Glock 43

Başlatan Yönetim, Kas 08, 2015, 01:40 ÖS

« önceki - sonraki »

Yönetim

Üyemiz sayın Strongarm'ın, Glock şirketinin yeni tabancası Glock 43'ü incelediği yazı üyelerimizin ve kamuoyunun okumalarına sunulmaktadır. Faydalı okumalar dileriz.


Merhabalar,

Uzun zamandır gündemde olan, güçlü mermi kullanan, tek sıralı şarjörlü, yassı, kompakt, kısa namlulu tabancalar kervanına muhterem Gaston cenapları da, geçen sene başlarında Model 42 ile dahil olmuştur.

Model 42, bilindiği üzere, .380"ACP çapında, yani, Amerika'lı eksper erbabının tavsiye ettiği minimum durdurma gücünde bir tabancadır. Şu an itibarıyla, kullanımı populer ve daha güçlü 9mm Parabellum seviyesi yarılarında bile değildir.

Aslında Herr Gaston'dan beklenen, hazır yapmış iken, çok tutulan, handiyse standart 9mm Parabellum çapı ile bu pazara girmesi iken, neden tercih .380"ACP yönünde gerçekleşmiştir. Zira kullanıcılara sunulan diğer markaların büyük kısmı bu kalibre üzerine bina edilmiş durumdadır.

Derken...

Bu sene başlarında, her derde deva ebegümeci plastik tabanca lideri, Model 43 namında 9mm parabellum cep tabancasının müjdesini vermiştir.

Şimdi, "Gel de çık işin içinden" mihraklı suallerin teessüsüne mani olunamaz bir ahval de zuhur etmiş bulunmaktadır.

Madem 9mm Parabellum bir cep tabancası projesi düşünülmüş ise, hangi akılla öncelikle populeritesi onun gölgesine dahi ulaşamayan .380" ACP çapla pazara girilmiştir.

Bu meçhulün cevabını, Amerika'lı eksper taiesi, şıpınişi verivermiştir; "9mm Browning Kısa, yani Amerikalı .380" ACP, Avrupa ve bazı diğer kıta ülkelerinde, sivil kullanımı yasak olan 9mm Parabellum'a mecburen tercih halindedir. İş bilir Gaston'un böyle bir çapa model vermemesi düşünülemez. Ancak, ürünün satış hacmi ne değerde olabilecektir. Bir Amerikan pazarı seviyesi
düşünülemeyeceğine göre, hazır orada bir cep tabancası furyası alıp gidiyor iken, .380"ACP modelini öncelikle bu pazara sunup marka imajıyla mümkün olan en yüksek satış hacmini elde ederek yatırımı kurtarmayı garanti altına almak, daha sonra iyice kızıştırılıp, duman dumana beklenir hale gelen 9mm Parabellum türünü müşteri ihtilaçlarına arz etmek doğru olacaktır. İlk önce 9mm Parabellum modeli pazara verilse, .380"ACP'yi kim isteyecektir ki".

Son derece yerinde olan bu mülahaza, neden 9mm Parabellum'a 43, .380"ACP'a 42 tanımlarının verildiğinin muhtemel tam izahı olsa gerektir.

Öte taraftan, 9mm Parabellum çaplı cep tabancaları pazarı, SW, Kahr, Beretta, Ruger, Walther gibi markalarla yükünü zaten tutmuş vaziyettedir. Glock'un duhulü ile kullanıcıların kazancı ne olacaktır.

Bu sorunun cevabı, malum Glock güvenlik ve deneyimlere dayanan güvenirliğidir.

Glock namındaki bu plastik tabancanın, darbe elemanının kurulu durumundan, darbe güvenliğine kadar, eşdeğeri bir yaklaşım, maalesef, pazarda mevcut değildir. Özellikle Amerikalı kullanıcılar, Glock'un cebe sığabilecek ölçüde küçük bu tabancasını, ellerinde bin benzer marka dahi olsa, mutlaka envanterlerine dahil etmek isteyeceklerdir.

Küçük ölçü farkları dışında Glock 43, ilk bakışta, hemen hemen, Glock 42'nin tıpkısı gibi görünmektedir.

Ancak, gerekli bünyenin yapılandırılması pek de o mealdeymiş gibi değildir.

Aslında Glock43, Remington R51, Walther CCP ile başlangıç bulan yeni trendin üçüncü takipçisi durumundadır. Bu yaklaşım, aşağı yukarı 8.5 cm namlu boyunda, 340 metre/saniye ilk hızlı, 7 gram ağırlıklı bir çekirdeğin, hiç bir kilit mekanizmasına gerek duymadan, 200 gram civarı ağırlıkta bir sürgünün ataletiyle, barut gazı yüksek basıncı tehlike sınırı altına düşene kadar, namlu arkasını kapalı tutmaya yeterli olacağı görüşüne istinat etmektedir. Bu tür tabancalarda esas düşünülmesi gereken
yapılanma, yüksek süratle geri tepen kapak grubunun gövdeye olacak sademesini tamponlama cihetinde gerçeklenecektir.

Glock 43'te bu yapılanma, sürgü/namlu kilit temasını çıkaran dikine sekinin, neredeyse üçtebir seviyeye düşürülmesiyle elde edilmiş görünümdedir. Bunun göstergesi, kovan atma penceresi üzerindeki namlu üst duvarının ön kısmındaki eğimdir. Bu şekilde, atış sırasında kilitli grubun çok kısa bir beraber geri seyahatiyle, kazanılacak momentin kütle değeri yükseltilmekte ve basit geri tepmeye göre arkaya sürat azaltılmakta, kalan sademenin tamponlanması için çok kademeli geri getirme yayının nihai sönümlendirme etkisi devreye alınmaktadır. Bu yaklaşım, aynı zamanda, Model 26'ya göre hayli hafif olan sürgünün namlu ile ayrılma noktasında kazanacağı momentin geriye doğru irca yayı tamponlanmasıyla, muhtemelen yeterli boşaltma ve doldurma açıklığına ulaşamayacağı ihtimalinden de destek almaktadır. Bu nedenle, çok kısa namlu/sürgü kilitli geri tepme aralığını takiben, her iki elamanın arkaya süratleri değişik ölçülerde gerçekleşmektedir. Uygulama, bir zamanlar FN FiveSeven için düşünülen, "Kovan içi yüksek basınç refakatinde güvenli boşaltma" yaklaşımı ile büyük benzerlik göstermektedir.

Glock 43'ün, 42'ye olan bariz ikinci farkı, sökme kanadını yerinde tutan yay yapılanmasında vuku bulmuş görünmektedir. Bütün modellerde basit bir yaprak yay olan bu güç verici, yeni tabancada spiral yaya tahvil edilmiştir. Bu değişimin nedeni de büyük ihtimalle, tamponlanarak hissedilir seviyesi düşürülen geri tepmenin, esas değeriyle hafif plastik gövdede oluşturduğu atalete bağlı geri ve yukarı rotasyon hareketi sırasında, uzun gövdeli ve atıl yaprak yayın eylemsizliğiyle kapanarak sökme kanadının aşağı düşmesine sebep olması ve tamponlama efektiyle süratle yerine dönme durumunda olan sürgü/namlu ikilisinin, kanat yerine tam oturamadan menzil-i maksuda vasıl olarak, tabancayı bir anda istenmeyen bir sahra sökümüne alıvermeleridir. Bilindiği gibi, küçük kütleli ve üstelik harekete nisbeten dik durumdaki spiral yay konumlandırımı, atalete bağlı salınımlardan daha az tkilenmektedir ve Herr Gaston, tabancası Model 43'ün sağlığı yönünden bu yapılanmayı akılcı olarak tercih etmiş
görünümdedir. Adı geçen yay dikkatle bakıldığında, sökme kanadı altında kendini belli etmektedir. Her ne kadar yeteri güvenlikte tesis edilmişse de, Model 43 sürgüsünün, markanın aynı çaptaki diğer örneklerinden hafif olduğu, dolayısıyla daha yüksek hız ile geri teptiği, binaen alazalik, plastik övdede, eylemsizliğe bağlı daha güçlü reaksiyonlar vereceği inkar götürmez bir gerçektir.

Yapısal değişiklerin tamamı, kazanılmış Glock itibarının yeni modelde de aynıyla devamı için gerçekleştirilmiş olmalıdır.

Görülen odur ki; Herr Gaston'un püskülü daha uzun yıllar gözler önünde salınımı devam ettirecektir.
Glock 43, altı artı bir kapasitesi ve ufak tefek cüssesiyle, kısa namlulu toplu tabancalara çok yakın bir savunma aracı  görünümü vermektedir. Filvaki, revolver taifesinin yassı grubuna dahil olanların, beş mermili olduklarını hatırlamakta yarar olacaktır.

Kişiler, köklü markaların bir asrı aşkın süredir pazarda dolaşan döner şarjörlü kündük tabancalarına yeni nesil otomatikleri tercih edecekler midir. Bunu zaman gösterecektir. Ancak, Glock yapılanmasının, toplu tabanca kullanım ve güvenliğine en yakın örnek olduğunu akıldan uzak tutmamak, bu sektörde, neden çok beklenildiği hususunu açıklama yönünden yardımcı olabilecektir.

Glock 43, hizmet tabancası olarak zuhur eden ilk sürümünün aksine artık bu sınıfın bir üyesi değildir. Büyük ağabeylerinin muhatap olduğu acımasız testlere vurulması gerekmeyecektir. Muhtemel en zorlu sınavını, "Tuza dayanıklılık" konusunda vermesi beklenebilir. Zira bir kısım kullanıcının onu çıplak olarak terli tenlerine tam temas halinde taşıyacakları mutlaktır. Mamafih, tabanca, soyunun tüm kalıtsal özelliklerini taşıyan bir bünyeye sahiptir. Sökme kanadının sahip olduğu düşünülen spiral yayın, toz, kum ve sair pasağa daha hassas olduğu söylenebilir, ancak bu çalışmada mahzur verecek bir husus değildir.

Bu tabancanın serüven filmlerinde başrol oynayacağı kesindir ve tüm Dünya'daki talep oranı, esas ondan sonra tavan yapma durumundadır. İthali ahvalinde bizde de çok sayıda alıcı bulacağı muhakkaktır.
Model 42'ye kadar olan Glock yapım felsefesi esasının, Model 17'nin ön ve alttan arzu edilen kullanım yer ve kalibrelere göre kesim veya eklerle şekillendirilmiş, iç parçaların hemen hemen hiç değiştirilmeden aynen kullandığı, "Moduler" yapılandırmalar ile devam ettiğini söylemek mümkündür.

Rakip markalarla çeşitlenip ihtiyaç seviyesine yükselen tek sıralı, populer çaplı cep tabancaları trendinin giderek yükselmesi üzerine Gaston Glock, bilinen üretim yörüngesinden ayrı birşeyler yapma gereğini idrak ile, inanılmaz şekilde, kesenin ağzını da açarak, gerçekten yeni bir yaklaşım çıkartma uğraşı neticesinde Model 42'yi .380"ACP çapında pazara ulaştırmıştır.

Model 42'nin, nispeten az sayıda alıcıların elinde, 9mm Parabellum gibi son derece populer bir çapta verilmesi haline nazaran, nümerik olarak, hayli az sayıda vukuatıyla, Glock güvenirliğini zedelemeyecek orandaki arızaların düzeltimiyle, giderek daha iyiye ulaştırılarak, amaçlanan esas model 9x19 için bir ön deneme olduğu, zaman içinde, silah dışında fark edilmesi zor olan değişim aşamalarından bellidir. Model 42, kesin olarak, Daha iyi çalışma verebilecek Model 43 için bir seki tahtası olarak kullanılmıştır.

Bugün, Model 43'te standart çift sıralı şarjörlü modellere göre yapılmış olan değişikliklerin, kilit sistemi dışında, tamamı, Model 42'den devşirilmiştir.

Gaston Glock'a paracıklarını saçtıran, yeni kalıp yatırımları çıkartan, standart dışı, "Yerim Dar" şiarıyla yapılmak zorunda kalınan model 42 değişiklikleri, küçültülen sürgü ve gövde dışında, şunlardır;

- Söküm kanadı güç kaynağı, yaprak yaydan spiral yaya çevrilmiştir. Bunun gerçeklenme nedeni, daha küçük kütlesi ve geri tepme yönü dikine konumlandırılmasıyla, tabancanın, atalet esaslı parça hareketlerinden daha az etkilenir durumu ve  donanımın nispeten az yer işgali olsa gerektir.

- Sürgü tutma ve salma mandalının güç kaynağı, mandal yanlarında herhangibir çıkıntının, tek sıralı şarjörden arta kalan alanda yer bulamayacağı mülahazasıyla, manivela gücünün hayli azaltılması pahasına, hareket ekseni çok yakınlarından destek veren, spiral, parça üzerinde kalıcı, bir yayla değiştirilmiş, aksamın, gerdelle irtibat sağlayan içe çıkıntısı, zaman içinde, arıza seyrine göre yeniden şekillendirilmiştir. Düşük manivela gücü nedeniyle, yapılanmanın, ileride değişim görmesi muhtemeldir.

- Ateşleme iğnesi blokajı, yapımı kolay olan silindirik bünyeden, kalıplı imalat gerektiren köşeli kesitliye çevrilmiştir. Bunun sebebi, tetik kolu üzerindeki etkinleştirme çıkıntısının, eski tür yapılandırmada, dar alanda, yeteri güvenirlikte çalışma veremeyeceği düşüncesi olsa gerektir. Nasılsa üretimine başlanan bu daha avantajlı çalışma sağlayan yapılanmanın, ileride, hizmet modellerine de taşınması mümkündür.

- Tetik kolu güç kaynağı, eski çekmeğe çalışır türden, çok daha güvenli, ancak, fazladan üç parça daha gerektiren, söküm ve montajı zor, baskıya çalışan spiral yaya çevrilmiştir. Bu değişikliğin muhtemel sebebi, yer darlığı nedeniyle, eski türün yeteri gücü sağlama imkanının zor olması kadar, yeni, küçük gövde arkasında namlu ekseni yükselimine neden olmayacak bir donanım konumlandırımı olsa gerektir. Bilindiği gibi, Glock tetik yayı, malum diğer modellerin aksine, tetik kolunu ileri iten değil, geri ve yukarı çeken türden bir güç kaynağıdır. Basit, iki ucundaki yaya bağlı halkalarla çok kolay montaj veren ve daha önemlisi, kılavuz gerektirmeden çalışan, çekme türü yayların görevini çıkartabilmek için Glock kurmayları, biri kılavuz olmak üzere tamamı dört küçük parçadan müteşekkil ve tetik kolunun ateşleme iğnesi ile irtibatını sağlayan haç şekilli yan çıkıntıya önden geçerek bağlanan bir yapılanma geliştirmek zorunda kalmışlardır. Eski türün servis kolaylığını büyük ölçüde azaltan, ancak kullanım ömrünü akıl almaz şekilde uzatan bu donanımın, geri tepme sırasında, atalete bağlı irtibat aksaklıkları nedeni ile zaman içinde değişiklikler görme ihtimali hayli fazladır.

Standart dışı bu parçalar ve zorunlu gövde/sürgü boyutları dışında, Model 43'ün, Model 42'ye yukarıda sayılanlardan tek farkı, 9mm Parabellum mermisinin, .380"ACP'a kıyasla verdiği yüksek ilk hız ve çekirdek kütlesine bağlı iç balistik değişimlerinin getirdiği kilit yapılandırma özellikleridir.

Model 42, bilindiği gibi, .380" ACP mermisinin gücü basit geri tepmeli düzende kullanılabilecek seviyede iken, nispeten küçük sürgü kütlesinin kazanacağı geri tepme hızını düşük tutarak, atıcıyı ve silahı yormadan, daha zayıf ellerde kurulma sağlayabilen peş peşe atışta daha çabuk hedefi bulma kolaylığı sunan kısa geri tepmeli düzende, üstelik. kilitten kurtarılma sürecinin,  tamamen, tüm namlu düşey hareketinin, gövde üzerinde bitimiyle sonlandırılacak şekilde üretilmiştir.

Model 43, kullanılan merminin daha büyük çekirdek kütlesine rağmen, daha yüksek olan hızı nedeniyle, kilit yapılanması, Model 42 gibi, kilit kurtulma düşey hareketi, namlu dikine devinimiyle eş olarak yapılamamıştır. Bu oluşumun muhtemel nedeni, öyle üretimi durumunda, namlu içinde kalacak bakiye gaz basıncı ve sürgü ile beraber kazanılan momentin, sağlıklı boşaltım temini için güdük kalacağı gerçeği olsa gerektir. Bu düşünceden hareketle, namlunun sürgüden ayrılması için, çok kısa bir düşey  hareket, ardından, geri giden kapak itişinin, namlu üstündeki eğimli yüzey ve sürtünmeyle vereceği devinimden kaynaklanan ancak, daha az süratte gerçekleşen bir arkaya hareket sağlanmış, bu şekilde, başlangıçta sürgü ve namlu beraberliğinin getirdiği kütle nedeniyle, grubun geri tepme sürati azaltılırken, devinimin devamında, boş kovanın da namludan giderek ayrılışı işini çıkartan bir yapılanma elde edilmiştir. Dikkat edilirse, bunu sağlayan, Model 43 namlusu üzerinde, kovan atma açıklığı önünden başlayarak yükselen bir eğimin varlığı görülebilecektir. Aynı yöntem, güçlü mermi kullanan, alçalan kilitli ve kısa namlulu cep tabancalarında, oldukça uzun süredir kullanım halindedir.

Bütün bu değişiklikler refakatinde, model 43'ün, hizmet tabancası nitelikli büyük ağabeylerinden farklı olarak, daha zor söküm ve montaj özellikleri taşıdığını, bunun, içinde olduğu kategori için hiç de mahzur teşkil etmeyeceğini, ancak, zaman içinde, henüz oturmamış bazı bağlantı eksiklikleri nedeniyle küçük değişimler görebileceğini belirtmek hatalı olmayacaktır. Yurdumuzun
alım meraklılarına ulaşamadan nasılsa yeterli zaman zaten geçeceği cihetle, bu kişiler yönünden, aceleye gelen bir durum söz konusu değildir.
Model 43 Namlusunun kilit atma zamanlamasıyla alakadar izahat, muhtemelen, akıl karıştırıcı nitelikte görülebilir. Daha güçsüz olan ,380" ACP için tam olan bu mevhum, onun hayli fevkinde iş yapabilme yeteneğine sahip 9mm Parabellum mermisinde, ne sebeple küçük tutulmuştur.

Bu sorunun cevabı, geri tepmeye muhatap olan sürgü ağırlığı ve çekirdek süratiyle ilgilidir.

Nitekim, Model 42'den önce pazara, standart sürgü kütleleriyle verilmiş .380" ACP versiyonları, 25 ve 28'de, zikredilen kilit atma eylemini çıkartan namlu üzeri kovan atma açıklığı ön duvarı karşılığı temas yüzeyleri, neredeyse sıfır düşey hareketle kilitten kurtulacak şekilde ve çok yüksek meyilli olarak üretilmiştir. Zira, 9mm Parabellum çapı için şekillendirilen sürgü ağırlığı, .380" ACP için fazla gelmekte, standart formasyondaki gibi kilitli kalma durumunda, bu ahvalin devamında kazanılan hayli düşük geri tepme hızıyla, tam boşaltmayı gerçekleyecek geri gidiş mesafesi kazanılamadan kapak yerine dönmeğe başladığı için tutukluk kaçınılmaz olmaktadır. Glock kurmayları bu nedenle Model 25 ve 28'de, namlu kilitten kurtulma düşey aralığını sıfıra yakın tutan, ancak, belli bir geri mesafe için, namluyla birllikte, sürgünün arkaya seyahatine izin verecek ölçüde, normalde doksan derece olan namlu üstü kilit temas yüzeyini, kırkbeş derece civarında tutmuşlardır. Tabancanın bu yapıda
çalışması, tam geri tepmeli örneklerden çok az farklıdır.

Sonradan yapılandırılan kısa ve hafif sürgülü Model 42'de durum farklıdır. Kapak ağırlığı, Model 25 ve 28'e göre hafifletilmiş, bu durumda, sadece geri tepmeli düzende çalışma istenilmesi halinde, sürgü arkaya sürati, silah ve atıcıyı yoracak, nişan durumunu takip edecek atışa göre bozacak seviyede gerçekleşeceğinden, kısa geri tepme düzeni tesis edilerek, namlu/sürgü kütlelerinin vereceği ağırlıkla zikredilen hızın makul ölçülerde çıkartılabilmesi sağlanmıştır. .380" ACP için yapılandırılan bu bünye
verilen ölçüleriyle, Model 42 ebadındaki bir tabancada, sağlıkla, kısa geri tepmeli düzenin kullanılmasına cevaz vermektedir.

Glock 43, Model 42 sürgü ağırlığına çok yakın bir kapakla mücehhezdir. Her iki çapta da, elde edilen ilk hız, standart 10.5 cm namlu boyuna göre olandan daha az, bunun yanında, çekirdeğin silah içinde kalma zamanı, 9mm Parabellum için, hesap ve şekillendirilmesi .380" ACP'a göre yapılmış süreden çok daha azdır. Yani, Luger çekirdeği, kısa dokuzluğun, namlu içinde kalarak sınırda çıkarabildiği kısa geri tepmeli düzen eylemini bitirmeğe muvaffak olamadan kapak arkaya vurabilecek, içeride kalan gaz
basıncı ve düşük süratle kazanılmış moment, gerekli işlemleri bitiremeden sürgü öne hareketi başlayacağından, boşaltma arızaları nedeniyle tutukluk kaçınılmaz olabilecektir.

Glock mühendisleri, bu nedenle, düşey namlu/sürgü kilit temas yüzeyini normalden küçük tutmuşlar, böylelikle, kapak geri gidiş süratini, ikilinin ağırlığıyla azaltırken, çok kısa zaman aralığı ardından beraberliğe son vererek, ancak sürgünün namlu üzerindeki eğimi aşağı tam olarak itip üzerinden geçmesini sağlayacak sürede onu geriye, kendi hızından daha küçük bir süratte itip, bu sırada boş kovanın çıkartılma eylemini de başlatarak, bir başka ifadeyle, kilitli sürgü ve düz geri tepme  sistemlerinin avantajlı yönlerini bir arada kullanarak, akıllıca bir yapılandırma kullanmışlardır.. Filvaki, bu uygulama daha önce de kısa namlulu 9mm Parabellum çaplı tabancalarda, mesela Smith Wesson Shield'da kullanılmıştır. Glock aklının bir ürünü değildir.

Glock 43'ün, Glock 42'ye olan esas, bir bakıma bütün diğer modellerden farkı, bu değişik kilit kombinasyonudur.

Saygılar.
Mesajı Paylaş


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter