Savunma Terimleri Sözlüğü

Başlatan Yönetim, Eyl 15, 2017, 09:12 ÖÖ

« önceki - sonraki »

Yönetim

Eyl 15, 2017, 09:12 ÖÖ Last Edit: May 26, 2019, 11:47 ÖÖ by Yönetim
TÜRK SAVUNMA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

İngilizce-Türkçe Savunma Terimleri Sözlüğü

A
Absorber: Emici
Active: Etkin
Aeriai: Haval
Aggressor: Saldırgan
Antenna: Anten
Attitude: Yönelim
Automatic: Otomatik
Autonomous: Erkin
Autonomy: Erkinlik

B

C
Camouflage: Gizlengi
Canard: Kanet
Catalyst: İvgi
Chaff: Savul
Combat: Çatışma
Combat Proven: Çatışmış
Communication: İletişim
Compressor: Sıkıştırıcı
Consol: Görge
Cylinder: Yuvak

D
Deciptive: Aldatıcı
Deformation: Bozunum
Deployment: Konuşlanma
Drone: Güdülgen

E
Engagement: Karşılaşma
Engine: Devingi

F
Flare: Işıl

G

H
Homing: Doğrulum

I
Interface: Uyarga

J
Jammer: Karıştırıcı

K
Keyboard: Elge

L
Laser: Lazer
Launcher: Fırlatıcı

M
Mock-Up: Benzeş
Motor: Motor
Multicopter/Multirotor: Çokdönel

N
Naval: Suval
Network: Ağ
Nuzzle: Akak

O
Operational: İşlevsel
Optimisation: İyileme
Option: İstemli

P
Penetration: Geçişim
Phase: Evre
Precision: Keskinlik

Q
Pal: Pala

R
Radar: Radar
Reactive: Tepkin
Receiver: Algaç
Reusable: Yenilenir
Rotor: Dönel

S
Sensor: Duyarga
Sonar: Sonar
Stealth: Silgin
Submersible: Daldırılabilir
Stand-off: Uz-erim
System: Sistem

T
Territorial: Karal
Thrust: İtki
Turret: Kule

U

V

W
War: Savaş
Winglet: Kanlet

X

Y

Z

           
Türkçe-İngilizce Savunma Terimleri Sözlüğü

A
Ağ: Network
Aldatıcı: Deciptive
Algaç: Receiver
Akak: Nuzzle
Anten: Antenna

B
Benşeş: Mock-Up
Bozunum: Deformation

C

Ç
Çatışma: Combat
Çokdönel: Multicopter/Multirotor

D
Daldırılabilir: Submersible
Devingi: Engine
Doğrulum: Homing
Dönel: Rotor
Duyarga: Sensor

E
Elge: Keyboard
Emici: Absorber
Erkin: Otonom
Erkinlik: Otonomi
Etkin: Active
Evre: Phase

F
Fırlatıcı: Launcher

G
Geçişim: Penetration
Gizlengi: Camouflage
Görge: Consol
Güdülgen: Drone

H
Haval: Aerial

I
Işıl: Flare

İ
İletişim: Communication
İstemli:Optional
İşlevsel: Operational
İtki: Thrust
İvgi: Catalyst
İyileme: Optimisation

J

K
Kanet: Canard
Kanlet: Winglet
Karal: Territorial
Karıştırıcı: Jammer
Karşılaşma: Engagement
Keskinlik: Precision
Konuşlanma: Deployment
Kule: Turret

L
Lazer: Laser

M
Motor: Motor

N

O
Otomatik: Automatic

Ö

P
Pala: Pal

R
Radar: Radar

S
Saldırgan: Aggressor
Savaş: War
Savaşmış: Combat Proven
Savul: Chaff
Sıkıştırıcı: Compressor
Silgin: Stealth
Sistem: System
Sonar: Sonar
Suval: Naval

Ş

T
Tepkin: Reactive

U
Uyarga: Interface
Uz-Erim: Stand-Off

Ü

V

Y
Yenilenir: Reusable
Yönelim: Attitude
Yuvak: Cylinder

Z
Mesajı Paylaş


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter