BOREN Enstitüsü

Başlatan Alkyone, Ara 17, 2018, 11:05 ÖS

« önceki - sonraki »

Alkyone

Boren Entitüsü'nün
1- Çağrılı Proje
2- Endüstriyel Uygulama Destekleri
3- Güdümlü Projeler olarak 3 farklı kapsamda desteklediği benimde bu ülkenin teknolojik ilerleyişinde önemli yer tuttuğunu düşündüğüm proje ve çalışmaları bu başlık altında paylaşacağım.

Devam eden projeler:

Ultrasonik Yöntem İle 30 Mikron Altı Çinko Borat Üretimi -  Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü - Dr. Poyraz Yargıçoğlu

Ultra Sert Bor Nitrür Kaplamaların Geliştirilmesi Ve İncelenmesi - Anadolu Üniversitesi - Doç.Dr. Suat Pat

Sürekli Annular Kramatografik Yöntemle Nükleer Kontrol Çubuklarında Kullanılan 10b İzotopunun Yüksek Saflıkta Ve Yüksek Kapasitede Zenginleştirme Teknolojisinin Geliştirlmesi - Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü - Prof.Dr. Ahmet Rıfat Özdural

Sert Krom Kaplamaya Alternatif Ni-B Nanokompozit Kaplamaların Geliştirilmesi Ve Uygulaması - Sakarya Üniversitesi - Prof.Dr. Hatem Akbulut

Milli Ergimiş Tuz - Bor Difüzyon Teknolojisiyle Otomotiv Sektöründe Yeni Nesil Yüksek Performanslı Çelik Ürünlerin Üretilmesi - İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği - Doç.Dr. Güldem Kartal Şireli

Fe, Ni, Co, Cr, Cu Esaslı Bor Katkılı Yüksek Entropi Alaşımlarının Ark Ergitme İle Üretimi Ve Karakterizasyonu- Gazi Üniversitesi - Prof.Dr. Adem Kurt

İnsansız Hava Aracı (İha) İçin Bor Temelli Hidrojen Ve Yakıt Pili Sistemi Geliştirilmesi - Tübitak Mam Enerji Enstitüsü (Tübitak Mam)- Dr. Emin Okumuş

Kanser Terapisinde İlaç Olarak Uygulanabilen Borlu Fotosensitizör Bileşiklerin Sentezi Ve Fotodinamik Terapi (Pdt)De Farklı Kanser Hücreleri Üzerinde Apoptotik Etkilerinin Çoklu Parametrelerle Takibi - Akdeniz Üniversitesi - Dr. Naciye Erkan

Farklı Bor Kaynakları Kullanılarak Ultrasonik Yöntem İle Baryum Metaborat Üretimi İçin Pilot Tesis Kurulması - Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü - Doç.Dr. Fatih Akkurt

Asbestsiz Kompozit Fren Pabuçlarında Bn (Bor Nitrür) Kullanımının Tribolojik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi - Metisafe Temiz Oda Ve Biyogüvenlik Sistemleri   - Yük.Müh. Hasan Hüseyin Ayar

Sodyum Borhidrür Üretimi İçin Sodyum Metali Pilot Tesis Üretimi - Tübitak Mam Kimya Ve Çevre Enstitüsü ( Tübitak Mam)   - Halit Baloglu

Elektrikli Araçlar İçin Bor Temelli Yakıt Pilli Menzil Arttırıcı - Tübitak Mam   - Doç.Dr. Fatma Gül Boyacı San
http://www.boren.gov.tr/tr/projeler/proje-degerlendirme/baslamis-projeler

Tamamlanmış projeler

Yüksek Saflıkta (> 99,9%) Elementel Amorf Ve Kristal Bor Üretimi İçin Yeni Yöntemler Ve Ürünlerin Oksijen Safsızlıklarının Tayini - Prof.Dr. Mehmet Suat Somer - Koç Üniversitesi Kimya

Projede, diboran (B2H6) gazının ısıl parçalanması sonucu amorf ve kristalin formda bor elde edilmesi ve mikrodalga indüklemeli plazma fırını kullanılarak amorf borun oksijen safsızlıklarından arındırılarak yüksek saflığa (>%99) çıkarılması hedeflenmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde diboran gazının yerinde pirolizi ile yüksek saflıkta küresel amorf nano bor (50-300 nm) elde edilmiştir. Projede önerilen diboran gazının sıcak teller üzerinde kristallendilme yönteminde diboran gazının depolanamaması ve çok uzun süreler tel üzerinden geçirilmesi gerekmesi sebebiyle yöntem değiştirilerek indüksiyon fırını sistemi kullanılarak amorf borun yüksek sıcaklık ve vakum koşullarında ısıl işlemi sonrasında hedeflenen saflıkta kristal bor üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Şelit (Cawo4) Minerali Ve Tungsten Oksitten Shs Yöntemiyle Doğrudan Tungsten Borür Üretimi - Yrd.Doç.Dr. Cevat Bora Derin - İstanbul Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimleri Ve Üretim Teknolojileri Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Bu projede, teknik safiyette şelit (CaWO4) minerali, tungsten oksit (WO3), yerli üretim borik asit, ve
Mg tozu kullanılarak düşük maliyetli bir üretim yöntemi olan SHS (Kendiliğinden İlerleyen Yüksek Sıcaklık Sentezi) prosesi
ve devamında hidroklorik asit (HCl) ile çözümlendirme yöntemleri uygulanarak tungsten borür tozlarının eldesi hedeflenmiştir.
Proje kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde proje önerisinde hedeflendiği şekilde CaWO4 ve WO3 bileşiklerinden başarılı
bir şekilde mikron altı boyutta ve yüksek safiyette tungsten borür bileşikleri elde edilmiştir. Optimizasyon çalışmaları sonucunda
farklı safiyet, boyut ve bileşiklerde tungsten borür ürünleri elde edilmiştir.

Termal Arayüzey Malzemesi Olarak Kullanılabilecek Polimer/ Bor Nitrür Mikro
Ve Nano Kompozitlerinin Üretim Teknolojilerinin Araştırılması - Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği - Dr. Güralp Özkoç -


Elektronik sistemlerde küçülme eğilimi nedeniyle ortaya çıkan aşırı ısınma problemler,
soğutulan ve soğutucu üniteler arasındaki temas direncini düşüren ve verimli soğutmayı sağlayan termal
ar yüzey malzemeler (TAM) ile giderilmektedir. çalışmada, elektronik cihaz piyasasında hBN takviyeli polimer kompozitlerden konvansiyonel
termoplastik işleme teknikleri ile TAM olarak kullanıma sunulabilecek kompozit ürünler elde edilmiştir. Yüksek termal iletkenlikte hBN'in tane boyutu
ve tane yapısının önemli olduğu, matris ile hBN arasındaki etkileşimin hem mekanik özellikler hem de termal iletkenlik açısından etkili olduğu belirlenmiştir. Silan bağlayıcı modifikasyonunun kompozitlerin termal iletkenliğini geliştirdiği görülmüştür.

Ultrasonic Spray Pyrolysis(Usp) Yöntemi İle Süperiletken Küresel Magnezyum Di-Boride (Mgb2) Nano-Tozlarının Elde Edilmesi Ve Teknolojik Uygulaması - İnönü Üniversitesi Fizik Bölümü - Prof.Dr. Mehmet Eyyuphan Yakıncı

Projede USP sistemi kullanılarak küresel formda ve nano-boyutta MgB2 süperiletken parçacıkları üretimi gerçekleştirimiştir.
Nebulizasyon sistemi kullanılarak nano boyutlu Mg ve B elde etmek hedeflenmiş ve uygun çözücü belirlenerek sonuca ulaşılmıştır.
(Sıvı çözelti elde etmek için de-iyonize su, aseton, alkol ve LAPSA çözücüleri seçilmiş ve en iyi sonuç de-iyonize çözeltisiyle elde edilmiştir).
Üretilen tozların boyutlarının 30 ile 70 nm arasında olduğu tespit edilmiştir. Üretilen B elementinin %95 ve Mg elementinin ise %97 saflıkta olduğu tespit edilmiştir.
http://www.boren.gov.tr/tr/projeler/proje-ciktilari/tamamlanmis-projeler
Mesajı Paylaş
Çoklar diye korkma
Azız diye çekinme...
Tonyukuk


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter