TÜBİTAK UZAY- Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü

Başlatan The Thing, Kas 14, 2017, 05:12 ÖS

« önceki - sonraki »

The Thing

TÜBİTAK UZAY, Türkiye'nin uzay ve havacılık teknolojileri konusunda gelişimini sağlamak, ilgili alanlarda güncel araştırma konularını ortaya koymak, çözümlemek ve çözümlenmesine yardımcı olmak amacı ile kurulan bir araştırma, teknoloji geliştirme ve uygulama Enstitüsüdür.

TÜBİTAK UZAY, dünyadaki gelişmeleri izleyerek, uzay teknolojileri alanında öncü olmak ve ülkemizin teknolojik bağımsızlığını sağlamak amacını göz önünde tutarak, uydu teknoloji sistemleri ve alt sistemlerinin yanı sıra, haberleşme sistemleri, uzaktan algılama, veri işleme ve havacılık teknolojileri projeleri yürütmektedir.

Yer gözlem uyduları geliştirme çalışmalarının ilk adımları 1999 yılına kadar uzanmaktadır. 2000 yılından itibaren bu çalışmalar hızlanmış, 2001-2003 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatından sağlanan destekle ve teknoloji transferi yöntemiyle Türkiye'nin uzay serüveni başlamış ve BİLSAT Uydusu yapılmıştır. Uydunun yapımında İngiliz uydu teknolojileri şirketi olan SSTL Surrey Satellite Technology Limited-Surrey ile işbirliği yapılmıştır. Bu kapsamda, 2001 yılında sekiz araştırmacı uydu yapım sürecini öğrenmek ve bağımsız uydu yapabilme yeteneği kazanmak için İngiltere'ye gönderilmiştir. Uydu teknolojilerinin çeşitli alanları ile ilgili master yapmaya gidenler ile üretim, test ve tasarım için gidenlerle birlikte 20 civarında araştırmacı uydu teknolojileri konusunda önemli bir birikime sahip oldular. Ayrıca, BİLSAT uydusu yapılırken işin daha iyi öğrenilebilmesi için mühendislik modeli sayılabilecek bir uydu daha yapıldı. Türkiye'nin ilk optik uzaktan algılama yer gözlem uydusu olan BİLSAT 12 m. çözünürlüklü olarak geliştirilmiş ve yörüngede başarıyla çalıştırılmıştır. BİLSAT projesi kapsamında TÜBİTAK UZAY tesislerinde Yer İstasyonu ve uydu üretim/test laboratuvarları kurulmuş, yerli imkânlarla Çok Bantlı Kamera (ÇOBAN) ve Gerçek Zamanlı Görüntü İşleme kartı (GEZGİN) tasarlanmış ve uzay tarihçesi kazandırılmıştır. Bu ekipmanlar Türkiye'de tasarlanan ve üretilen, uzay tarihçesine sahip ilk ürünlerdir.

BiLSAT projesi ile elde edilen deneyim kullanılarak, yerli olarak üretilen ilk yer gözlem uydusu olan RASAT, 2004-2011 yılları arasında yine DPT desteği ile geliştirilmiş ve 2011 yılında yörüngede devreye alınmıştır. RASAT, 7,5 m. çözünürlükte pankromatik, 15 m. çözünürlükte RGB görüntü çekebilmektedir. Proje kapsamında, uydu montaj, entegrasyon ve test laboratuarları büyütülmüş, uydu tasarım, üretim ve test konularında 100'den fazla uzman yetiştirilmiş ve tamamı ülkemizde Türk mühendisler tarafından tasarlanıp üretilen ve 2011 yılında fırlatılan milli gözlem uydumuz RASAT ile Türkiye, uydu teknolojisinde söz sahibi bir ülke olmuştur. Ayrıca TÜBİTAK UZAY, bir uydu projesinin baştan sona gerçekleştirilmesini sağlayacak, sistem tasarımı ve entegrasyon yeteneklerine sahip olduğunu göstermiştir. Geliştirilen Yüksek Performanslı Uçuş Bilgisayarı (BiLGE), 100Mbps hızında X-bant Verici ve Gerçek Zamanlı Görüntü İşleme (GEZGİN-2) ekipmanları ile yerli uçuş ve yer istasyonu yazılımlarını, başarıyla çalıştırılarak, uzay tarihçesi kazandırmıştır. Böylelikle, TÜBİTAK UZAY, sadece sistem seviyesinde değil alt sistemler kapsamında da yetkinliğini ortaya koymuştur.

2007-2012 yılları arasında ise Türk Hava Kuvvetleri'nin yüksek çözünürlüklü istihbarat uydusu ihtiyacını karşılamak için TÜBİTAK UZAY'ın ana yürütücülüğünde, TUSAŞ firması ile birlikte 2,5 m. çözünürlüklü GÖKTÜRK 2 uydu projesi gerçekleştirilmiştir. TÜBİTAK UZAY'ın RASAT uydusu için geliştirdiği ve tarihçe kazandırdığı alt sistemlerin ana sistem olarak kullanıldığı GÖKTÜRK 2 uydusunda, Yakın Kızıl Ötesi (SWIR) Kamera Modülü (KUZGUN) ve Yönelim Ekipmanları Kontrol Modülü de geliştirilerek uzay tarihçesi kazanmıştır. 18 Aralık 2012'de fırlatılan GÖKTÜRK 2 uydusu ile birlikte ülkemiz, kendi imkânları ile yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu üretebilen 16 ülkeden birisi olmayı başarmıştır. Türk Hava Kuvvetleri tarafından kontrol edilen GÖKTÜRK 2 uydusu halen yörüngesinde başarılı bir şekilde görevini yerine getirmektedir.

UYGAR projesinde haberleşme ve uydu sistemlerinde kullanılabilecek bir güç dağıtım birimi geliştirilmiş yeterlilik testleri tamamlamıştır. Böylelikle Türkiye'de haberleşme uydularında kullanılabilecek ilk ekipman TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilmiştir.

TÜBİTAK UZAY, Kalkınma Bakanlığı desteği ile başlattığı Geoportal Projesi kapsamında; gözlem uydularından elde edilen görüntülerin internet ortamında paylaşılabilmesi için GEZGİN portalı geliştirmiştir. RASAT uydusundan indirilen ham görüntüler geometrik ve radyometrik düzeltmelerin ardından koordinatlandırma işlemleri yapılarak güncel görüntüler GEZGİN Portalı'na (www.gezgin.gov.tr) aktarılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları e-Devlet Kapısı ile bağlanarak istenilen alana ait RASAT görüntülerini ücretsiz olarak indirip, yeni görüntü talebinde bulunabilmektedir. GEZGİN Portalı'na e-Devlet Kapısı ile bağlanan tüm T.C. vatandaşları RASAT uydusundan 2012 yılından günümüze kadar çekilmiş tüm görüntüleri ücretsiz olarak indirebilmektedirler.

TÜBİTAK UZAY, bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu RASAT ve GÖKTÜRK 2 uydu projeleri kapsamında gereksinim geliştirme sürecinden, fırlatma ve operasyonel kullanım aşamalarına kadar geçen bütün aşamalarda, proje yönetiminin ve sistem mühendisliğinin gerektirdiği tüm süreçleri uygulamaktadır. Söz konusu projelerin sistem düzeyi gereksinim analizi, sistem tasarımı, arayüz yönetimi, test ve entegrasyon, güvenilirlik analizleri, risk yönetimi, kalite yönetimi, konfigürasyon yönetimi, vb. sistem düzeyi faaliyetleri TÜBİTAK UZAY tarafından gerçekleştirilmiştir. Yenilikçi ve yerlilik oranı yüksek uydu-uzay teknoloji ve uygulamalarına yönelik çalışmalar İMECE Uydu Alt Sistemleri Geliştirme Projesi kapsamında devam etmektedir.

Enstitümüzün bu çalışmaları ve başarıları sayesinde gözlem uydularını tasarlayıp üreten TÜRKİYE, haberleşme uydularını da Milli imkânlarla yurt içinde üretme hedefini gerçekleştirebilecek altyapıya, bilgi birikimine ve yetişmiş insan kaynağına ulaşmış oldu. Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu olacak olan TÜRKSAT-6A, yerli mühendislik ve tasarımla Enstitümüzün öncülüğünde yapılacaktır. 2019'da uzaya fırlatılması hedeflenen haberleşme uydusunun yapımı, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü önderliğinde TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI), Aselsan, C2Tech ve diğer yerli sanayi kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirilecektir.

Uzaktan algılama konusundaki çalışmalarımız, hava platformları ve uydudan alınan görüntülerin işlenmesi ile hassas tarım ve afet yönetimi alanlarında, karar vericiler için faydalı bilgi sağlayan algoritmalar ve yazılım araçları geliştirmek üzerine odaklanmıştır.

Uydu ile ilgili proje ve çalışmalarımızın yanı sıra, kabiliyetlerimizi; RF (Radyo Frekansı) tasarım, pasif ve aktif mikrodalga devreleri, antenler ve özgün tabanbant haberleşmesi konularında da geliştirmekteyiz.

Yakın zamanda havacılık teknolojileri konusunda çalışmalara başladık. Hassas tarım uygulamalarını desteklemek için küçük insansız sistemlere, büyük alanları gözetleme ve haritalamak için yüksek irtifada uzun uçuş süreli insansız sistemlere, hava araçları yapısal, ısıl ve aerodinamik tasarımı gibi konulara da yönelmiş bulunmaktayız.

Enstitümüz, Türkiye'nin ISO 9001 kalite belgesi alan ilk araştırma enstitüsüdür.

Mesajı Paylaş

The Thing

RASAT 6 yaşında

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından, Türkiye'de tasarlanıp, üretilen ilk milli yer gözlem uydusu RASAT, yörüngedeki altıncı yılını başarıyla tamamladı.

17 Ağustos 2011'de Rusya'dan fırlatılan RASAT uydusu, güneşe eş zamanlı dairesel yörüngede ve 700 kilometre irtifada bulunmaktadır. RASAT, yörünge özelliği sayesinde Dünya'nın her yerinden görüntü alabilmektedir. 7,5 metre siyah-beyaz ve 15 metre çok bantlı uzamsal çözünürlükte süpürçek kameraya sahiptir. Yeniden ziyaret zamanı ortalama 4 gün olan RASAT, 3 eksende kontrol edilebilmektedir. Her bir çerçeve görüntüsünün boyutları 30 km x 30 km olup,  960 km uzunluğuna kadar şeri görüntü alınabilmektedir.

Tasarım ömrü üç yıl olan RASAT, 17 Ağustos 2017 tarihi itibariye yörüngesindeki altıncı yılını doldurmuştur. RASAT,  6 yıl süresinde yörüngesinde 32035 tur atmış, toplam 2080 görüntüleme görevi gerçekleştirerek, 12.724.200 km2 lik alanı görüntülemiştir.

RASAT uydu görüntüleri GEZGİN portali (www.gezgin.gov.tr) aracılığı ile 2014 yılından bu yana paylaşılmaya devam edilmektedir. RASAT uydusundan indirilen ham görüntüler geometrik ve radyometrik düzeltmeleri yapılarak GEZGİN portaline aktarılmakta ve  e-devlet şifresiyle sisteme giren herkes görüntüleri ücretsiz olarak indirebilmektedir.

http://uzay.tubitak.gov.tr/tr/haber/rasat-6-yasinda Mesajı Paylaş

Terra

TÜBİTAK UZAY PROJELER: Göktürk-2

TSK ve kamu kurum/kuruluşlarının görüntü ihtiyacını karşılamak amacıyla bir adet 2,5 m çözünürlüklü görüntü sağlayabilen uydu ve görüntülerin alınacağı, işleneceği ve uydunun kontrolünün yapılacağı bir adet yer istasyonu geliştirilmesi projesidir.

Yörünge:   686 km dairesel, güneşe eş zamanlı

Tasarım Ömrü:  5 yıl

Ağırlık:  409 kg

Görüntü Çözünürlüğü:  PAN 2.5 m MSI 5 m

Şerit Uzunluğu:  640 km

1 kare Görüntü  Alanı:  20 km x 20 km

Aynı Noktayı Yeniden Görüntüleme Süresi: Ortalama 2.5 gün en fazla 5 gün

Görüntü Depolama Kapasitesi:  45 kare (Kayıpsız sıkıştırma ile)

İstenilen Noktayı Çekme Hassasiyeti:  <1 km

Yer Konumlama Hassasiyeti:  <1 km

Geniş Alan Görüntüleme:  100 km x 34 km

Stereo Görüntüleme:  100 km x 20 km

Görüntü İndirme Hızı:  100 Mbit/s Mesajı Paylaş

matmat26

Türk uzay Ajansı kuruldu.


Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye uzay Ajansı'nın kuruluş, görev ve yetkileri belirlendi

Yayımlanan kararnameye göre, ajansın merkezi Ankara'da yer alacak. Özel bütçeye sahip olacak olan kurum idari ve mali açıdan da özerk olacak. Mesajı Paylaş
Vatanımın üzerine çöreklenmiş olan kara bulutlar arasında hala parlamakta olan yıldızları seçmekteyim..

petibor

Her sene uzay ajansımı kuruyoruz bu kaçıncı Türkiye uzay ajansı haberi yıllardır. Hatta benim kaçıncı aynı sitemim Mesajı Paylaş

HDS

Bu kez kuruldu ama @putty. Mesajı Paylaş

petibor

Evet öyle eski haberlere baktım hep kurulacak kararlarıymış. Çok lafını etmişiz demekki ben hepsinde kuruldu gibi hatırımda kalmış. Mesajı Paylaş

ocay

TÜBİTAK Uzay'ın statüsü ne olacak TUA'dan sonra?

Acaba TUA'nın ARGE departmanı haline gelir mi? Mesajı Paylaş

HARZEMŞAH

TUA bir çatı kuruluşu olacak üstadım. TUA, TUBİTAK UZAY, TAI UZAY, Hava Kuvvetlerinin ilgili birimleri ve bir kaç üniversitenin tüm uzay çalışmalarını koordine edecek, yönlendirecek, stratejiler oluşturacak ve finansal destekler sağlayacak... Mesajı Paylaş

Terra

TÜBİTAK UZAY'ın GEOPORTAL Projesi tamamlandı

TÜBİTAK UZAY tarafından, Kalkınma Bakanlığı desteği ile başlatılan Uydu Görüntü İşleme ve Geoportal Oluşturma (GEOPORTAL) Projesi taahhüt edilen 31.12.2018 tarihinde tamamlandı.

GEOPORTAL Projesi; RASAT uydusundan indirilen ham görüntülerin radyometrik ve geometrik kalibrasyonlarının yapılabileceği altyapının oluşturulması, uydu görüntülerinin seviyelendirilmesi, kalibrasyonu yapılmış uydu görüntülerinden Türkiye mozaiğinin oluşturulması ve uydu görüntülerinin sunulabileceği bir web tabanlı portal oluşturulması amacıyla başlatıldı. Proje; milli uydularımız RASAT ve GÖKTÜRK-2 için yapılan geometrik ve radyometrik kalibrasyon çalışmalarını kapsaması nedeniyle Türkiye'de bir ilki teşkil ediyor.

GEOPORTAL Projesi ile hem kalibrasyon çalışmalarını yürüten araştırmacılar yetiştirildi hem de bu çalışmaları yürütmek üzere gerekli altyapı oluşturularak, uydu görüntülerinin sunulduğu portal vatandaşların hizmetine sunuldu. Projeden edinilen deneyim ve bilgi birikimi diğer milli uydularımız GÖKTÜRK-2 ve İMECE'ye de aktarılmış ve aktarılmaya devam edecektir.

Uydu Görüntülerinin Adresi; GEZGİN Portalı

Geometrik ve radyometrik kalibrasyonu gerçekleştirilerek seviyelendirilen RASAT uydu görüntüleri, projemizin ürünü olan GEZGİN Portalı üzerinden, e-Devlet şifresi ile sisteme giren tüm vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Talep sahibi vatandaşlar istenilen alana ait arşiv görüntülerini farklı kriterler ile sorgulayabiliyorlar ve ihtiyaç durumunda yeni görüntü talebinde bulunabiliyorlar. Uzun yıllar kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılayacak bir görüntü arşiv sistemi olacak şekilde hizmet verecek olan GEZGİN Portalına Aralık 2018 itibariyle 19 bin 742 kişi üye oldu. 11 bin 121 çerçeve görüntünün eklendiği, 22 bin 200 çerçeve görüntünün indirildiği GEZGİN Portalı, kamu kurumları ve üniversiteler tarafından satın alınan yurtdışı kaynaklı uydu görüntülerine aktarılan kaynağın azalmasını sağladı.

APSCO'dan Ödül

GEOPORTAL Projesinde çalışan araştırmacılar tarafından hazırlanıp yönetilen "APSCO-Uydu Algılayıcılarının Radyometrik Kalibrasyonu Projesi"; Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Organizasyonu'nun (APSCO) kuruluşunun 10. yılı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, en başarılı projelerden biri seçilerek, "Best Asia-Pasific Linkage Project" ödülünü kazandı. Proje, Türkiye tarafından yürütülen ilk proje olma özelliğini taşıyor.

http://defenceandtechnology.com/2019/01/06/tubitak-uzayin-geoportal-projesi-tamamlandi/ Mesajı Paylaş

Karabasan

TÜBİTAK ve ATASAM'dan savunma sanayisinde iş birliği


Erzurum'da yapımı süren ve ülkenin 2023 vizyon projelerinden Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) projesini yürüten Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) ile Uzay Teknolojileri Araştırma Merkezi (UZAY) arasında, DAG ve savunma sanayisini de kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Atatürk Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin 3 bin 170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepelerinde, ATASAM bünyesinde, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesinin desteğiyle 2012 yılında yapımına başlanan ve ülkenin 2023 vizyon projelerinden DAG'ı yürüten ATASAM ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) bağlı UZAY arasında imzalanan protokol ile ülkenin Milli Teknoloji Hamlesi için iş birliği yapılacak.

Protokolün imzalanması nedeniyle ATASAM Müdürü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak ve UZAY Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu'nun da katılımıyla İstanbul'da tören düzenlendi.

ATASAM Müdürü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak, protokol ile söz konusu iki kurum arasında altyapısal kaynaklar ve deneyimlerden faydalanılmasının amaçlandığını ifade etti.

Ar-Ge faaliyetlerine yönelik mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti alımları ile mevcut kaynak ve yetenekler konusunda iş birliği yapıldığını belirten Yeşilyaprak, şunları aktardı:

"İş birliğiyle optik, uzay bilimleri ve teknolojileri, optoelektronik, savunma sanayi, iletişim, atmosfer, yazılım ve otomasyon, astronomi ve uydu gibi faaliyet alanlarında ortak projeler yapılacak. Bu sayede Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ne yönelik önemli bir adım atmış olduk ve iki kurumun altyapı ve kabiliyetleriyle uzay teknolojileri alanında ileriye dönük bir iş birliği ortamı oluşturduk."

UZAY Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu ise Türkiye'de optik alanında çalışan sınırlı insan kaynağı olduğunu kaydetti.

Söz konusu kaynağın çoğalması ve bir araya gelip güç birliği yapılmasının gerektiğini vurgulayan Kuzu, "Bu protokolle UZAY olarak yeteneklerimizi ATASAM ile birleştirerek onların ihtiyaçlarını gidereceğiz, onlar da bizim sorunlarımıza ve ihtiyaçlarımıza çözüm üretecek. İş birliğinin ülkemizin uzay bilimine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/tubitak-ve-atasamdan-savunma-sanayisinde-is-birligi/1395950 Mesajı Paylaş
Çoklar diye korkma
Azız diye çekinme...
Tonyukuk


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter