Canik TP9

Başlatan Terra, Ağu 15, 2017, 12:17 ÖS

« önceki - sonraki »

Terra

"Yılın Tabancası" Türkiye'den


Türk savunma sanayii kuruluşlarından Samsun Yurt Savunma (SYS), ABD'de bu yıl ikincisi düzenlenen "Yılın Ateşli Silahlar Endüstrisi Takım Yarışması ve Ateşli Silahlar Endüstrisi Tercih Ödülleri" etkinliğinden ödülle döndü. SYS, Samsun tesislerinde ürettiği Canik TP9Fx modeli ile ABD'de "2017 Yılın Tabancası" ödülünü kazandı.

20-22 Temmuz 2017 tarihlerinde düzenlenen etkinlik kapsamındaki yarışmaya tüm kategorilerde 98 şirket katıldı. Tabanca kategorisinde son değerlendirmeye Canik, Glock, Springfield, H&K ve Sig Sauer olmak üzere beş şirket kalırken, Canik TP9SFx modeli, 2017 Yılın Tabancası (Handgun of the Year) ödülüne layık görüldü.

http://www.c4defence.com/Gundem/yilin-tabancasi-turkiye-den/4767/1 Mesajı Paylaş

Yönetim

Bu haber vesilesi ile üyemiz sayın Strongarm'ın, Samsun Yurt Savunma şirketinin  Canik TP9 tabancası konusundaki yazısını da ekleyelim:


"Merhabalar,


EGM 25000 Adetlik son tabanca ihalesini kazanan kuruluş, yine bir önceki, "Zati Silah" talebinin resmi tedarikçisi, Samsun, "Yurt Savunma-Canik" müessesesi olmuştur.

Firmanın daha önceki partiye verdiği Walther P99 AS klonu "TP9" yerine, bu kere ihalenin kazanan tabancası, çok yaklaşık  bir "PPQ" klonu olan, "TP9SF"dir.

Tanımlamaya eklenen son iki harf, "SF"nin neyin karşılığı olduğu meçhuldür. Büyük ihtimalle; "Single/Fast Action" İngilizce tabirlerinin mekanizma özellikli baş harfleri olabilir. Tanımın İngilizce seçilmesi, gayet uygundur, zira satış ağırlığı, bu dili  konuşan ülkeler üzerinedir. Amerika'da yaklaşık 350 dolar civarında etiket bedeli belirlenen tabancanın, satış veren çoğu müessesede stoğu, ürün gelmeden, fotoğrafı dahi yüklenmeden tükenmiş görünümümdedr.

Bu tabancanın ne olduğunu kavrayabilmek için, klonu olduğu PPQ'nün özelliklerine vakıf olmak gerekecektir.

PPQ, Polonya "Radom" kunuluşunca, P99 AS modelinin, gereksiz ve kafa karıştıran, fazladan maliyet yükleyen özelliklerinden arındırılarak lisansla üretilen "RAD" modelinin ticari versiyonudur. Muhtemelen, yapım mahalli yine aynı ülkenin, aynı kuruluşu olup, üzerine Alman test damgaları vurularak yabancı ülkelere satımı yapılmaktadır. Tabancanın orijinalinden ayıklanan unsurları şunlardır;

- Tetik mekanizmasının çift hareket özelliği, tetik yolu, bu devinimi veren parça çıkıntısı, bağlantıdan arkaya alınarak iptal edilmiştir. Kullanılan aksam, "AS" modeli kalıplarından çıkarılanla aynı olup, tüm yapılan, tetik kolu öne hareketinin çift görevli vasfına ulaşamadan sınırlındırılmasıdır. Böylelikle, aynı standart parçanın çoğu modelde değiştirilmeden kullanımı gibi bir ekonomi sağlanmıştır.
- "AS" modelinin dıştan farkedilmeyen otomatik tetik güvenliği, yeni kalıp tesisiyle, aşina olunan, "Glock" benzeri, tetik üzeri
ikinci tetik haline dönüştürülmüştür.

- Tetikten alma mandalı, tabii olarak iptal edilmiş, sahra sökümünde, yine "Glock" benzeri, "Tetik Düşürme" uygulaması getirilmiştir. Mantıken daha güvenli kabul edilen bu tercih, aynı zamanda daha kolay ve pratiktir.

- Ateşleme iğnesi arkasındaki bir uzantıyla görev veren "Kurulu Durum Muşiri" de iptal edilmiş, muhtemelen ağırlık esasına göre bedel tesbiti yapılan "MIM" uygulamasında yeni kalıp yapımıyla maliyet düşürme yoluna gidilmiştir.

- Kurulu durum müşiri mevcut olmayınca, bu aksamın içinden geçtiği, "Ateşleme iğnesi arka kapağı" kalıbı da değiştirilerek kapalı tapa kullanımına geçilmiştir.

- Dış görünüm değiştirilerek tabancaya yeni bir "Hava" kazandırılmıştır.

PPQ'nun tek hareket mekanizma ve aksamı, AS modeliyle aynıdır. Dışarıdan görülen tek fark, grup elemanlarını birarada tutan plastik taşıyıcı üzerinde yer alan, çekmeğe çalışır tetik yayının, boyu kısaltırılarak arkaya çekilen tetik kolu nedeniyle, daha uzun görünümüdür. Sistem, ateşleme iğnesini kurulu halde tutan bir yatay kol ve bu aksamın aşağı hareketle ateşlemeyi sağlayan devinimine, ancak tetik çekimiyle cevaz veren dikine ikinci bir destek parçasından oluşmaktadır. Namlu üzerine düşüş veya muadili darbelere tamamen dayanıklı olan kombinasyon, aksi istikametteki dış müdahelelere, ancak, tetik üzeri  ikinci tetikle gövdeye blokajlı güvenlik sistemine ağırlıklı olarak görev düştüğünde karşı koyabilmekte, doğrudan destek koluna vaki darbelerde, silahın kurulu durumuna son vererek, güvenliği, otomatik ateşleme iğnesi emniyetine havale etmektedir. Aynı ahval, "AS" modeli için dahi harfiyyen geçerlidir.

PPQ tetiği, namludaki ilk mermiden, şarjördeki sonuncuya kadar aynı çekiş yolu ve ağırlığını havidir. Güvenlik aşamalarının bertaraf edilmesi için ön hareket aralığı oldukça kısa tutulmuş, tetiğin ateşlemeyi müteakip yavaşça ileri bırakılması halinde yeniden kuruluma ulaşması mesafesi daha da küçük bırakılarak ardarda atışta sürat kazandırılmıştır.

Kırpılan özelliklerine rağmen, özellikle tetik çekim hassasiyeti, pratik ve basitliği, kafa karıştırmazlığı nedeneriyle, PPQ Amerikan kullanıcıları arasında çok populer olmuştur.

TP9SF, bu özellikleri sayılan PPQ'nun, değişik dış hatları, tek taraflı sürgü tutma mandalı ve şarjör düğmesiyle, fazladan  "Kurulu Durum Müşiri" evsafında, aynı işlev özelliklerinde, çok daha ucuz, arkasında malına güvenilir sağlam bir imalaçı olan klonudur. Eğitimi muhtemelen daha kısa sürede gerçekleşip akılda kalacağı cihetle kullanımda kaza ihtimali daha küçük olacaktır. Tetik otomatik emniyetinin dahi elle ektinleştirilen bir güvenlik unsuru olduğu dikkate alınırsa, muadili tek hareketli örneklere, en azından tetiği bloke edilen türlere kıyasla bir eksikliği olmadığı ileri sürülebilir.

Ancak, bu haliyle dahi, tabancanın, kombine tetik sistemli veya takılma dişini bloke eden güvenlik unsurlarını havi Glock gibi bir el silahı olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir. Canik kuruluşu, devam edeceği kesin olan bu ihalelerde, göğsünü  gerekerek katılımı amaçlıyorsa, kısa sürede uyarlanabilme hassası bariz olan cevvaliyetini, ana P99 tasarımının en güvenli üyesi olan ve dış ülke polis güçlerince de kullanılan "P99Q" modelini klonlamakta kullanmalıdır.

Polisin yeni görev tabancası. TP9SF'nin, bir evvelki model TP9SA'dan olan esas değişikliği, tetikten alma mandalının silah yapılanmasından uzaklaştırılmış olmasıdır.

Tetikten alma uygulaması, ateşli silahlarda, dıştan elle müdahale edilebilen darbe elemanları kadar eski bir geçmişe sahiptir. Çakmaklı bir tüfeğin dahi horozu, kurulu halden, elle sıkıca tutulup tetiğin çekilmesiyle kontrollu olarak yavaşça sukunet durumuna getirilerek tetikten alınabilmektedir. Bu şekilde, istenmeden oluşabilecek tetiğe vaki müdahalelerle silahın kazara ateşleme vermesine engel olunabilecektir.

Bu işlemin mandal veya levye şeklinde tezahürü başlangıcı ise, Mannlicher 1901 ile olmuştur. Hem tek hem de çift hareketli tetik sistemini havi bu tabancada, darbe elemanı dıştan görülmediği cihetle, kurulu halden almak ve istendiğinde namludaki mermiyi tahliye gereği duymadan yeniden kurmak için, dıştan kurma ve salma işlemi de yapabilen irice bir mandal konulmuştur. Filvaki, bu tabancanın yüksek seviyede pazar payı olamamış ve sistem otuz yıl kadar, bir başka model, 2P'li Walther'lerle daha değişik ancak kullanışlı olarak çıkışı beklemiştir.

Walther'in bu modellerinde, ondan kopyayla yapılan bizim Kırıkkale'mizde de yer alan sistemde, horoz dışarıda olmasına rağmen, kurulu halde kalıp kazara ateşleme vermesine engel olmak için kullanıcı el hüneri yerine, silah sürgüsü üzerinde yer verilen bir mandala hem güvenlik, hem de tetikten alma görevi verilmiştir. Kısa sürede çok populer olan bu düzenin, ikinci bir tatbikatı, Mannlicher 1901 özelliklerinde Sauer Model H üzerinde yer almış, yaklaşım, benzer yapılanmaların, 9mm Parabellum çaplı yüksek şarjör kapasiteli horozlu modellerde uygulama bulmasına kadar, kırk küsür yıl genellikle çok az tatbikat bularak rafa kaldırılmıştır.

İğne vuruşlu tabancalarda sistemin tek örneğini veren, yine Walther ailesininin plastik tabancası Model 99 olmuştur.

Bütün zikredilen bu yapılanmalarda, silah üzerindeki tetikten alma düzenlerinin ortak vasfı, silahın havi olduğu net bir "Tetiğe Alma" devresiyle bir arada yer almış olmalarıdır.

Yani kulanıcı, tetikten aldığı tabancasını gerekirse, yaptığı işin neticesinden mutlak emin olarak, kesin bir hareketle yeniden tetiğe alabilecektir. Sistemin mekanik kültürü bu şekilde yerleşmiş, bütün uygulamalar buna mümasil olarak gerçekleşmiştir. Aksi yöndeki tatbikatlar, yoğun kullanıcı kitlelerine acaip hatta saçma gelmektedir.

TP9SA modeli, tek hareketli bir tabancada, elle erişim imkanı olmayan darbe elemanı iğnenin kurulu halden alınmasına izin veren, bu yapılanmanın aslının usulünce yer aldığı TP9 modelinin aynı bir mekanizma eklemektedir. Namluda mermi yüklü bir tabancada uygulanacak tetikten alma işleminin, silahın doluluk vasfını zedelemeden geri dönüşünü sağlayacak bir düzen mevcut değildir. Kullanıcı, içinde olacağı şartların elverdiğince yapabilirse, sürgüyü bir santim kadar geri çekerek iğneyi kurulu duruma almaya çalışacak, bu işlemde elinin ayarını iyi yapamadığı takdirde, namludaki mermiyi dışarı atacak veya onun üzerine şarjörden bir ikincisini bilinçsizce sürmeye mesai sarfederek iyice açmaza düşecektir.

Zikredilen uygulamanın, mandal boyutları dışında tam bir tatbikatı, P99QA ve mandalsız olararak P99Q modellerinde de mevcuttur. Ancak mandallı QA modelinde, bu işlevin yalnızca sahra sökümüne münhasır olduğuna kullanım kitabında yer verilmiş, bununla da kalınmamış, mandal boyutu küçültülerek elle müdahale yerine, muhtemelen mermi ucu gibi bir iticiyle yapılmasına cevaz verir, sık kullanıma muhatap olmadığını vurgular bir özellik kazandırılmıştır. TP9SA'da aynı mandalın, aynı işlem için olduğunu ileri sürebilmek, hem sağ hem sol tarafta yer alan değiştirilmemiş boyutlarıyla acayip hatta gülünç olma durumundadır.

Canik tasarım sorumluları yapabiliyorlarsa, tabancanın üzerinde, tetikten alınmış ateşleme iğnesini net bir şekilde, uygulama sonunda ikinci bir evrenin yer almadığı veya alsa dahi, silahın kurulu ve dolu durumuna halel getirmeyen ikinci bir mekanik tetiğe alma devresine yer verebilmelidirler. Bu takdirde, hem yeni bir yaklaşım getirdikleri için takdir alacak, hem de bu uygulamayı güvenlik unsuru gibi gören kullanıcıların taleplerine vehimsiz bir cevap getirmiş olacaklardır.

Bunun yapılmadığı bariz olduğuna göre, TP9SF'de tetikten alma mandalının kaldırılmış olması son derece yerinde bir karar
olarak mütalaa edilmelidir.Saygılar." Mesajı Paylaş

Terra

ABD'nin en iyisi 'CANİK TP9 Elite Combat'

Samsun Yurt Savunma tarafından üretilen CANİK TP9 Elite Combat, ABD'de, 2019'un en iyi tabancası seçildi.

CANİK TP9 Elite Combat, ABD'de bulunan Rockcastle Shooting Center (Rockcastle Atış Merkezi) tarafından düzenlenen, Annual Firearms Industry Team Challenge and Firearms Industry Choice Awards (Yılın Ateşli Silahlar Endüstrisi Takım Yarışması ve Ateşli Silahlar Endüstrisi Tercih Ödülleri) etkinliğinde, 2019'un En İyi Tabancası seçildi.

TP9 Elite Combat, ödüle; sivil ve askeri personelden oluşan profesyonel bir ekibin yaptığı değerlendirme sonucunda layık görüldü.

TP9 Elite Combat modeli, çok yönlü, kompakt sınıfı, yapılan işbirliği neticesinde Salient Arms International tarafından tasarlanmış; hafifletilmiş namlu, namlu dişi koruyucu, fiber optic nişangah ve mag well gibi performans parçalarını standart olarak barındıran bir üründür.

Tabancada polimer gövde, iğne ateşleme mekanizması ve pazarda en çok bulunan holografik optiklerin silaha montajını sağlayan 4 ayrı tip arayüz bulunuyor. Kutu içerisinde bulunan kurma kolu, hızlı kurma yapılabilmesi amacı ile optik arayüzlerin ister sağ ister sol tarafına takılabilmektedir. Kullanıcıya en ergonomik atış konforunun sunulması için hem şarjör kilidi hem de arka kabza farklı ebatlarda sunuluyor.

Silah 9x19mm kalibre olup, aşınma ve pas direncinin maksimum seviyeye çıkartılması amacı ile tüm dış parçalar Tenifer kaplama ve kapak ise Tenifer üzeri Cerakote kaplamalıdır. Silahın atış kontrol parçalarının tamamı kullanıcıya kusursuz bir atış hassasiyeti sağlamak amacı ile nikel kaplanmıştır.

http://defenceandtechnology.com/2019/06/27/abdnin-en-iyisi-canik-tp9-elite-combat/ Mesajı Paylaş

nokta

TP9 Ailesine Farklı Kalibreler

TP9 ailesi tabancaların üreticisi Canik (Samsun Yurt Savunma) Dış Ticaret Müdürü Didem Aral, C4Defence'in sosyal medya hesabında canlı yayın konuğu oldu. Aral, farklı kalibrelerde tabanca imalatı hakkında soruları yanıtladı.

Dünyanın sekizinci en büyük yarı otomatik tabanca üretici konumunda olan Canik, TP9 ailesi için .40 ve .380 ACP mühimmat kalibrelerini ateşleyen tabancalar için çalışmaların mevcut olduğunu açıkladı. Firmanın Dış Ticaret Müdürü Aral, bahse konu kalibrelerin arz-talep dengesi nedeniyle yalnızca ABD pazarı için geçerli olduğunu belirtti.

https://c4defence.com/Gundem/tp9-ailesine-farkli-kalibreler/9928/1 Mesajı Paylaş

nokta

TP9 Ödüle Doymuyor

Samsun Yurt Savunma A.Ş. markası olan Canik, başarılı TP9 tabancalarının ödül koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

Başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk kolluk unsurları olmak üzere dünya çapında birçok ülkenin tercih ettiği TP9 tabanca ailesi yeni bir ödüle daha layık görüldü. Firmadan yapılan açıklamada, silahın en küçük modeli olan TP9 Elite SC (Sub Compact), ICA 2020 Yılın Gizli Taşıma Tabancası (Concealed Carry Piston of the Year) olarak seçildi.

9x19 mm Parabellum mühimmat ateşleyebilen tabancanın boş ağırlığı 695 gram. 116 mm yüksekliğinde, 37 mm genişliğinde ve 170 mm uzunluğunda olan TP9 Elite SC, 91,5 mm namluya sahip. Kompakt yapısı sayesinde gizli taşımaya uygun yapıda olan silah; 12 fişek kapasiteli şarjörden beslemesini sağlıyor. TP9 Sub Elite, daha iyi bir gizli taşıma için "snag-free" olarak adlandırılan kıyafete takılmayı ve zarar vermeyi önleyen özel tasarımı ve düşük profil yapısı ile kullanıcıya daha iyi bir gizleme ve taşıma konforu sunuyor.

https://c4defence.com/Gundem/tp9-odule-doymuyor/10579/1 Mesajı Paylaş


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter