Av Tüfeği Seçerken Göz Önüne Alınacak Önemli Noktalar

Başlatan Merkator, Şub 11, 2017, 02:51 ÖS

« önceki - sonraki »

Merkator

Sayın Strongarm,

Tabanca seçiminde dikkate alınacak noktaları son derece doyurucu olarak açıklamışsınız. Peki ya aynı incelemeyi av tüfeği seçimi için yapabilir misiniz?

Zira gördüğüm kadarı ile forumda av tüfeği edinmek isteyen çok sayıda üye var? Bu tür bir bilgilendirme yapabilirseniz çok mutlu olur, müteşekkir kalırız.

Saygılarımızla. Mesajı Paylaş

strongarm

#1
Şub 14, 2017, 06:05 ÖÖ Last Edit: Şub 14, 2017, 07:11 ÖÖ by strongarm
Sayın Merkator,


"Av Tüfeği" tanımından kasdınız, muhtemelen, ülkemizde, satın alma, bulundurma ve kullanım mevzuatının, yivli yakınlarından
hayli kolay olduğu, "Yivsiz Tüfekler" olsa gerektir.


Aslında "Av" kullanımı için tasarlanan yivsiz tüfekler, en çok altmış metrelik çatışma ahvalinde, dağılan atış alanları nedeniyle
en etkili ateşli silahlardan kabul edilmektedir.

Av uğraşı için tercih edilecek yivsiz tüfek özelliklerinin başında;

- Uzun yürüyüşlerde yorgunluk yaratmıyacak düşük ağırlık,

- Etkinliğin etiğine uygun en çok üç doluluk atış kapasitesi,

- Özellikle uçara atışlarda, hedef ilerleme yönü önüne atışı tabii olarak gerçekleyen, avı takibeden silahın ataleti nedeniyle
devinimi durdurmadan ateşleme imkanı veren uzunca, nisbeten ön tarafı ağır namlular,

- Kaz ve sair avlarında, nisbeten daha düşük çıkış hızlı magnum doluların, daha uzun süre içeride kalarak, daha uzaklara
sevk gücü kazanmasına cevaz veren daha uzun namlular...

Gelmekedir. Bütün bunlara en iyi cevap verecek yapılanma, yanyana veya üstüste konumlu, çiftelerdir.

Yanyana namlulu çifteler, öne kırılarak doluma açılan namlularının düşük açıları nedeniyle çok daha çabuk doldurum alabilmelerine
mukabil, her atışta, ateşlenen namlu  ve yukarı yöne salınım verdikleri için, ikinci elin hedefe tevcihihinin daha uzun sürede
gerçeklenebilmesi nedeniyle daha uzun sürede ateşlenerek boşaltılabilen...

Üstüste namlulu çifteler, alt namluya ulaşım için daha büyük değer gerektiren kırılma açıları nedeniyle daha uzun sürede dolum
alan, ancak, alt namlunun sadece geriye, üstününün geri ve yukarı atış salınımı cihetinden daha çabuk hedefe yönlendirilebildikleri
için, daha süratli etkili atış özellikli silahlardır.

Çifteler, tek veya çift tetikli olabilirler, tek olmaları halinde, mutlak namlu seçici bir anahtarlar aranmalıdır, aksi takdirde, açılarak
namlu doluluğu kontrol edilmiş, ancak yeniden dolum yapılmamış tüfeklerde, ilk çekiş, sürekli olarak, boş namluda yapılacaktır.

Avcıların çifte dışında, pompalı ve otomatik dolumlu tüfeklere, yukarıda zikredilen esasları havi olmaları durumunda tercihleri de
mümkündür.

Savunma amaçlı yivsiz tüfek seçimindeki esaslar, av etkinliğinden farklıdır. Bu tercihlerde,

- Mümkün olan en kısa namlu boyu,

- Herkesin, çok kısa bir eğitimle, hatta bir kere görerek dahi kapabileceği basitlikte yapılanma,

- Ağırlık ve hareket zorluğu getirmeyecek en yüksek atım adedi,

- Hissedilen geri tepmeği azaltacak seviyede ağıırlık,

- Çabuk dolum özelliği,

- Kolay hedefe tevcih, yormayan sürekli atışı mümkün kılan çalışma düzenleri...

Başta gelmektedir.

Ev içi gibi kapalı ortamlarda, koridor geçişlerinde, kalabalık eşya arasında kolay hareket imkanı veren kısa namlulu çifteler, her
kişinin kolayca öğrenebileceği kullanımları nedeniyle iyi savunma silahları olmalarına mukabil düşük dolum kapasiteleri nedeniyle
bu amaca fazlaca uygun değillerdir.

Pompalı tüfekler, görsel sanatlarda senaristlerin favori türü olmalarına mukabil, kullanımları, markaya özel uzun eğitimler, yer çekimi
bağımlı doldurma düzenleri, risk altında yetersiz kalabilen sürgü ileri geri devinimlerinin neden olduğu dolum ve ateşleme arızaları
nedeniyle, en az tercihe şayan yivsizlerdir.

Otomatik, yani kendi kendine dolum yapabilen türler maksada en uygun yivsizlerdir. Ancak bunlarda;

- Fişek haznesine ve buradan namluya dolumun, her kesin bir kere görerek dahi başarabileceği, mandal kullanımı gerektirmeyen,

- Dolumu gerçekleyen sürgü yayının takılma yapmadan işini yapabilen,

- Şekil olarak, kullanıcısıyla beraber, her yerden, her şekilde geçiş ve hareketine cevaz veren...

Türlerin seçilmesi doğru olacaktır,

Ülkemizde, genelde gazlı ve kinetik tabir edilen, iki çalışma şeklinin çeşitli örnekleri yapılmaktadır.  Genel inanış hilafına, iki örnek
arasında güç farkı yoktur ve özellikle geri getirme yayını el kundağında taşıyan kinetik tüfekler, gazlı amcazadelerine benzer
hissedilir geri tepme özelliğindedirler.

Kinetik tabir edilen yivsizlerin tamamı, kısa namluda, ülkemize özgü bir tasarrufla namluya geri hareket verilmemişse, iyi çalışma
veremezler ve bunun yanında, bir zamanlar İtalya'da zorunlu olan kanuni düzenlemeler gereği, hazneden namluya dolumda akıl
karıştıran değişik güvenlik mekanizmalarıni havi oldukları gibi, güçsüz geri getirme yaylarıyla açık kalan ve ateşleme veremeyen
kapak ahvaline de açıktırlar. Tercihi durumunda bunların gözönüne  alınması gerekecektir.

Gazlı yivsizler, kısa namluyla iyi çalışabilrler, geri getirme yayları güçlüdür ve tercihi durumunda, hazneye ve hazneden namluya
mandalsız dolum veren türlerinin seçilmesi uygundur.

Sökülüp takılan şarjörlü, şu ara teşhir ve kullanımı yasaklı türler, müsbet dolum özelliklerine mukabil, hantal, hareket zorlaştıran
yapılanmaları nedeniyle tercih sırasında alt sıralarda yer alan yivsizlerdir.

Kişiler, kendilerini çok iyi eğiterek yapılarına en uygun savunma türü yivsizi tabii olarak seçebilirler. Ancak, bu  silahı, gereği zuhur
ettiğinde , hiç eğitimsiz birinin yardım elinde görme ihtimali akıldan çıkarılmamalıdır.

Tercih edilecek yivsiz, her zaman her yerde, en çok bulunabilecek fişekleri kullanmalıdır. Savunma amaçlı etkinlik, nadiren ağır
dolular gerektirir. Tepme bir problem teşkil ediyorsa, silahı çalıştırabilen en hafif fişekler tercih edilmelidir.

Savunma amaçlı tercihte, kısa namlulu, bir gazlı otamatik ve çifte ikilisi, muhtemelen en akıllı seçim olacaktır.Saygılar. Mesajı Paylaş


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter