TÜBİTAK faaliyet raporları

Başlatan Karabasan, Nis 27, 2020, 06:45 ÖS

« önceki - sonraki »

Karabasan

TÜBİTAK 2019 faaliyet raporu Tübitak SAGE bölümü

- F-35 Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Uyumlu Hassas Güdümlü Akıllı Füzenin (SOM J) sistem seviyesi yer testleri ve laboratuvar ortamı doğrulama çalışmaları yürütülmüştür. Elektromanyetik Girişim/Elektromanyetik Uyumluluk testleri kapsamında sistem seviyesi laboratuvar ortamı doğrulama çalışmaları tamamlanmıştır. Harici Yük Sertifikasyonu testleri için gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Uçak Altı Yer Testleri tamamlanmıştır.
- Hassas Güdümlü Stand-Off Mühimmat Geliştirilmesi Projesi kapsamında birinci SOMB2 atış testi başarıyla gerçekleştirilmiştir.
- Göktuğ Projesi kapsamında Görüş İçi ve Görüş Ötesi Füze HYS 162 testleri başarı ile gerçekleştirilmiştir.
- HGK-3 DOBİ Projesi kapsamında 20 Adet HGK-82 Kiti Hv.K.K.lığına teslim edilmiştir.
- HGK-82 Operasyonal Test ve Değerlendirme Atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş olup HGK-82'ler Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılmıştır.
- HGK 3&4 Projesi kapsamında 5 adet başarılı HGK-83 atışı gerçekleştirilmiştir. 4 adet HGK-83 prototip teslimatı ve HGK-84 TVD teslimatı tamamlanmıştır.
- KGK Düşük Ölçekli İlk Üretim Projesi kapsamında Hv.K.K.'lığına 15 adetlik teslimat
tamamlanmıştır.
- Milli GPS yer testlerinin tamamlanması kapsamında güdümlü kitlere takılacak Milli GPS bütünlenmiş, sıcak-soğuk testleri tamamlanmıştır. Mühimmat ile birlikte Milli GPS alıcısının yer testleri tamamlanmıştır.
(sayfa 92-93)

TÜBİTAK 2019 faaliyet raporu Tübitak UZAY bölümü


TÜRKSAT 6A

Proje kapsamında birçok ekipman yerli olarak geliştirilmektedir. TÜBİTAK UZAY tarafından 15 farklı ekipman bu proje kapsamında tasarlanmakta ve üretilmektedir. Geliştirilen bu ekipmanlar arasında yer alan uydu yönetim birimi, güç dağıtım ve düzenleme birimleri ile arayüz kontrol birimleri uyduda asli olarak görev yaparken diğer birimler tarihçeli ekipmanları yedeklemektedir. Tüm geliştirilen ekipmanların, doğrulama modelleri ve sistem seviyesi modellerde kullanılacak birimleri TÜBİTAK UZAY'da temiz oda koşullarında üretilmektedir.

2019 yılı içerisinde tüm ekipmanların "Yeterlilik Test Modeli" olarak adlandırılan doğrulama modellerinin üretimleri tamamlanmış, testleri ise büyük ölçüde bitirilmiştir. Ekipmanların hem işlevselliği hem de çevre koşullarına dayanımı, gerçekleştirilen ısıl vakum, titreşim, şok, EMI/EMC ve uygulanabilir olduğu durumlarda sızdırmazlık testleri ile doğrulanmaktadır. Tüm YTM testlerinin tamamlanması sonrasında, geliştirilen ekipmanların yeterlilik durumlarının topluca değerlendirildiği bir gözden geçirme toplantısının 2020 yılının ilk yarısı içinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Yer Gözlem Uydusu Geliştirilmesi (İMECE) Projesi

2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda listelenmiştir:

- Kritik tasarım aşamasında yayınlanacak dokümanlara ilişkin çalışmalar sürdürülmüş, gözden geçirme toplantıları yapılmıştır. Alt sistem tasarım gerekçelendirme dokümanları hazırlanmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
- Geliştirilen ekipmanlar kapsamında tasarım ve tedarik çalışmaları devam etmiştir. Buna ilişkin üretim planlamaları gözden geçirilmiştir.
• Ekipman Elektriksel Model (EM) entegrasyon ve test faaliyetlerinin koordinasyonu gerçekleştirilmiş, testler 2019 yılı içerisinde proje takvimine uygun şekilde başlamıştır.
• 2019 yılı içerisinde projenin 5. ve 6. gelişme dönemleri tamamlanarak dönem raporları TÜBİTAK SAVTAG'a ve Müşteri Kurum'a teslim edilmiş, gelen yorumlar doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

İMECE Alt Sistem Gelişim Projesi

Proje kapsamında, 2019 yılı içerisinde, aşağıda listelenen faaliyetler gerçekleştirilmiştir:

- Geliştirilen ekipmanlar kapsamında tasarım ve tedarik çalışmaları devam etmiştir. Buna ilişkin üretim planlamaları gözden geçirilmiştir.
- Ekipman Elektriksel Model (EM) entegrasyon ve test süreçlerine ilişkin koordinasyon faaliyetleri yürütülmüştür.
- Protokol kapsamında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na (SSB) 11. ve 12. 6 Aylık Proje İlerleme Raporları hazırlanarak iletilmiştir. Ocak ve Haziran 2019'da Proje İzleme Raporları hazırlanarak gönderilmiştir.

MİYEG (Milli Yer İstasyonu Geliştirme Projesi)

- Projede Kritik Tasarım faaliyetleri tamamlanmış, gerçekleştirme aşamasına geçilmiştir.
- Projenin %80'i tamamlanmıştır. Projenin Kasım 2020'de tamamlanması planlanmaktadır.

OPMER

- 54 aylık projenin 42. ayı (2019 Aralık) itibarıyla sistem yatırımının 24/27'si gerçekleştirilmiştir. Yatırımı gerçekleştirilen 24 sistemin 21 tanesinin kurulum/devreye alım süreçleri tamamlanmıştır. Proje gerçekleşme yüzdesi %78 seviyesindedir.
- 2019 yılı Ocak ayının başında Konvansiyonel Parlatma Sisteminin, Vakum Fırınının, Asit Banyosunun siparişleri verilmiştir. Optik Kaplama Sistemi ve Ultrasonik Taşlama Sisteminin sözleşmeleri imzalanmıştır.

APSCO Öğrenci Küçük Uydu Projesi (AKUP)

Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Student Small Satellite Projesi'nin amacı üye ülkelerdeki öğrenci ve akademisyenleri eğitmek ve gerçek bir uydu projesine katılmalarını sağlayarak deneyim kazandırmaktır. Bu amaçla tasarlanıp üretilecek 3 uydudan biri olan SSS2B uydu projesinin yönetimini TÜBİTAK UZAY üstlenmektedir.

Kritik tasarım aşaması teknik faaliyetleri tamamlanmıştır. Görev ve sistem analizi çalışmaları kapsamında yörünge, yönelim, güç, haberleşme, ısıl, yapısal ve radyasyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Mühendislik modeli testleri kapsamında ise uçuş bilgisayarı, güç alt sistemi, yönelim belirleme ve kontrol, UHF/VHF alıcı-verici, sensör-mekanik arayüz birimi ve görev yükü olarak kameranın bulunduğu bir model ile işlevsel testler gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında yerli olarak üretilen bir doz ölçer bileşeninin de kullanıldığı radyasyon dozimetresinin mühendislik modeli üretilmiş ve radyasyon testleri gerçekleştirilmiştir.

TÜBİTAK 2019 faaliyet raporu Tübitak MAM bölümü


Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü

-  "TÜBİTAK 1009 BİYOSAV" Projesi kapsamında Aralık sonu itibarıyla gerçekleşen ara ürün, ürün ve prototip sayısı 26'dır.

Kimyasal Teknoloji Enstitüsü

2019 yılında "Atmosferik Yaşam Destek Sistemi (AYDES)" projesi tamamlanmıştır. Proje kapsamında karbon dioksit tutucu 2 ürün geliştirilmiştir.

2019 yılında başlatılan projeler:

- "HMX Üretim" projesi
- "Yeni Tip Denizaltı için Lityum Hidroksit Esaslı Kalipatronların Geliştirilmesi" projesi
- "Preveze Sınıfı Denizaltıların Yarı Ömür Modernizasyonu Kapsamında Atmosferik Yaşam Destek Sisteminin Geliştirilmesi" Projesi
- "Duyarsız Yemleme Şarjı Geliştirilmesi (DUYEM)" projesi
- "KBRN Kaçış Maske Prototipi Kimyasal Geçirgenlik Testleri" Projesi
- "Duyarsız Yemleme Şarjı Geliştirilmesi (DUYEM)" projesi

2019 yılında devam eden projeler:

- "Toz Termobarik Patlayıcı Geliştirilmesi (VOLKAN)" projesi
- "Hegzagonal Bor Nitrür içeren Termal İletken Polimer Nanokompozitlerin Geliştirilmesi ve Termal Arayüz Malzemesi olarak Kullanımı (BORTERM)" projesi
- "Termoset Elastomer Üretimi" projesi
- "DPT-(2017K121010) MAM-BKTM KTE" projesi
- "Yüksek Enerjili İnfilak Maddesi (RDX)" projesi
- "DPT-(2012K120200) Ulusal Enerjetik Malzemeler Karakterizasyon Merkezi Altyapı" projesi
- "Geri Kazanım Yöntemiyle Hidrojen Yakıcı Katalizörlerin Üretimi" projesi çalışmalarına devam edilmiş olup, 6 denizaltı için katalizör üretim ve teslimatları gerçekleştirilmiştir.

Malzeme Enstitüsü

- "Barbaros Sınıfı Fırkateyn Yarı Ömür Modernizasyonu (BYÖM) Karinaya Monteli Sonar Deniz Birimi Tedariki Projesi
- "Uzay Kalifiye Güneş Paneli Geliştirilmesi Projesi"
- "MODERNİZASYON-1" projesi
- "Havacılıkta Kullanılan Nikel Süperalaşım Malzeme ve Üretim Proseslerinin Geliştirilmesi (KRİSTAL) Projesi"
- "Kaçakçılıkla Mücadele Amacıyla Terahertz Cihazı Geliştirilmesi Projesi"
- "Yeni Nesil Terahertz Görüntüleme Sistemi Geliştirilmesi Projesi"
- Füze Jet Kanadı Uygulamaları İçin Refrakter Malzeme Geliştirilmesi (REFRAKTER) Projesi

TÜBİTAK 2019 faaliyet raporu Tübitak BİLGEM bölümü


Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE)

UEKAE'de savunma, uzay, havacılık ve bilgi güvenliği alanında 35 proje yürütülmekte olup, proje büyüklüğü 324,24 Milyon TL'dir.

- Çift Arayüzlü Akıllı Kart, Kripto İşlemcisi, CMOS Dönü Ölçer ve Okuma Tümdevresi Tasarımı ve Üretimi projelerine devam edilmiştir.

- Karadan havaya atılan füzelerde kullanılmak üzere yaklaşma sensörlerinde kullanılan Silisyum PIN detektör geliştirilmiştir.

- Dijital para ile ilgili işlem yapmaya müsaade eden blokzincir üzerinde bir kripto para tasarımı yapılmıştır. 2. Ulusal Blokzincir çalıştayı düzenlenmiştir ve Takasbank için altına dayalı blokzincir tabanlı bir dijital varlık transferi sistemi tasarlanmıştır.

- Milli Network HSM (Ağ tipi Donanım Güvenlik Modülü) cihazı geliştirilerek Kamu ve Askeri uygulamalar için kullanıma sunulmuştur.

- UEKAE'de tasarlanan milli kripto algoritmalarına sahip, yazılım ve donanımı milli olarak gerçeklenen kripto cihazlarının ve sistemlerinin tasarımı güncel teknolojiler kullanılarak yapılmıştır.

- Türkiye'de halihazırda birçok Askeri ve Kamu IP ağlarının güvenliğini sağlayan IP Kripto ürün ailesinden IPKC-G2 ve taktik saha cihazı IPKC-T'nin COMSEC fark testleri tamamlanmıştır. 10 Gbit/s veri işleme yeteneğine sahip IPKC -GX cihazı tamamlanmış ve seri üretime geçilmiştir.

- TSK'nın Yeni Nesil, Elektronik Kripto Anahtar Dağıtımı Sistemi (EKADAS-II)'nin Fabrika Kabul, Saha Kabul testleri tamamlanmıştır.

- MİLSEC-4 Yeni Nesil VOIP Terminal için; tasarım, prototip, sahada pilot kullanım ve test faaliyetleri yürütülmüştür.

- Savunma sanayi şirketleri arasında güvenli haberleşmeyi sağlayan ve SSB öncülüğünde kurulan SAVNET ağı çalışmalarına aktif destek verilmiş ve kurulan ağın güvenliği IP Kripto cihazları tarafından sağlanmıştır. SIR-II Kriptolu USB Bellek cihazının COMSEC testleri tamamlanmıştır.

- Uçak ve gemilerde kullanılan ve dost/düşman ayrımı yapılmasını sağlayan IFF sistemi kapsamında Portatif ve Tersine IFF projeleri oluşturulmuştur.

- Yüksek Güçlü Lazer Silahı projesi kapsamında YGLS Sisteminin entegrasyonu yapılarak; sabit ve hareketli hedef testleri ile körleştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalara göre sistemin bazı bölümleri revize edilmiştir, kabul testleri başarıyla sonuçlanmıştır. Araca Monte Lazer Sistemi (ARMOL) -1 tamamlanmış ve kabul testlerinden geçmiştir. Tüfeğe Monte Lazer (TÜMOL) konsept gösterimi gerçekleştirilmiştir. YGLS Projesi için gerekli altyapıları sağlamak için gerçekleştirilen YGL Araştırma Merkezi Projesi tamamlanmıştır.

- Savaş uçaklarının akıllı mühimmatlar ile güvenli haberleşmesini sağlayan Mühimmat Veri Bağı Kripto Birimi (KEMENT)'in entegrasyon çalışmaları ve uçuş testleri gerçekleştirilerek proje tamamlanmıştır.

- FOTAS projesi kapsamında cihazın geliştirilmesi çalışmaları ve testleri mevcut alt yapılar ile devam ettirilmiştir.

- Milli Askeri Mesajlaşma Sistemi (MAMSİS) konusunda yıllarca yürütülen çalışmalar neticesinde ve kazanılan bilgi birikimi doğrultusunda, sistem bileşenleri uluslararası standartlara uygun olarak baştan yazılmıştır. Herhangi bir ticari veya açık kaynak kod tabanından faydalanmadan uluslararası standartlara ek olarak milli ihtiyaçlar da gözetilmiş; güvenli, güvenilir, modüler bir sistem ortaya çıkarılmıştır. 

- GEZKİY Projesi kapsamında MİLGEM 4. Gemi, Deniz Kabul Testleri (SAT) tamamlanmıştır. Test ve Eğitim Gemisi (TVEG) MİS Fabrika Kabul Testleri tamamlanmıştır.

Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE)

BTE'de savunma, uzay, havacılık ve bilgi güvenliği alanında 36 proje yürütülmekte olup, proje büyüklüğü 633,28 Milyon TL'dir.

- Hv. K.K.lığı için geliştirilen, hava hedeflerinden yayınlanan sinyaller vasıtasıyla uzun menzil hedef konumlandırması ve takibi yapan Pasif Yayın Algılama Sistemi'nin (PYAS) fabrika kabul testleri başarıyla gerçekleştirilmiştir.

- Dz. K.Klığı için geliştirilen uzun menzil taşınabilir deniz gözetleme radar sistemi olan Mobil Sahil Gözetleme Sistemi (MSGS) 2 farklı konuma kurulumu yapılmış ve kabul testleri başarıyla gerçekleştirilmiştir.

- KUŞRAD, MGR, FODRAD radarları ile çeşitli spektrum ve özelliklerde sinyal istihbarat antenleri üretilmiş ve sahada kurulumu gerçekleştirilmiştir. Sinyal istihbarat sistemlerinde ihtiyaç duyulan ve yurtdışından temininde maliyet ve izin kısıtlamaları olan, yüksek teknoloji içeren sentezleyici, anten, geniş bant almaç vb. ürünler ülkemize kazandırılmıştır.

- TUSAŞ ile Milli Muharip Uçak projesi kapsamında NFR TF (Yakın Alan Radar Kesit Alanı Altyapı Kurulum) proje sözleşmesi imzalanmıştır.

- YES (Yönlendirilmiş Elektromanyetik Enerji Sistemlerinin) temel bileşenlerinden biri olan "Virkatör Vakum Tüp Mikrodalga Üreteci Prototipi" Türkiye'de ilk defa Katot ve Mikrodalga Tüp Araştırma Laboratuvarı (KAMTAM) altyapısında geliştirilmiştir.

- SEYYAH Projesi (Yürüyen Dalga Tüplü Güç Yükselteci - TWTA Geliştirilmesi) başlamıştır.

- İlk katlanabilir mayın dedektörü (OZAN) %100 milli imkanlarla geliştirilmiş, her yıl binlerce mayın dedektörünün yüksek maaliyetlerle yurtdışından (Almanya, İtalya) ithal edilmesinin önüne geçilmiştir. Üretilen 57 adet mayın dedektörü Mart ayında
KKKlığı'na teslim edilmiştir.

- YT-SATEL ve YT-DABİS projeleri kapsamında REHİS sınıfı yeni tip denizaltılarımızın birincisi için üretilen su altı telefonu ve denizaltı batarya izleme sisteminin fabrika kabul testleri Kasım 2019'da başarıyla gerçekleştirilmiştir.

- Milli Üretim Entegre Sualtı Savaş Yönetim Sistemi Ay Sınıfı Uygulaması (MÜRENAY) Projesi kapsamında, geliştirilen MÜREN-AY Savaş Yönetim Sistemi'nin TCG Doğanay denizaltısına entegrasyonu yapılarak, deniz kabul testleri başarıyla tamamlanmış ve sistem devreye alınmıştır. Mevcut ve yeni tasarlanacak denizaltılarımızda kullanılmak üzere, bir savaş yönetim sisteminin milli imkanlarla
geliştirilmesine yönelik altyapı oluşturulmuştur.

İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN)

İLTAREN'de savunma, uzay, havacılık ve bilgi güvenliği alanında 22 proje yürütülmekte olup, proje büyüklüğü 574,12 Milyon TL'dir.

- İlk milli ve yerli "Kızılötesi Arayıcı Başlık Etkinlik Test ve Analiz Sistemi" Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine geçmiştir.

- Ülkemizin ulusal güvenliği için önemli olan tehdit füzelerden iki tanesi enstrümante edilerek TSK yeteneklerine aktarılmıştır.

- Ülkemizin ilk yerli ve milli platform üzerindeki Elektronik Harp Podları olan ve F-16 Uçağı için geliştirilen Elektronik Harp ve Elektronik Destek Podlarının birim testleri ve kritik tasarım safhası tamamlanmış olup entegrasyon faaliyetleri devam etmektedir.

- Savunma Sanayiinde yer alan Kurum ve Kuruluşlara çeşitli proje ve çalışmalar kapsamında, Elektronik Harp uzmanlık alanında eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE)

SGE'de savunma, uzay, havacılık ve bilgi güvenliği alanında 2 adet proje yürütülmekte olup, proje büyüklüğü 21,74 Milyon TL'dir.

- Ülkelerin siber saldırılara karşı direncini teknolojik ve operasyonel olarak arttırmak amacıyla, NATO SPS (Science for Peace and Security) Programı tarafından onaylanan ve desteklenen "Advanced Cyber Defence Training Course for Azerbaijan" eğitimi ve
yine NATO SPS kapsamında Azerbaycan ve Ürdün'de "İleri Siber Savunma" eğitimleri verilmiştir.
- Sanal Siber Güvenlik Laboratuvarı geliştirilmiştir.

Test Değerlendirme Başkan Yardımcılığına Bağlı Laboratuvarlar (TDBY)

TDBY'de savunma, uzay, havacılık ve bilgi güvenliği alanında 15 proje yürütülmekte olup, proje büyüklüğü 22,22 Milyon TL'dir.

- Milli İşlemci Tasarımı Projesi (ÇAKIL) başlamıştır. Proje kapsamında öncelikle tek çekirdekli işlemci tasarım süreci devam etmekte olup 2020 yılının ilk çeyreğinde üretime gönderilerek test çalışmaları başlayacaktır.

- Kuantum Radar: Dolanık fotonlar üretilerek uzaktaki cisimlerin konum ve hız tespiti yapılmak üzere "kuantum radar" konsept tasarımı ve gerçeklemesi yapılmıştır.

- Kuantum İvme-Ölçer: Manyeto-optik tuzaklama (MOT) tekniği ile soğutulmuş atom grubunun eylemsizliği baz alınarak 3 boyutlu bir ivme-ölçer tasarlanmıştır.

- TÜBİTAK BİLGEM altında geliştirilmekte olan çok boyutlu telsiz haberleşme işaret analiz platformu (KAŞİF), yalnızca ilgi konusu radyo frekans spektrum hiper-uzayının boyutunun işgal edilip edilmediğini değil, aynı zamanda istihdam edilen kanal erişim
yöntemleri, hava arabirimleri, erişim teknikleri ve diğer parametrelerle ilgili bilgileri ortaya koyan bir yöntem olacaktır. Türkiye'nin ilk yapay zekâ destekli sinyal istihbarat platformu, KAŞİF, 2020 yılı ilk çeyreğinde ortaya çıkacaktır.


TÜBİTAK BİLGEM yapay zekâ, büyük veri, bulut bilişim, dijital dönüşüm, haberleşme, nesnelerin interneti, multimedya işleme ve iletimi, yazılım alanlarında ilgili enstitüleriyle proje büyüklüğü 493 Milyon TL olan toplam 45 proje yürütmüştür.

Mesajı Paylaş
Çoklar diye korkma
Azız diye çekinme...
Tonyukuk

Karabasan

Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE)

UEKAE'de yapay zekâ, büyük veri, bulut bilişim, dijital dönüşüm, haberleşme, nesnelerin interneti, multimedya işleme ve iletimi, yazılım alanlarında 7 proje yürütülmekte olup, proje büyüklüğü 44,04 Milyon TL'dir. (detaylı inceleme yapmak isteyenler sayfa 104 den itibaren konusu geçiyor)

Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE)


BTE'de yapay zekâ, büyük veri, bulut bilişim, dijital dönüşüm, haberleşme, nesnelerin interneti, multimedya işleme ve iletimi, yazılım alanlarında 17 proje yürütülmekte olup, proje büyüklüğü 243,39 Milyon TL'dir. (detaylı inceleme yapmak isteyenler sayfa 105 den itibaren konusu geçiyor)

Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE)


Yazılım Geliştirme alanında dijital devlet ekosistemine yön veren strateji ve politika belgelerinde ve ulusal gündemde yer alan anahtar eylemlerin hayata geçirilmesini sağlayan stratejik, kritik ve Ar-Ge içerikli çözümler geliştirmek amacıyla yüksek olgunluk seviyesinde (CMMI Seviye 5) ve Açık Kaynak Kodlu Teknoloji Kullanımı politikası doğrultusunda yazılım geliştirme, açık kaynak kodlu teknoloji kullanımı, proje ve program yönetimi hizmetleri sunulmakta ve kamu bilişim ihtiyaçları için çözümler sunulmaktadır.

YTE'de yapay zekâ, büyük veri, bulut bilişim, dijital dönüşüm, haberleşme, nesnelerin interneti, multimedya işleme ve iletimi, yazılım alanlarında 12 proje yürütülmekte olup, proje büyüklüğü 119,09 Milyon TL'dir. (detaylı inceleme yapmak isteyenler sayfa 106 den itibaren konusu geçiyor)


Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü

TÜBİTAK MAM ilgili enstitüleriyle biyoteknoloji, ilaç ve biyomedikal ekipmanlar alanlarında aşağıdaki faaliyet ve projeleri yürütmüştür.

"TÜBİTAK 1003 - Yenidoğan Taramalarında Kistik Fibrozisin Erken Tanısı İçin Immunreaktif Tripsinojen (IRT) Ve Pankreatitle İlişkili Protein (PAP) Elısa Kitlerinin Geliştirilmesi" tümüyle yurt dışından temin edilen KF testlerine olan ihtiyaç doğrultusunda, yeni doğanlarda KF tanısı amacıyla ELISA test kitleri geliştirilmesi planlanan proje başarı ile tamamlanmıştır.

İmmünoreaktif Tripsinojen (IRT) ve pankreas iltihabı ile ilişkili protein (PAP) bu hastalığın teşhisi için markör proteinler olarak kullanılmaktadır. Proje ekibi tarafından üretilmiş olan antikorlar ve antijenler kullanılarak IRT ve PAP protein tayini için ELISA kitleri geliştirilmiştir.

Proje ürünleri aşağıda verilmiştir:

o IRT ve PAP'a karşı monoklonal/poliklonal antikorlar
o Rekombinant IRT ve PAP antijenik yapıları
o IRT ELISA kit prototipi
o PAP ELISA kit prototipi

"TÜBİTAK 1003 - Solid Tümörlere Yönelik Ftalosiyanin Tabanlı Yönlendirilmiş Teranostik Moleküllerin Geliştirilmesi" projesi başarı ile sürdürülmekte olup elde edilecek olan biyomakromolekülün insan sağlığını tehdit eden ve ölümcül hastalıkların başında gelen kanser hastalığının teşhis ve tedavisinde kullanılabilecektir.

Kimyasal Teknoloji Enstitüsü

- "Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Geliştirilmesi (GBTU)" Projesi ile dolaşım sistemi bozukluklarına karşı kullanılan Ruscus Aculeatus (Tavşan Memesi) bitkisinin kökünden elde edilen ürün geliştirilmiştir. Proje çalışmaları devam etmektedir.

- "Esnek Pilot Tesis Altyapı Projesi" kapsamında, tesiste geçici kabul aşamasına gelinmiştir.

- Prostat Kanseri Tedavisi için Yeni Nesil Sentetik Ajanların Geliştirilmesi" projesi tamamlanmıştır.

Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE)


BTE'de enerji ve ulaştırma alanlarında 17 proje yürütülmekte olup, proje büyüklüğü 182,39 Milyon TL'dir.

FODRAD sisteminin Antalya Havalimanı'na kurulumu ve saha kabul testleri yapılmıştır.

ASELSAN'ın yürüttüğü Hava Trafik Radarı ve Erken İhbar Sistemi (HTR/EİRS) projesi kapsamında, Kuş Sürüsü Eleme, Rüzgar Türbinleri Etkisi Azaltma ve Yağış Durumu Tespit algoritmaları geliştirilerek ASELSAN'a teslim edilmiştir.

ÖzgünCWP Projesi kapsamında Radar verilerini okuyup sergileyebilen ÇARE yazılımı geliştirilip DHMİ ihtiyaçları çerçevesinde 30'dan fazla havalimanına kurulmuştur. Cumhurbaşkanlığı Külliyesine hava trafiğinin izlenmesi için atcTRsim Projesinde geliştirilmiş olan ÇARE yazılımı kurulmuştur.

ÖzgünCWP Projesi ile radar veri kayıt ve analizi, hava resmi gösterimi, hava trafik yönetimine ilişkin simülatör kabiliyetlerinin gerçek sistemlerde kullanılması, hâli hazırda kullanılmakta olan Hava Trafik Kontrol Sistemleri ile çeşitli seviyelerde entegre olabilen alt sistemler geliştirilmiştir. TAMAM Projesi ile ÖZGÜN CWP Projesi kapsamında elde edilen AR-GE ürünlerinin, ATC hizmetinde kullanılmaya başlanması, Milli ATC hedefine yönelik ihtiyaç duyulan özgün uçuş verisi işleme sisteminin geliştirilmesi, hava/yer sesli muhabere kabiliyetinin izlenmesi/ölçülmesi için yazılım geliştirilmesi faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Hava Trafik Kontrol Yazılımı (HTKY) projesi yazılım emniyeti çalışmaları tamamlanmış olup yazılım geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

YERLİSİNYAL sistemlerinin ERTMS Seviye 1 uyumlu hale getirilerek, hızlı tren hatları da dâhil, tüm Türkiye demiryollarında yaygınlaştırılabilmesini sağlayacak olan YERLİSİNYAL sistemlerini ERTMS Seviye 1 uyumlu hale getirme çalışmaları TCDD ile imzalanmış olan protokole uygun olarak yürütülmektedir.

TÜBİTAK MAM; enerji ve ulaştırma alanlarında ilgili enstitüleriyle 2019-2023 Stratejik Planı Hedef 9.5. kapsamında faaliyetler ve projeler yürütmüştür.

Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü

 Yüksek Alkali Özelliğe Sahip Endüstriyel Atık sulardan Kimyasal Madde ve Su Geri Kazanımı İçin Seramik Membranların Üretimi ve Uygulanması Projesi" kapsamında 19/09/2019 tarihinde proje başlatılmıştır. Proje sonucunda ME öncülüğünde 3 adet fikri ürün bildiri formu hazırlanmıştır.

Enerji Enstitüsü

- "Kömürden Sıvı Yakıt Üretim Sistemi Öncü Tesis Ön Tasarımı (TRIJEN)" proje çalışmaları kapsamında gazlaştırma modülü imalatı tamamlanmış olup Soma pilot tesis sahasına nakli sağlanmıştır.

- "E5000 Tip Elektrikli Lokomotif Geliştirilmesi" projesinde endüstriyel tasarım tamamlanmıştır.

- "1007 TLM16V185 Tipi Ağır Dizel Motorunun Modernizasyonu" projesi kapsamında tasarım çalışmaları devam etmektedir.

- "Uydu İçin Lityum İyon Pil ve Batarya Geliştirilmesi" projesi kapsamında 3 Ah prizmatik pil üretimi için dizgelenmiş anot/separatör/katot bloklarının hazırlanmasına devam edilmektedir.

- "Yakıt Pilli Mikrokojenerasyon Sistemi Saha Uygulaması" projesinde hidrojen üretim sistemi revizyonları ve reaktörle ilgili deneyler yapılmıştır.

- "Hidroelektrik Santral Bileşenlerinin Yerli Olarak Tasarımı ve Üretimi-MİLHES" projesinde tasarım, üretim ve kurulumu yüksek yerlilik oranı ile tamamlanan ilk HES ünitesinde çıktılar Kepez-1 Hidroelektrik Santrali'nde başarıyla devreye alınmıştır.

- "Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santral Teknolojilerinin Geliştirilmesi-MİLGES" Türkiye'nin fotovoltaik (FV) temelli güneş enerjisi santral ekipman ihtiyaçlarını kendi teknolojisi ile üreten ve dünyaya ihracat yapan bir ülke haline gelebilmesi için gerekli altyapının oluşturulması ve pilot uygulama olarak Urfa Ceylanpınar TİGEM işletmelerinde 6 MW kapasiteli bir Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulmasını amaçlayan MİLGES- Fotovoltaik Temelli Güneş Enerjisi Santral Teknolojilerinin Geliştirilmesi projesinde hedeflenen çıktılar tamamlanmıştır.

- Müşteri kuruluş DSİ Genel Müdürlüğü için geliştirilen "Akım Tahmin ve Havza Optimizasyon Modeli (ATHOM)" projesi geçici kabulleri 2019 yılı içerisinde tamamlanmıştır.

Kimyasal Teknoloji Enstitüsü

- "HES'lerde Korozyon ve Kavitasyona Yönelik Kimyasal Ürün Araştırma ve Deneme Çalışmaları" Projesi başlatılmıştır.
- "Kükürt Giderme ve Isıl Değeri Arttırma Amacıyla Kömür Katkı Maddelerinin Geliştirilmesi" projesi başlatılmıştır.

TÜBİTAK MAM; kimya, malzeme  alanlarında ilgili enstitüleriyle 2019-2023 Stratejik Planı Hedef 9.6. kapsamında faaliyetler ve projeler yürütmüştür.

Kimyasal Teknoloji Enstitüsü

- "Bor Tesis Atık Sularından Deşarj Edilebilecek Nitelikte Su Eldesi" projesi çalışmaları kapsamında ürün geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.
- "Mangan Sülfat Üretiminde Oluşan Proses Çözeltilerinden Safsızlık Giderimi" projesi çalışmalarına devam edilmiştir.

- "Standart Dışı Akaryakıt Numunelerinin Kimyasal Karakterizasyonları" projesi çalışmalarına devam edilmiştir.

- "Türkiye'nin Jeokimyasal Atlasının Çıkarılması Kapsamında Kimyasal Karakterizasyon" projesi tamamlanmıştır.

- "B10 İzotopunca Zenginleştirilmiş Bor Ürünleri Geliştirilmesi" projesi kapsamında tesis kurulumu tamamlanmıştır.

- "Sondaj Numunelerinde Alunit Cevheri Analizleri" projesi başlatılmıştır.


TÜBİTAK MAM; çevre ve yer bilimleri alanlarında ilgili enstitüleriyle 2019-2023 Stratejik Planı Hedef 9.7. kapsamında faaliyetler ve projeler yürütmüştür.

Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü

- "Nitrata Hassas Bölgelerin Belirlenmesi ve Eylem Planlarının Hazırlanması" Projesi kapsamında tüm Türkiye'de uygulanacak olan yöntem Gediz Pilot havzasında geliştirilmiş ve proje sahibi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kabul görmüştür. Akarçay, Kuzey Ege ve Burdur Havzalarında çalışmalar devam etmektedir.


- "AB(D)-Zero Brine - Re-Designing The Value And Supply Chain of Water And Minerals: A Circular Economy Approach For The Recovery Of Resources From Saline Impaired Effluent (Brine) Generated By Process Industries" laboratuvar ölçekli membran filtrasyon (nano filtrasyon ve ters osmoz), iyon değiştirme (katyonik ve anyonik) ve ozonlama, elektro koagülasyon, elektro oksidasyon, evaporasyon arıtılabilirlik çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmaların sonucunda, Zorlu Tekstil Lüleburgaz/Kırklareli'nde kurulacak olan pilot tesis detay tasarımı yapılmıştır. Pilot tesis ekipman seçimi yapılmış olup pilot sistem projeleri hazırlanmıştır. Pilot tesis yapım işi devam etmektedir ve Şubat ayı içerisinde Zorlu Tekstil'de kurlumunum yapılması planlanmaktadır. Pilot tesisteki sistemlerin işletme şartlarının optimizasyonu için laboratuvar ölçekli çalışmalar devam etmektedir.

- Yatırım Programı projelerinden "Temiz Üretim Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi" kapsamında Enerji Verimliliği Ölçüm Laboratuvarı, Atıksu Geri Kazanım Teknolojileri Laboratuvarı, Tehlikeli Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Laboratuvarı, Katı Atık Geri
Kazanım Laboratuvarı ve Biyobozunur Atık Gerikazanım Laboratuvarı kurulmuştur.

- "Sinop Nükleer Güç Santrali Çevresinde Deprem ve Kabuk Deformasyonlarının Araştırılması Projesi kapsamında kurulu olan sismoloji ve GPS gözlem ağından YDBE MERKEZ'e online olarak ulaşan veriler, veri işlemden geçirilerek, Ocak 2019 ve Temmuz 2019'da ilgili kuruluş EÜAŞ'a raporlama yapılmıştır. Saha çalışmalarıyla istasyonlara gerekli bakım/onarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Pardus ve AKYAY Projeleri

Milli Eğitim Bakanlığı ile Enstitümüz arasında uzun süredir devam eden iş birliği kapsamında 24 Ekim 2019 tarihli yeni bir sözleşme yapılmıştır. Pardus işletim sistemi, Pardus ETA, Pardus ARM ve Merkezi Yönetim Sisteminin (LiderAhenk) FATİH Projesi kapsamında
geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler yürütülmüştür.

Bu kapsamda yürütülen faaliyetler:

- Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 21 hastanede kurulu yaklaşık 2300 Pardus yüklü bilgisayarın destek faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
- Pardus altyapı ve geliştirme faaliyetleri kapsamında, Pardus 19 ana sürümü, Pardus 17.5 ve Pardus 19.1 ara sürümleri çıkarılmıştır.
- Lider-Ahenk Merkezi Yönetim Sistemi projesinde yeni eklentiler hazırlanmıştır.

- Engerek Kimlik Yönetim Sistemi projesinde yaygınlaştırma faaliyetlerinin yanı sıra geliştirme faaliyetleri sürdürülmüştür. Uygulama arayüzünde güncellemeler gerçekleştirilmiştir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda yürütülmekte olan Engerek Kimlik Yönetim Sistemi için destek çalışmaları devam etmektedir.

- Ahtapot Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi projesinde MSB birimleri ile yapılan protokol kapsamında destek ve geliştirme faaliyetleri sürdürülmüştür. NATO CWIX tatbikatında Ahtapot çalışılan tüm savunma senaryolarından başarıyla geçmiştir.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında çeşitli modüllerin kurulumu yapılmıştır. Kurumlarla görüşme ve kavram ispat çalışmaları devam etmektedir.
- Pardus'un kamu kurumlarında yaygınlaşması, farkındalığın artırılması amacı ile eğitim isteğinde bulunan çeşitli kurumlara Pardus Temel Seviye veya İleri Seviye eğitimleri verilmiştir.
https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/tubitak_2019_yili_faaliyet_raporu.pdf
Mesajı Paylaş
Çoklar diye korkma
Azız diye çekinme...
Tonyukuk

Havuc99

Siber güvenlik izerinde çok duruluyor. Ktj 3200 den yine ses seda yok. Mesajı Paylaş

HDS

KTJ3200 Tübitak raporunda yer almaz. Onun verifikasyonunu Roketsan yapabilir. Nihayetinde bir "tedarik" işi o füzenin kendisi için.


OPMER'de bunca ihraç kısıtlamasına rağmen hakikaten o kadar optik üretim sistemini getirip kurabildiler ise ne ala. Benim ilgimi en çok orası çekti. Mesajı Paylaş

Xarda

Kuantum radar çalışması hangi aşamada acaba Çin yaptıkları kuantum radarla F35 leri bile yakalayabileceklerini iddia ediyorlardı Mesajı Paylaş

putty

#5
Nis 28, 2020, 12:13 ÖS Last Edit: Nis 28, 2020, 12:26 ÖS by putty
F35 için kuantum radara gerek yok elimizdeki termal görüntüleme teknolojilerini zorlarsak ufuk çizgisine kadar her hava aracını rahatlıkla görebiliriz. Optiklerle uzak galaksileri görüyoruz bir tane  F35 i bir kaç yüz km uzaktan göremeyecek miyiz. Yapmamız gereken şey tanesi 50 milyon dolara çıkan termal sistemler yapmak ve bunları tüm sınırlara yerleştirmek.  Klasik radarlar çok kolay pratik kullanışlı ucuz bu yüzden elimiz bu uyduruk kaydırık işe gitmiyor anlıyorum ama artık görünmez uçaklar var mecbur razı geleceğiz. Klasik radar kadar şahane vektörel hedef bilgisi üretmezler ama elden gelenin en iyisi ile fark kapanabilir.

Benim görüşüm ufuk hattına kadar rahatlıkla tespit teşhis radara yakın yapılabilir ama bence ufuk çizgisinin ötesindeki görüş dışı hava hedefleri de atmosferin üst katmanlarındaki yansımalar ışımalar ile fizik dibine kadar kullanılırsa en azında uyarı bekleyecek kadar bir tespit yapılabilir.

ASELSAN a önerim şu. Bu tam onların uzmanlık alanı. Bir tane termal sistem yapsınlar ufuk çizgisine kadar izleme yapabilsin. Değişik tayflar da dalga boylarında spektral filan ne lazımsa yani. Aselflir 5 milyon dolarsa mesela bu 50 milyon dolardan ucuz olmasın o kadar uğraşsınlar yani. Dünya bu konuda bir boşluk yaşıyor savsaklama var radarlar ile sorunu çözmeye inat ediyorlar çünkü radar çok temiz iş tembellik var yani bu inatta. Bizim optik çözüm üretmemiz lazım olay olur ASELSAN bu ürün ile.

Bu sistem ile tüm sınırları bir ortak resimde izler isek hava savunmamızda çok önemli güven verici ihbar sistemi olur. Tamamen pasif çalışması ile antiradyasyon silahlarından karıştırmadan bastırmadan aldatmadan etkilenmeden çalışır. HEIK gibi uçaklarada koyup erken ihbar ağını çeşitlendirebiliriz. Mesajı Paylaş

Xarda

Optik gözetleme konusunda uydular daha faydalı olmaz mı hocam özellikle uydusavar roketlerin işe girmeye başladığı yerde daha küçük ve çok sayıda uydu gözetleme sistemleri işi önemli bence stm firması lagari diye bir uydu tasarlanmıştı
https://www.stm.com.tr/tr/faaliyet-alanlari/teknoloji/yetkinlikler/rf-simulasyon/projeler/lagari-yuksek-cozunurluklu-mikro-yer-gozlem-uydusu Mesajı Paylaş

HDS

Bunun en verimli yolu yüksek irtifada gezinen bir IRST sistemi. Bunu da herhalde İHA'ya taşıtmak mümkün. Havanın ince olduğu, atmosferik engelleyicilerin de az olduğu irtifalarda yana bakmak en büyük hacmi taramanıza yarar. Ancak, sadece "görür"sünüz. İstikameti algılarsınız. Bir LRF ile falan desteklemeden derinlik algınız olmaz. O sebeple yerini tam olarak tespit edemezsiniz. Mesajı Paylaş

putty

Yıldızların uzakliği tespit ediliyor fizikçiler öyle bir antini kuntini şeyleri yorumlar ki mesafe de bulunur. Tabiki klasik radarla bu anlamda yarışmak pek mümkün değil yani hedefin yeri bilgileri ama bence tahminlerin çok ötesinde optik değerleri yorumlayarakta mesafe bilgisi kestirilebilir. Bir sürü optik çeşitli dalga boylarında efekt etkileri vardır onlar yorumlanır zekice ve mesafe kesitirilebilir lazere filan gerek olmaz. Pasif kalsın istiyorum da ondan bu dileğim yoksa lazer olur tabi  Mesajı Paylaş

Karabasan

"Optiklerle uzak galaksileri görüyoruz bir tane  F35 i bir kaç yüz km uzaktan göremeyecek miyiz."

İşte yanıldığın nokta burası putty
O optikler sadece araç. O aracın arka planında bir dolu kendi şahsına münhasır ilim var. Astrofizikten Astrokimyaya kadar...
Bu ilim dalları bütün bu arka planda dönen hesaplamalardan modellemelere kadar her şeyi bir örümcek ağı gibi örüyorlar.
https://www.mediaclick.com.tr/blog/astrofizik-nedir
http://astrokim.org/index.php/2018/06/27/astrokimya-nedir/

F-35 savaş uçağı ise 22-23 km altında ki irtifalarda uçmak üzere tasarlanıyor. 22 km üstünde artık uçak motoru çalıştıramıyorsun.
Bir balonu yakın uzayda (22-23 km ile 28 km arası alanlarda) erken uyarı için kullanacak olsak bile bunun için apayrı bir ilmi çalışmalar silsilesi gerekli.

Bunun dışında senin kastettiğin o galaksileri gözetleyen optikler dış uzayın (100 km irtifa ile başlayan Kármán hattı) kanunlarına ve sınırlamalarına bağımlı olarak çalışıyorlar.
https://popsci.com.tr/dis-uzay-nereden-baslar/ Mesajı Paylaş
Çoklar diye korkma
Azız diye çekinme...
Tonyukuk

putty

Galaksiyle ne alakası var mevzunun ben öyle dedim diye Mesajı Paylaş

Karabasan

#11
Nis 28, 2020, 04:08 ÖS Last Edit: Nis 28, 2020, 04:31 ÖS by Karabasan
Ben sadece her geliştirildiğini gördüğün über süper tekniğin arka planda farklı farklı saç ayakları üzerinde inşa edildiğini izah etmeye çalıştım. Orada kullandığın bilimsel bir mantaliteyi sırf çok gelişmiş diye kafana göre uçak gözetlemek için kullanamazsın.

putty'nin gönlünü almak için meseleyi şöyle bağlayalım. (faraziden yazıyorum)
 
Dediğin tarzda bir şeyin yapılabilmesi için bir profesörün çıkıp uçuk bir modelleme ile orada kullanılan tekniğin erken uyarı radarlarına uyarlamasını yaptığı bir hipotez yazması gerektiğini söylerdim. Giriş ve çıkışları belli bir mantalite olmak zorunda. Dediğin iş ancak böyle mümkün olabilir. İğnenin deliğinden bir bakıma fili geçirmek zorundasın yani.... Mesajı Paylaş
Çoklar diye korkma
Azız diye çekinme...
Tonyukuk


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter