Tabanca Seçiminde Temel Kriterler

Başlatan Merkator, Şub 06, 2017, 07:27 ÖS

« önceki - sonraki »

Merkator

Sayın Strongarm, eminim forumumuzda tabanca edinmek isteyen üyelerimiz vardır. Ama tabanca seçerken hangi noktalara dikkat edeceğimizi bilmiyoruz. Bu işin ordinaryüsü olarak bize tabanca seçerken dikkat etmemiz gereken noktaları açıklayabilir misiniz lütfen? (Kabza, gövde, emniyet sistemi, tetik, namlu vs.)

Eğer vakit ayırıp bilgilerinizi lütfederseniz hepimizi mutlu edersiniz.

Saygılarımızla. Mesajı Paylaş

strongarm

#1
Şub 08, 2017, 09:04 ÖÖ Last Edit: Şub 08, 2017, 10:14 ÖÖ by strongarm

Sayın Merkator,


Tabanca seçim kriterlerini kısa olarak anlatabilmek, zor bir uğraş olsa gerektir.

Başlangıç olarak;

- Kullanım yeri,

- Mevcut örnekler,

- Kişisel tercih...

Unsurlarının ön sıraları aldığının iyi bilinmesi icap edecektir. Tabancaların teknik özellikleri ve bunlar arası seçim daha sonraki
safhanın uğraşıdır.

Evde veya işyerinde bulundurulacak, zor zahmet alınan izinle poligona kısa sürede taşınacak bir tabancada ağırlık fazla üzerinde
durulacak bir husus değildir. Bunun yanında, ev gibi, diğer meraklı gözlerin mevcut olduğu ortamlarda, ne kadar iyi saklanırsa
saklansın, bu silahların başka kişilerce kurcalanmasında en azından süre kazandıracak bir güvenlik mandalıyla mücehhez olması
da gerekecektir. Aynı kriter, taşınan, ancak evde de muhafaza  edilen tabancalar için dahi geçerlidir. Elle etkinleştirilen güvenlik
yapılandırmalarının esas muhatabı, silah sahibinden sair kişilerdir.

Kişilerin, silah özelliği ve çapı tercihi çok değişik olabilir. Ancak bu keyfiyet, mevcut elde edilebilecek örneklerle sınırlıdır. Bir zamanlar
bolca bulunan 7.65 ve 6.35mm, taşıması kolay, nisbeten küçük tabancalar artık enderdir. Üstelik fişeklerinin de az bulunması nedeni
ile talep de edilmemektedir. Tercih ıskalası, büyük ölçüde, kaba, ağır 9mm aralığına indirgenmiştir. Bunlardan teknik özellikler olarak
üst seviyede sayılabilecek örnekle,r yabancı menşeli ve pahalı olması hasebiyle seçim kriterleri daha da daralarak yerli üretim
kademesine taşınacaktır. Alım tercihinde, gerektiğinde zarar etmeden satış imkanları gözardı edilmemelidir.

Kişisel tercihlerin geçerliği, ilk iki evsafın sağ salim bertaraf edilmesiyle ulaşılacak bir keyfiyettir.

Kiişisel tercihler için silahların teknik özeliklerine vakıf  olmak da gerekecektir. Bunla,r genelde tabancanın;

- Çalışma düzenleri,

- Gövde,

- Ateşleme sistemleri,

- Güvenlik mekanizmaları...

Şeklinde özetlenebilir.

Tabancalar, genelde, döner fişek hazneli (Toplu/Revolver) ve otomatik dolumlu olarak yapılmaktadır. Silah mekaniğine fazla kafa
yormayan, güvenli, etkili bir el silahı arzu edenlerin tercihi revolverler olmalıdır. İyi yapılmaları halinde, mevcut fişeklerle kolay inkita
vermeyen, az sayıda fişek hazneli, herkesin kullanabileceği basitlikte, ancak dolu ahvalde son derece tehlikeli şekilde dış mihraklı
müdahalelerine açık silahlardır. Ülkemizde çok az ve yetersiz kalitede yapılmaktadırlar. Tercihin, önceden alınmış ve bir şekilde ikinci
ele düşmüş sağlıklı çalıştığı kesin örnekler yönünde olmasında yarar vardır.

Otomatik dolumluların çalışma prensibi, genelde, düz geri tepmeli ve kilitli sürgülü olarak özetlenebilir. Artık nadir bulunan ve dışta
ve ülkemizde çok az imalatı olan, .22", 6.35, 7.65mm ve 9mm Kısa çaplardaki tabancalar, ateşleme sırasında namlu içi basıncı
yalnızca sürgü ve ona bağlı aksamın ağırlık ataletiyle karşı durarak, çekirdeğin silahtan uzaklaşmasına cevaz veren çok kısa süre
zarfında arkası kapalı bir ortamda muhafaza edebilen "Düz Geri Tepmeli" tanımlı sistemde yapılmışlardır. Nisbeten küçük ve hafif
bünyede, genelde, metal gövdeli olarak yapılmaktadırlar.  Ülkemizde üretilen türleri az da olsa vardır.

Genelde 9mm Parabellum fişeği kullanan büyücek tabancalar, fişeğin azami gücünü alabilme, hissedilen geri tepmeyi azaltma ve
silahın atıcıyla beraber daha az yorulmasını sağlama, namlu içi yüksek basıncın tamamını  çekirdeği sevk işleminde kullanma,
muhtemel gaz kaçaklarının silah ve atıcıya zararını önleme cihetlerinden, namluda oluşan gaz etkisinin en yüksek anında, onun
kapakla kilitli kalmasını, ardından genelde, her ikisinin birlikte geri hareketiyle elde edilen iş yapabilme gücü vasıtasıyla sistemin
ayrılarak boşaltma ve doldurma görevlerini yerine getirmesini sağlayan mekanik kilit düzenleriyle techiz edilmişlerdir. İçte ve dışta
en çok yapılan, satılan bu tabancaların işletim sistemine "Kilitli Sürgülü" tabir edilmektedir. Otomatik dolumlu el silahı arzu edenlerin
büyük çoğunluğu bu türler içinden seçim yapma durumundadır. Yurdumuzda imal edilenlerin hemen hepsi kateoridendir.

Otomatik dolumlu tabancaların tetikleri genelde, kapsüle darbe cıkaran elemanı, hem kuran hem de serbest bırakan (Çift hareketli),
sadece kurulmuş olanı ateşlemeye salan (Tek hareketli) veya ikisini birarada muhtevi (Kombine) düzenlerde yapılmaktadır. Genelde,
çift hareketli olanlar ağır ve uzun, ancak güvenli bir çekişle, tek hareketli türler, kısa, hafif, kurulu halde mutlaka bir güvenlik unsuru
desteği gerektiren, kombine olanları, ilk atışta çift, takibedenleri tek hareketli olarak geerçekleyen mekanik düzenlerde yapılmaktadır.
Çift hareketli sistemler, ateşlenemiyen kapsüle peşpeşe vuruş verebilirler. Yer ve zamana göre bu avantaj addedilebilir.

"Şarjörlü" de denilen zikredilen tabancaların  gövde imalatı, genelde, çelik veya aluminyum alaşımları, nadiren zamak, son
zamanlarda, giderek artan seyirle, plastikten yapılmaktadır. Kullanıcıya umumiyetle fazla güven vermeyen kompozit malzeme,
aslında, en az metal olanlar kadar, belki onlardan da mukavimdir. Zira, çoğu çelik veya alaşım gövdeli tür, gene plastik kabza
altında, bu örtünün dış etkenler, ısı, darbe gibi oluşumlarla uzaklaşması halinde, silahın çalışmasını sağlayamıyacak ahvale gelen,
tetik kolu, yaylar, bağlantı kesici gibi hayati aksamı havi olup, her iki kategoride de işleyebilirlik üst sınırını oluşturan malzeme
plastiktir.

Şarjörlü örneklerin darbe elemanları, genelde dönerek işlev veren horozlar veya, doğrusal hareketli kendi güç kaynağını üzerinde
taşıyan ateşleme iğneleridir. Horozu ve onu kurulu tutan parçayı aynı mahalde gövde içinde taşıyan düzenler, daha istikrarlı biir
kurulum ortamı ve daha uzun, manivela özellikli devinimleriyle daha güçlü vuruşlar çıkartabilirler. Genelde, dışarıdan elle müdahale
imkanı olanları, tetikten, yani kurulu ahvalden alınabilir veya tekrar kurulabilirler. Bu, yerine göre güvenlik kazandıran bir özelliktir.
İğne vuruşlu türler, son kırk yıldır giderek çoğalan plastik gövdeli el silahlarında kullanılmaktadırlar. Bunlar, genelde, sürgünün
kapanması sırasında, geri getirme yayı gücüne karşı kurulmakta, avantajlı olarak, kapsüle yeterli vuruş kapasitesine ancak tam
kapanma durumunda ulaşmakta, böylelikle, namlu ve kapak ikilisinin açık halinde ateşleme verilmesine engel olmaktadırlar. Mamafih,
ateşleme iğnesi  sürgü, onu kurulmuş ahvalde tutan parça gövdede yerleşik olduğundan, sistem, horozlulara göre daha istikrarsız
kabul edilmektedir.

Metalurji ve üretim metodlarındaki son gelişmeler, bundan elli yıl öncesinin yaklaşık 5000 atım olan namlu ömrünü, 25000 civarına
yükseltmiştir. Bu sayı yerli ve yabancı silahlar için geçerlidir.

Plastik gövdeli tabancaların büyük çoğunluğu, elle kumanda edilen bir güvenlik mandalı taşımamaktadır. Bunun nedeni, konseptte
ilk örnek sayılabilecek Avusturya kökenli modelin, tetik, kurma tesbit parçası ve ateşleme iğnesinde,  ateşleme verecek işlevin
son safhasında otomatik  olarak devreden çıkan güvenlik bloklarıyla mücehhez oluşudur. Tek hareketli ancak yarım  kurmalı şeklinde
tarif edilebilen bu düzende, tetik üzeri ikinci bir tetik, kurulu durumda gövde üzerinde, serbest bırakma istikametinde blok veren
bir istinada oturan iğne/kurulu durum tesbit parçası ve ateşleme yolunu bloke eden ayrı bir düzen mevcuttur. Tetik çekişi, sayılan
mekanizmaları uzaklaştaracak kadar uzun bir aralıkta devinim verdiğinden, bu örneği takip eden çoğu tabancada, her tür darbeye
karşı kurulu  durumu muhafaza eden iğne/tetik bağlantısı iptal edilerek yerine, yalnızca tek hareketli, uzun serbest bırakma aralığını
diğer  otomatik güvenliklerin açılması işlevine yönlendirilmiş sistemler, daha uçuz olduğu ve tesis zamanında, patent ihlali vereceği
nedenlerine binaen, kullanıcı, benzer tetik yoluna muhatap edilerek, kullanılmıştır. Yurdumuzda üretilen bütün plastik gövdeli örnekler,
dışarı menşelilerin çoğunuğu ve hatta, Amerika'nın yeni hizmet tabancası dahi söylenen kategori içindedir.

Ülkemizde tabanca almak isteyen, bütçesi kısıtlı talep sahipleri, bulundurma maksatlı alımlarını, metal gövdeli, güvenlik mandallı
türlerden, taşıma düşünülüyorsa, dış kökenli malum Avusturyalı dışında, gene güvenlik mandallı ve bulabilirlerse, bunu kurulma tesbiti
yapan parça üzerinde gerçekleyen plastik gövdeli yerli modellerden seçme halinde daha rahat kullanım elde edebileceklerdir.Saygılar.

Mesajı Paylaş

Merkator

Doyurucu yanıtınız için teşekkür ederim sayın Strongarm. Mesajı Paylaş


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter