Defence Turkey - ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan KÖK

Başlatan Karabasan, Nis 09, 2020, 07:15 ÖS

« önceki - sonraki »

Karabasan

Defence Turkey Dergisinin ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan KÖK ile üniversitenin araştırma ve geliştirme merkezlerinin AR-GE çalışmaları, Çok Hafif Uçak Geliştirme Projesi, RÜZGEM Büyük Rüzgar Tünelinin işletime alınması, RADAT, NAR projeleri süreçleri için gerçekleştirdiği ropörtaj.

Defence Turkey: Halen mühendis, araştırmacı ve yönetici pozisyonunda 5,000 dolayında ODTÜ mezunu Aselsan, Roketsan, TUSAŞ, FNSS ve Havelsan gibi savunma sanayi şirketlerinde çalışmaktadır. Söyleşimize ODTÜ'nün üniversite boyutuyla savunma sanayi ile işbirliğinin geçmişine yönelik kısa bir bilgilendirme ile başlayabilir miyiz?

Mustafa Verşan KÖK: Orta Doğu Teknik Üniversitesi ülkemizde sadece eğitim alanında değil sanayi iş birlikleri alanında da öncü bir yere sahiptir. Üniversitemizin çok çeşitli mühendislik bölümlerine ve dallarına sahip olması, sanayi iş birliklerinde ve özellikle de savunma sanayi alanında önemli katkılar ortaya koymasını sağlamıştır.

ODTÜ'nün üniversite boyutuyla savunma sanayi ile iş birliğinin geçmişi 1970'lere dayanıyor. Bu tarihe kadar akademik birikimini arttırmaya ağırlık veren bölümler, Aselsan, Havelsan, TUSAŞ gibi kuruluşların ortaya çıkmasıyla endüstriyel iş birliklerine başlamışlardır. Bu kuruluşlar Ar-Ge çalışmalarına büyük önem vermekte olup, akademisyenlerimiz de danışman ve araştırmacı olarak bu projeler görev almış ve almaya devam etmektedir.

Ar-Ge çalışmalarının hız kazanmasıyla ve iş birliklerinin giderek artmasıyla doğan ihtiyaç sonucu 2006 yılında ODTÜ TEKNOKENT'te Savunma Sanayi Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Alt Bölgesi'nin (SATGEB) kurulması ile birlikte Aselsan, Havelsan, TUSAŞ gibi sektörün büyük ana yüklenicilerinin Ar-Ge birimleri ODTÜ TEKNOKENT'te yer almıştır.

2010 yılı itibariyle Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) adı altında savunma sanayii alanında faaliyet gösteren firmalar kümelenmiştir. TSSK, insanlı ve insansız araçları, ileri malzemeler, insan-makine etkileşimleri, kriptografi, kodlama ve şifreleme, elektronik zeka sistemleri, simülasyon sistemleri, sensörler ve elektronik sistemler, dataLink teknolojileri gibi çok çeşitli Ar-Ge ve mühendislik hizmetleri sağlamıştır. Mevcut durumda ise ODTÜ TEKNOKENT'te 3 bine yakın savunma sanayi Ar-Ge personeli istihdam edilmektedir.

Öte yandan savunma sanayii alanında üniversite-sanayi iş birliğini sağlamak amacıyla, savunma sanayii firmalarında çalışan ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde lisansüstü eğitim gören/görecek öğrencilere yönelik olarak; Savunma Sanayii Başkanlığı ve ODTÜ ile Aselsan, Roketsan, Tusaş, FNSS, Milsoft ve Havelsan arasında Savunma Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) 2011 yılında başlatılmıştır.

Üniversitemizde 1000'den fazla savunma sanayi alanında Ar-Ge projesi yürütülmüş ve yürütülmeye devam edilmektedir.

Defence Turkey: Üniversite-Sanayi işbirliği modeli altında Türk Savunma Sanayi firmaları ile 2019 yılında gerçekleştirilen işbirliği çalışmaları hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? ODTÜ halihazırda kaç savunma sanayi firması ile çalışmaktadır? Savunma sanayi alanında öne çıkan projelerinizden birkaçına değinebilir misiniz?

Mustafa Verşan KÖK: ODTÜ yıllardır Türk Savunma Sanayi firmaları ile yoğun işbirlikleri yürütmektedir. 2019 yılında da bu çalışmalar artarak devam etmiştir. 2019 yılına genel olarak bakıldığında 50'den fazla savunma sanayi firması ile devlet destekli veya öz kaynaklarla oluşturulan projede kontratlı Ar-Ge projesine başlanmıştır.

2019 yılı için bu çalışmalara örnek vermek gerekirse; Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından fonlanan, ODTÜ ile birlikte ODTÜ TEKNOKENT'te yer alan Nanomanyetik Instruments firması ile yürütülecek olan Nükleer Radyasyon Tehdidine Karşı Yerli Algılayıcı Ve Tespit Sistemi Geliştirilmesi (RADAT) Projesi projesi, microGray düzeyinde okunabilir doz değeri duyarlılığında radyoaktivite ölçümleri yapabilecek ve radyasyon kaynağı olan izotopu tanımlayabilecek detektör sisteminin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu proje ile birlikte Türkiye'de ilk defa olarak, beta, gama ve x ışını yayılımlarını tespit edecek CdZnTe (kadmiyum çinko tellür) kristalinin geliştirilerek detektör haline getirilecektir. Radyasyon algılayıcı sistemlerinin ana bileşeni olan CdZnTe kristali ve detektörü ülkemizde üretilememektedir. Dünyada da bu ürüne sahip ülkelerin sayısı son derece sınırlıdır. Bu nedenle Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılan Ar-Ge programı çerçevesinde RADAT projesinin desteklenmesine karar verilmiştir.

Bir diğer önemli projede ise kızılötesi kamera sistemlerinin en önemli alt bileşeni olan kızılötesi dedektör takımlarının yerli ve milli olarak geliştirilip üretilmesini konu alan Kızılötesi Dedektör Takımı Geliştirilmesi (NAR) Projesidir. SSB tarafından başlatılan projenin ana yüklenicisi ASELSAN olup, ODTÜ'den Kuantum Aygıtları Nano Aygıtlar Laboratuvarı ile Kristal Büyütme Laboratuvarı'ndan destek alınacaktır. Projede ilk ürün 2 yıl sonra teslim edilecek ve bütün ürünlerin teslimatları 6 yıl içinde tamamlanacaktır. Sonuç olarak ODTÜ, savunma sanayi kuruluşları ile entegre bir şekilde yerli ürünlerin geliştirilmesinde, teknoloji geliştirilmesinde yoğun şekilde çalışmalarını devam ettirmektedir.

Son olarak önemli projelerden bir örnek daha vermek isterim. SSB tarafından fonlanan ve ODTÜ Görüntü Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODTÜ OGAM) tarafından yürütülen "Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor(Y3)" projesi ülkemizde görüntülerden otomatik hedef tespit ve tanıma konularında var olan yetenek ve birikimleri adil ve hassas bir şekilde ölçmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda projenin temel amacı görsel veri çeşitleri ve değişken hedef tipleri için farklı algoritmalara ait otomatik tanıma performansını ölçebilecek bir donanım ve yazılım altyapısı oluşturmaktır. Bu proje kapsamında düzenlenen yarışmaya üniversite öğrencileri, kurum, KOBİ ve üniversite çalışanlarından 147 bireysel başvuru yapılmış olup; kazananlara SSB tarafından 100000 TL'lik bir ödül dağıtımı yapılmıştır. 2020 yılında bu projenin 2. fazı yapılması için sözleşme imzalanmıştır.

Defence Turkey: 14 Aralık 2017 tarihinde TUSAS tesislerinde "Very-Light Aircraft (VLA)' (Çok Hafif Uçak) Geliştirilmesine Yönelik Bağımsız Araştırma Geliştirme (BARGE) Projesi" kapsamında bir sözleşme imzalanmıştı. Projeye göre, uçağın tasarımını ODTÜ öğrencileri yapacak; üretim, montaj, entegrasyon ve test faaliyetleri ise TUSAŞ tarafından gerçekleştirilecekti. Söz konusu projede geçen süre zarfında ne gibi çalışmalar gerçekleştirildi? Projede gelinen son durum hakkında okuyucularımızı aydınlatır mısınız?

Mustafa Verşan KÖK: Havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) ile bu proje kapsamında çalışmalar aralıksız sürmektedir. Bu iş birliği ile amaçlanan; ülke savunma sanayiine önemli katkılar sağlayacak Çok Hafif Uçak geliştirilmesi ve farklı disiplinlerde eğitim gören ODTÜ öğrencilerinin lisans seviyesindeyken hava aracı tasarım sürecinin tamamını, deneyimli TUSAŞ personelinin rehberliğinde disiplinler arası bir yaklaşımla deneyimlemeleri ve mezuniyet sonrası dünyadaki rakiplerinden daha fazla bilgi, birikim ve tecrübeye sahip olmalarının sağlanmasıdır.

ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümlerinden 11 öğretim üyesinin ve Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinden 83 öğrencinin görev aldığı proje 1 Mart 2018 tarihinde başlamıştır. 2018 yılı sonunda, VLA kategorisindeki prototip uçağın tasarlanması faaliyetlerinin ön tasarım fazı tamamlanmıştır. Projenin 2019 yılında başlayan ikinci fazında TUSAŞ olanakları ile üretim, montaj ve test faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi çalışmalarına devam edilmiştir. SRR, PDR ve ön CDR aşamaları tamamlanmıştır. Son ürün uçağın tasarım faaliyetleri devam etmekte olup, Şubat 2020 sonuna kadar tasarımın tamamlanması hedeflenmektedir.

Bu proje ile ODTÜ, Yüksek Öğretim Kurumu tarafından 2019 yılında verilen Üstün Başarı Ödülleri kapsamında Üniversite Sektör İşbirliği ödülünü almaya hak kazanmıştır.

Mesajı Paylaş
Çoklar diye korkma
Azız diye çekinme...
Tonyukuk

Karabasan

Defence Turkey: Halihazırda Mühendislik Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ve TeknoKenti ile Türk Savunma Sanayine büyük katkılarda bulunan ODTÜ'nde havacılık ve uzay, makine, bilgisayar, elektrik elektronik, metalurji malzeme, kimya mühendislik ve fizik gibi bölümlerde ve araştırma merkezlerinizde savunma sanayine yönelik olarak yürütülen projelerin toplam sayısı ve mali değeri hakkında bilgi alabilir miyiz?

Mustafa Verşan KÖK: Üniversitemizdeki önemli araştırma altyapıları uygulama ve araştırma merkezlerimizdir. Hali hazırdaki 29 merkezimizin üçte biri savunma ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. Burada özellikle SSB'nin mali desteğiyle kurulan, 2019 yılında uygulama araştırma merkezine dönüşen ve hali hazırda 6550 sayılı kanun kapsamında tüzel kişilik kazanması için değerlendirme süreci devam eden Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi İVME-R'i anmak istiyorum. Yanı sıra yine son gelişme olarak SSB'nin 2 yıl önce çıktığı çağrı kapsamında önerilen Robotik Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Eğitim Merkezi projesi destek kapsamına alınmıştır. Bu proje ile üniversitemizde 2020 yılı içerisinde robotik alanında çok önemli bir altyapı kurulmuş olacaktır.  Savunma alanında ülkemize ciddi katkılar yapacak olan bu altyapı da kısa zamanda araştırma merkezine dönüştürülecektir.

Ayrıca bugüne kadar yüzlerce proje, ODTÜ ve savunma sanayinde faaliyet gösteren firmaların iş birliği ile yürütülmüş ve yürütülmeye devam etmektedir. Sadece 2019 yılında  bu alanda 86 proje başlamış olup 25 M TL'lik bir proje bütçesi bulunmaktadır.

Defence Turkey: Son yıllarda Türk Savunma Sanayinde hayata geçirilen birçok projede Teknokent Savunma Sanayi Kümelenmesi (TSSK) firmalarının büyük katkısı bulunmakta. ODTÜ TEKNOKENT bünyesinde halen aktif olarak ArGe yapan kaç şirket bulunmakta ve bunlardan kaçı savunma sanayi alanında faaliyet göstermekte?

Mustafa Verşan KÖK: Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi 2010 yılı itibariyle ODTÜ TEKNOKENT firmalarının katılımıyla çalışmalarına başlamış, bugün ise sadece ODTÜ TEKNOKENT firmaları değil, aynı zamanda diğer teknokentlerde faaliyet gösteren savunma sanayii firmalarının da  yer almasıyla çalışmalarını sürdürmektedir. TSSK firmaları, ülkemizin savunma ve güvenlik projelerinde üstün bilgi ve kabiliyetleriyle başarılı projelere imza atmışlardır. Halihazırda ODTÜ TEKNOKENT bünyesinde 400'ü aşkın teknoloji firması çalışmalarını sürdürmekte ve bu firmaların yaklaşık üçte biri savunma ve güvenlik alanlarında faaliyet göstermektedir.

Defence Turkey: Savunma, havacılık ve güvenlik alanları için yeni ürün ve hizmetler geliştiren dikey uzmanlıklara sahip şirketler ile ODTÜ içinde yer alan birçok araştırma merkezi ve laboratuvarı bünyesinde barındıran ODTÜ TEKNOKENT, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmaları 2010 yılında Teknokent Savunma Sanayi Kümelenmesi (TSSK) adı altında kümelemiştir. ODTÜ TEKNOKENT'te görev yapan ArGe personeli sayısı, bunlardan kaçının savunma sanayi ile ilgili projelerde istihdam edildiği, ODTÜ TEKNOKENT'te savunma sanayine yönelik kaç ArGe projesinin yürütüldüğü ve 2019 yılı ilk yarısı itibarıyla gerçekleştirilen ihracatın rakamsal değeri hakkında bilgi alabilir miyiz?

Mustafa Verşan KÖK: ODTÜ TEKNOKENT; ODTÜ yerleşkesi, Eskişehir yolu üzerinde yer alan ODTÜ MET yerleşkesi ve Ostim Merkezi olmak üzere üç yerleşkesiyle önemli bir iş gücüne ev sahipliği yapmaktadır. %90'ının lisans ve lisansüstü eğitime sahip olduğu 8.500'ü aşkın araştırmacı personel 400'ün üzerinde teknoloji şirketinde istihdam edilmektedir. Savunma sanayii alanında faaliyet gösteren firmalarımızda bahsi geçen personelin yaklaşık 3 bini  görev almaktadır. Dinamik bir yapıya sahip olan ODTÜ TEKNOKENT firmalarının proje döngüsü çok hızlı ilerlemekte olduğundan proje sayısı için sabit bir sayı aktarmanın güçlüğüne karşın 600'ü aşkın Ar-Ge projesinin savunma sanayii özelinde aktif olarak yürütüldüğünü söylemek mümkündür. İhracat konusuna ise ciddi rakiplerin yer aldığı dünya pazarında özellikle savunma ve güvenlik alanında yer edinmek çok zor olmakla birlikte firmalarımız yaklaşık 120 milyon $'lık bir ihracat rakamına ulaşarak önemli bir başarıya imza atmışlardır.

Defence Turkey: ODTÜ'nün TÜBİTAK'tan 1001 kodlu Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, 1005 kodlu Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı ve 3501 kodlu Kariyer Geliştirme Programı kapsamında almış olduğu proje destekleri  ve söz konusu programlarda elde edilen başarı oranı üzerine bir değerlendirmenizi alabilir miyiz?

Mustafa Verşan KÖK: Bilim insanlarımızın çalışmalarını teşvik etmek, ülkemizin rekabet edebilirliğini artırmak, uygulamalı ve/ya deneysel araştırmaya yönelik projeler geliştirmek ve yeni bilgiler üretmek her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu kapsamda Üniversitemiz ülkemiz araştırma ekosisteminde önemli bir yere sahiptir. Örneğin, TÜBİTAK ARDEB 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı ele alındığında en son açıklanan Mart 2019 dönemi sonuçlarına göre üniversitemiz en çok proje desteği alan üniversite olmuştur. Hatta ARDEB 1001 programı özelinde 2014-2018 yıllarındaki ortalama başarı oranımız %32'dir. 1005 kodlu "Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı" ve 3501 kodlu "Kariyer Geliştirme Programı" kapsamında da üniversitemizin ortalama başarı oranı %50'lere çıkmaktadır. Yine aynı yıllardaki (2014-2018) ARDEB destekli bütün çağrıların genel toplamı itibariyle hem 377 proje hem de 181,7 Milyon TL'lik toplam bütçe ile Üniversitemiz, ülkemizde en çok projesi desteklenmeye hak kazanmış üniversite olmuştur. Dahası, Üniversitemizin ilgili yıllar arasında hesaplanan genel başarı yüzdesi 29,8 olup, yüzde 14,5 olan ARDEB genel destek oranının oldukça üzerindedir.

Üniversitemiz, TÜBİTAK'ın köklü programlarının yanı sıra son yıllarda çağrıya çıktığı yeni programlarında da birçok başarıya imza atmıştır. Örnek vermek gerekirse, araştırma üniversitelerinin ve 6550 sayılı Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarının başvurabildiği TÜBİTAK ARDEB 1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programına Üniversitemizin "Güneş Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜNAM)" ve "Mikroelektromekanik Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi (MEMS)" başvurmuş ve ülkemiz genelinde desteklenen 17 proje arasına girmiştir.

TÜBİTAK'ın bir diğer yeni programı SAYEM - Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması çağrısında Üniversitemizin 3 başvurusunun ARÇELİK ve BİYOMOD firmaları ortaklığındaki 2 tanesi desteklenmeye hak kazanmıştır.

Benzer bir şekilde, TÜBİTAK tarafından ilk defa çağrıya çıkılan BİDEB 2244 - Sanayi Doktora Programı çağrısına yapılan 12 başvurumuzun 11 tanesi kabul edilmiştir. Böylece, ülkemizde sanayi ortaklığında yetiştirilecek 517 doktora öğrencisinin 47'si 8 sanayi kuruluşu ortaklığında Üniversitemizde yetişecektir.

Öte yandan, Üniversitemiz BİDEB programları için etkin farkındalık yaratma yöntemleri kullanmıştır. Böylece, "BİDEB 2232 - Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı"na üniversitemiz adına 20 başvuru yapılmış ve 14'ü desteklenmeye hak kazanmıştır. Bu program kapsamında ülkemize gelen 2 araştırmacının araştırmalarını Üniversitemizde yapmayı tercih etmesiyle, 5'i yabancı toplam 16 seçkin araştırmacı 2020 itibariyle üniversitemizde çalışmalarına başlayacaktır. Bu etkin tanıtımlarla BİDEB 2236 - Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşımı Destek Programına 2018 yılında yapılan 12 başvuru 2019 yılında 25'e çıkmıştır.

Defence Turkey: Savunma Sanayii İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP), ilk olarak ODTÜ ve SSB, Aselsan, Roketsan ve TUSAŞ ile 2011 yılı Ekim ayında imzalanan işbirliği protokolleri ile hayata geçirilmiş ve 2012 yılı içerisinde uygulanmaya başlanmıştı. Geçen 7 yıllık süre zarfında ODTÜ'de SAYP altında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi alabilir miyiz? Program altında ODTÜ'den kaç araştırmacı mezun edildi ve halen kaçı eğitim görmekte?

Mustafa Verşan KÖK: Sizin belirttiğiniz gibi SAYP ODTÜ'nün girişimi ile başlatılan ve daha sonra SSB tarafından tüm üniversitelerimize yaygınlaştırılan bir programdır.  Başlattığımız programların ülke çapında yaygınlaşması bizi gururlandırmaktadır.

SAYP'ta bugüne kadar 37 proje yürütülmüştür. Bu projelerden 20 tanesi başarıyla tamamlanmış ve 20 öğrencimiz mezun olmuştur.  Hatta tamamlanma aşamasında olan bir projemizden de patent çıktısı olduğunu da övünerek belirtmek isterim.

Defence Turkey: ODTÜ'nün sahip olduğu test altyapısı ve kabiliyetleri üzerine bir değerlendirmenizi alabilir miyiz? Bu çerçevede örneğin geçtiğimiz Haziran ayı başlarında inşası tamamlanan ve saatte 360 kilometre hıza kadar çıkabilen tüm araçların aerodinamik, izolasyon, rüzgar testlerinin yapılabileceği ODTÜ RÜZGEM Büyük Ölçekli Rüzgar Tüneli Binası ile ODTÜ Yalıncak Göleti'nde bulunan Açık Alan Akustik Test Sahası hakkında bize neler söyleyebilirsiniz?

Mustafa Verşan KÖK: ODTÜ-RÜZGEM Büyük Rüzgar Tüneli (BRT) şu anda Türkiye'nin en büyük ve bu boyutta en hızlı rüzgar tüneli olup hem boyu hem de uygulama alanları olarak Avrupa'daki sayılı rüzgar tünelleri arasındadır. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Ofisi Araştırma Altyapı desteği ile kurulan BRT'nin 2020 Bahar aylarında tam işletime alınması planlanmaktadır.

Hava yastıkları üzerinde hareket edebilen modüler yapısı sayesinde bu tünel hem rüzgar enerjisi, inşaat ve otomotiv sektörleri gibi sivil sektör ihtiyaçlarına hizmet verebilecek, hem de savunma sanayii kapsamında ve havacılık sanayii özelinde ihtiyaç duyulan bazı testler - örneğin İHA ölçekli model testleri, devam eden çeşitli uçak projelerinin bazı testleri (Hürjet, Milli Muharip Uçak vs) ve helikopter projeleri ile ilgili bazı testler- burda yapılabilecektir. Tünelin inşası sırasında çoğunlukla yerli kaynaklardan faydalanılmış, inşaat yerli bir firma tarafından gerçekleştirilmiş ve inşaat sırasındaki bütün teknik takip ve kontroller üniversitemizdeki ilgili birimler tarafından yürütülmüştür.

Rüzgâr tünelindeki akış düzenleyici bal peteği ünitelerinin Türkiye'de üretildiği, tünel motorlarının yurtiçi firmalardan temin edildiği, tünel fanlarının RÜZGEM'de tasarlandığı ve yurtiçi firmalar tarafından üretildiği, tünel otomasyon ve kontrol sisteminin RÜZGEM tarafından geliştirildiği, aerodinamik testlerde kullanılacak model destek sisteminin yurtiçi firmalar tarafından tasarlandığı, kuvvet ölçümü için kullanılacak dış balans sisteminin tasarımı üzerine çalışmaların ODTÜ'de sürdürüldüğü göz önüne alındığında, BRT projesi hem milli kaynak kullanımı hem de bu alanda önemli bir tecrübe ve kabiliyetin yerlileştirilmesi konusunda önemli rol oynamaktadır.

Defence Turkey: Farklı alanlardan akademisyeneler ve öğrencilerin bir araya gelerek otomotiv, savunma sanayi, beyaz eşya, havacılık, uzay vb. büyük endüstri kuruluşları, enerji şirketleri, KOBİ'ler, sivil toplum örgütleri, hastaneler ya da yaptığı işte farklılık yaratmak isteyen herhangi bir üniversite dışı paydaşın getirdiği birbirinden farklı sorunlara yönelik projeleri tasarladığı ODTÜ Tasarım Fabrikası ve burada 2019 yılında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında okuyucularımızı aydınlatır mısınız?

Mustafa Verşan KÖK: ODTÜ Tasarım Araştırma ve İnovasyon Merkezi ilk kurulduğu günden başlayarak sadece farklı disiplinlerin 'silolarından' çıkıp bir arada çoklu-disiplinli çalışmasını değil, üniversite ve üniversite dışı paydaşların bir araya geldiği 4. nesil üniversite olma hedefindeki üniversitemiz için yeni bir ara yüz olmuştur.

Bu çerçevede ODTÜ Tasarım Fabrikası her dönem açtığı disiplinler arası stüdyo ile  öğrencilerin, akademisyenlerin ve ODTÜ dışı paydaşların bir araya geldiği projeleri, "Tasarım Odaklı Düşünme" eğitimleri ve araştırma projelerini 2019 yılı içinde de devam ettirmiştir. Araştırma ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra birçok bölgesel kalkınma ajansını, farklı ölçeklerdeki kamu ve sanayii kuruluşları ve eğitim kurumlarından gelen temsilcileri de ağırlayarak benzer merkezlerin kurulması için de destek vermiştir.

Son bir yıl içinde bir çok farklı alanda iş birlikleri gerçekleştirilmiştir. Örneğin üniversitemizde yürütülmekte olan bir proje kapsamında kanserli hastaların  tedavi öncesi ve sonrası baş bölgesinde oluşan sorunların tespiti için ölçüm ve modellemeler yapılmıştır. Bir başka üniversite bünyesinde yürütülmekte olan bir araştırma projesi için test örnekleri hazırlanmıştır. BAE ve Nurol ortaklığında geliştirilen insansız hava araçları projesinde bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. UNDP ile yapılan projelerden biri olan Mayın İşaretleme Projesi girişimcilik ödülü almıştır. Bu yıl içinde Autodesk ile hızla yaşlanan nüfus odak alınarak "akıllı oyuncak ve akıllı oyun parkı" projesi, Willdan grup ile akıllı kampüs içi ulaşım projesi, UTARIT grup ile kampüs içi aktivite optimizasyon yazılım projesi yapılmıştır. Benzer biçimde THY ile otomatik kargo paketleme ve takip sistemi geliştirme üzerinde çalışılmıştır. Aynı dönem içinde dört proje enerji sektörü ile doğrudan veya dolaylı konularda gerçekleştirilmiştir. EnerjiSa ile eski ahşap elektrik direklerinin güçlendirilmesi, GAMA Enerji ile rüzgar türbinlerinin optimizasyonu ve hayat döngülerinin iyileştirilmesi projesi ve alternatif rüzgar enerjisi çözüm sistemi projesi yapılırken, Anadolu Holding bünyesinde soğutucu dolapların enerji tasarrufu üzerine proje gerçekleştirilmiştir.

Halen birçok farklı sektörde araştırma projeleri devam etmekte olup iş birliklerinin sayısı ve Tasarım Fabrikasının  danışmanlık verdiği proje sayıları her gün artmaktadır.

Defence Turkey: ODTÜ olarak savunma sanayi alanına yönelik olarak 2020 yılında gerçekleştirmeyi planladığınız çalışmalar ve geleceğe dönük hedef ve beklentileriniz hakkında bir değerlendirmenizi alabilir miyiz?

Mustafa Verşan KÖK: Orta Doğu Teknik Üniversitesi olarak savunma sanayii alanındaki iş birliklerimizi 2020 yılında da sürdürmeye devam ederek, ülkemizin bu alandaki önemli firmalarıyla çalışmalarımızı arttırarak yürütme hedefindeyiz. Gerek ortak Ar-Ge projeleri geliştirilmesi, gerekse öğrencilerimizin savunma sanayii projelerinde görev almaları konuları önceliğimiz olmaya devam ederken, mühendislik bölümlerimiz, araştırma merkezlerimiz, ODTÜ TEKNOKENT ve TSSK bünyesinde yürütülen çalışmalara tüm imkânlarımızla destek olmayı sürdüreceğiz.

Defence Turkey: Sayın Rektörüm, okurlarımıza mesaj olarak eklemek istediğiniz bir husus var mı?

Mustafa Verşan KÖK: Öncelikle bu röportaj fırsatı için sizlere çok teşekkür ediyorum. ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT olarak savunma sanayii öncelikli alanlarımızdan biri olarak yer alıyor.

Üniversitemizin, ülkemizde sadece eğitim alanında değil savunma sanayii iş birlikleri alanında da öncü bir yere sahip olduğu bilinciyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.
https://www.defenceturkey.com/tr/icerik/odtu-odtu-teknokent-turkiye-nin-lider-universite-sanayi-isbirligi-3907 Mesajı Paylaş
Çoklar diye korkma
Azız diye çekinme...
Tonyukuk


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter