikalar geliştirilmesinde, YEE'nin söz konusu ülkelerde bulunan temsilciliklerinin o ülkeyi yakından tanımanın yanı sıra ulusal hassasiyetlerimizi bilen bir bakış açısıyla yapacakları katkı bizim için çok önemli olacaktır" dedi.

TÜBİTAK tarafından 46 ülke ile imzalanan 58 ikili anlaşma kapsamında uluslararası iş birliği faaliyetlerinin sürdürülmekte olduğunu hatırlatan Prof. Mandal, bu çerçevede ortak çağrıların açıldığını, karşılıklı mutabakatla seçilen öncelikli alanlarda bilimsel çalıştaylar düzenlendiğini ve bilimsel iş birliğini güçlendirme amaçlı bilim insanı ziyaretlerinin desteklendiğini belirtti. TÜBİTAK'ın 2002'den beri dahil olduğu Avrupa Birliği Çerçeve Programlarının ulusal koordinasyon ofisi olarak görev yaptığını ifade eden Prof. Mandal, mevcut işbirliklerine ek olarak yeni ülkelere açılım için gerekli her türlü çalışmaya da sistematik ve stratejik bir şekilde hız kazandırılmış olduğunu ve bu bağlamda YEE ile ortak hareket etmenin her iki kuruma da büyük katkılar sağlayacağını vurguladı.

Yoğun şekilde sürdürülen çalışmalardan birinin bilim diplomasisi faaliyetleri olduğunu ifade eden Prof. Mandal, "Bilim diplomasisi yeni dönemdeki en önemli faaliyetlerimiz arasında yer alacaktır. YEE aracılığı ile TÜBİTAK faaliyetlerinin tanıtılması ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik alanındaki görünen etkisini ve gücünü artıracaktır" dedi.

"Bilim Diplomasisi Alanında Yollarımız TÜBİTAK ile Kesişti"

YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş de geleneksel diplomasi anlayışının ülkelerin ihtiyaçlarına cevap vermede yetersiz kaldığını ve bu nedenle dünyada kültür ve diplomasi kurumlarının faaliyet alanlarına "Bilim Diplomasisi"ni de eklediklerini ifade etti.

YEE'nin bilim diplomasisi alanında yollarının TÜBİTAK ile kesiştiğini vurgulayan Prof. Dr. Ateş, "Bizim amacımız bilim diplomasisi vasıtasıyla, özellikle TÜBİTAK ile iş birliği yaparak yurt dışında Türkiye'nin bilimsel kapasitesini tanıtmak, Türkiye ile çalışan üniversite sayısını artırmak, akademisyen değişimini teşvik etmek" diye konuştu.

TÜBİTAK'ın hali hazırda bu faaliyetlerde bulunduğunu ülkelerde proje ilanına çıktığını belirten Prof. Dr. Ateş, kendilerinin de bunu duyurma, tanıtma rolü üstleneceğini söyledi. Bunun toplum tarafından anlaşılması için de oluşturdukları 'matematik müzesi tırı'nı 1 Şubat'ta yola çıkardıklarını hatırlatan Prof. Dr. Ateş, projenin ilk olarak Türkiye'de geçici barınma merkezlerinde koruma altına alınan Suriyeli çocuklara yönelik gerçekleştirildiğini ve 6-18 yaş aralığında yaklaşık 45 bin kişiye ulaştığını ifade etti. Ankara'da da bazı okullarda bunu yaptıklarını belirten Prof. Dr. Ateş, "Biz bilimde de iyiyiz. Bunu tanıtmak, dolayısıyla ülkenin gücünü göstermek istiyoruz" dedi.

http://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/bilim-diplomasisi-tubitak-ile-yunus-emre-enstitusunu-bir-araya-getirdi Mesajı Paylaş

Atılgan

R/V TUBITAK MARMARA, deniz kirliliğini araştırıyor

R/V TUBITAK MARMARA, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından "Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme İşi Projesi" kapsamında denizlerde ölçüm ve örnekleme çalışmaları yapıyor.
R/V TUBITAK MARMARA, Türk denizlerinde ölçüm ve örnekleme çalışmaları için seferine başladı.

2013 yapımı R/V TUBITAK MARMARA, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından "Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme İşi Projesi" kapsamında, 14 Temmuz'da sefere çıkarak çalışmalarına başladı.

41.2 metre boyunda, 9.55 metre genişliğinde olan R/V TUBITAK MARMARA, 10 Eylül'e kadar Marmara, Karadeniz ve Ege Denizinde ölçüm ve örnekleme çalışmaları yapacak.

https://www.denizhaber.com.tr/rv-tubitak-marmara-deniz-kirliligini-arastiriyor-haber-82999.htm Mesajı Paylaş

The Thing

1000 Programı Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlatılması ve Uygulanması Çağrısı Sonuçları Açıklandı

TÜBİTAK tarafından yürütülen 1000 programı "Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlatılması ve Uygulanması" çağrısı kapsamında kurumumuza sunulan Ar-Ge Strateji Belgelerine yönelik yapılan panel değerlendirmesi sonucunda Ar-Ge Strateji belgelerinde odaklanılan alan/alanların ilgili üniversitenin geçmiş dönem Ar-Ge yetkinliği açısından uygunlukları değerlendirilmiştir.

Değerlendirme yapılırken, seçilen alandaki mevcut Ar-Ge yetkinliği durumuna ilişkin üniversiteler tarafından Ar-Ge Strateji belgelerinde çağrı kapsamındaki talep edilen bilgilerin yanında kurum tarafından beyan edilen akademik personel durumu, araştırma altyapısı, ulusal/uluslararası Ar-Ge projeleri, yayın, atıf gibi veriler referans alınmıştır. Buna ek olarak, üniversitenin faaliyet gösterdiği tüm alanlar arasında seçilen alanın görece yeri ve diğer üniversitelere görece yetkinlik kıyaslaması konularındaki panel içi değerlendirmelerde; TÜBİTAK tarafından hazırlanan "Üniversite Yetkinlik Analizi Çalışması"ndan yardımcı doküman olarak faydalanılmıştır.

Sonuçlar için:

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/281/1000_ar-ge_strateji_belgesi_sonuclar.pdf Mesajı Paylaş

The Thing

BiGG Programında 2. Çağrıya Çıkılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı kapsamında girişimci adaylarına 200 bin lira hibe verileceğini açıkladı. Bakan Varank, genç girişimcilerin, katma değeri yüksek ürünler üreterek şirket kurmasını ve ticarileşmesini sağlayan BiGG Programının 2018 yılı ikinci çağrısının yarın açılacağını da duyurdu.

Teknogirişim Sermayesi Desteği alabilmek için yapılan başvurular, akademisyen, sanayici ve yatırımcılardan oluşan bir heyet tarafından değerlendirilecek. Uygulayıcı kuruluşlar ise eğitim, mentorluk, kuluçka, iş birliği ağlarının kullanımı, iş fikirlerinin doğrulanması ve girişimcinin TÜBİTAK'a sunacağı iş planı önerilerinin onaylanması gibi faaliyetleri gerçekleştirecek. Programa "Akıllı Ulaşım", "Enerji ve Temiz Teknolojiler", "Sanayide Dijital Dönüşüm", "İletişim ve Sayısal Dönüşüm", "Sağlık ve İyi Yaşam" ile "Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme" başlıklı tematik alanlarda başvuru yapılabilecek.

BiGG ile Genç Girişimci Adaylarının Hayalleri Gerçeğe Dönüşüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, genç girişimciler için hazırlanan destek programına ilişkin şu bilgileri verdi: "Bakanlığımız, BİGG Teknogirişim Programı ile genç ve yenilikçi girişimci adaylarının hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirleri, nitelikli istihdam oluşturacak teşebbüslere dönüşüyor. Fikirden pazara kadar olan yenilikçi faaliyetler destekleniyor. Bu sayede uluslararası rekabet gücü olan, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmet geliştirebilen başlangıç firmaları ekonomiye kazandırılıyor. Böylelikle nitelikli ürünlerde dış bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlanıyor. Program dâhilinde bugüne kadar yaklaşık bin girişimci şirketlerini kurdu ve fikirlerini hayata geçirdi. Yarın itibarıyla 2018 yılı ikinci çağrısına çıkılıyor. Girişimci adayları, onay aldıkları iş planlarıyla birlikte TÜBİTAK'a başvurarak 200 bin lira tutarındaki yüzde 100 hibe destekten yararlanabilecek."

BİGG 2018 yılının ilk çağrısına 3 bin 323 girişimci başvuru yaptı ve 146 girişimci Teknogirişim Sermayesi Desteği almaya hak kazandı.

http://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/bigg-programinda-2-cagriya-cikiliyor Mesajı Paylaş


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter