Girsan MC28 Tabanca.

Başlatan strongarm, Oca 30, 2017, 05:47 ÖÖ

« önceki - sonraki »

strongarm

Oca 30, 2017, 05:47 ÖÖ Last Edit: Oca 31, 2017, 05:08 ÖÖ by strongarm
Merhabalar,Yerli üreticilerimizin, gerek konuya nüfuz eksiklikleri, gerekse satış şansını, denenmiş, güvenirliği kanıtlanmış örneklerle yatırıma
aktarma kaygularının tezahürü olarak, tanınmış markaların klonlarını yapma yolunu benimsedikleri bir gerçektir. Plastik gövdeli
tabanca üreticilerimizden, Canik Walther p99, Sarsılmaz HS2000/HK USP, Tisaş HS2000'i esas model olarak belirlemişler, küçük
değişikliklerle kendi modellerini üretmeğe başlamışlardır.

Güvenlik güçlerine ötedenberi tabanca tedarikçiliği yapan Girsan'ın tercihi, bu meyanda Smith Wesson MP yönünde olmuştur.

Smiith Wesson MP, kuruluşun, daha önce, fiyaskoyla neticelenen ilk plastik gövdeli tabancası "Sigma" dan alınan dersle kendi
ülke kullanıcılarının yerleşik uygulamalarına binaen yenibaştan akıllıca tasarladığı ve pazarda yerini bulmuş bir el silahıdır. İlgili
patentlerinin monopol süresi 2025 senesine kadar uzanmaktadır.

Bu ahvalde, klonlama için kendine zikredilen modeli seçen Girsan'ın, dış pazarlara, özellikle Amerika'ya satışı da mutlak düşündüğü
varsayıldığında, ilaveten, müzmin iddia, "Tasarımda Özgünlük" vasfının dahi sürdürülebilmesi cihetinden, kuruluşun bazı yapılanma
değişikliklerine yönelmesi kaçınılmazdır.

Girsan, diğer bütün  benzer müeseseler gibi, ana modellerin, "Fazlalık" olarak vasıflandırılabilecek bazı yapılanmalarını kırparak
düşündüğünü gerçekleştirme yolunu seçmiş görülmektedir. Filvaki, dış görünüş, adedine kadar değiştirilebilen kabza sırtlıkları,
gibi görsel özelliklerde büyük oranda değişiklik mevcut değildir.

Kuruluşun, bilerek yahut bilmeden, değiştirdiği ana unsur, tetik ve ateşleme iğnesini kurulu durumda tutan parçanın çalışma
özellikleridir.

Smith Wesson MP, tek hareketli tetik düzenine sahip, tetik deviniminin kurulu tutma mekaniğine aktarımını gerçekleştiren kolun,
serbest bırakma işlevini geri ileri, tek çekişle tek ateşleme verme görevini yana istikamette gerçekleştirdiği bir yapılanmaya
sahiptir ve bu mekanizma patentle koruma altına alınmıştır. Bilindiği gibi, çoğu tabanca; HS2000, P320, HK VP9, Beretta APX,
aynı mesaii, sırası ile geri ileri ve aşağı yukarı, Glock, ilk safhada geri ileri ve aşağı, ikincide yana şekillerinde çıkarmaktadır.
Smith Wesson MP'nin plastik içi iki parçalı çelik karkas gövdesi, tetik kolunun söylenen devinimleri için özel kılavuzları havidir.

Girsan, aynı iki parçalı çelik karkası, onun içi ve üzerinde tetik kolunun yalnızca geri ileri yönlü serbest bırakma ve yana boşalma
hareketlerini tabancasında kullanmıştır, Ancak, ateşleme iğnesini kurulu durumda tutan ve tetikten bir kolla iletilen zorlamayla
serbest bırakan parça "Takılma Dişi"nin yapılanmasını, kendine göre basitleştirerek, büyük oranda, yapım gayesinden uzaklara
taşımıştır.

Smith Wesson MP'de adıgeçen takılma dişi "Sear", yatay vaziyette duran, ortasından geçen hareket eksen piminin, ön ve arkada
parçayı hemen hemen iki eşit ağırlıkta kütleye taksim  ettiği, tetikten gelen zorlamayı önden bir eğik düzlem/kama etkilenmesi
ile ateşleme iğnesi irtibat ayağına aktaran, Tetik koluyla irtibattan, sürgü geri hareketinin onun dış yana itilmesi ile kurtularak tek
çekişle tek ateşleme veren basit bir parçadır. Fazladan, ön altında yer alan ve şarjör alındığında ondan boşalan yere itilerek dönü
verilmesi durumunda, takılma dişini ön alttan yukarı iterek ateşleme iğnesi irtibat ayağının yolundan aşağı alan bir levyeyle de
irtibat halindedir. Bu yapılanmanın ihdas nedeni, sırasıyla, bir darbe vukuunda, takılma dişinin gövde ortasından geçen pimi ön ve
arkasında eşit kütlelerin ataletle hareketinin karşılıklı eşdeğer ağırlıklar nedeniyle massedilerek olabilecek bir kazara ateşlemeye
engel olmak, şarjör boşluğuna itilen levyeyle de sahra sökümü sırasında tetik kolu ve ateşleme iğnesinin irtibatını keserek, Glock
misali boşa tetik düşürme işlemine mani olmaktır.

Girsan, geri ileri ve yana hareketli tetik kolu düzenini aynen korumuş, ancak ateşleme iğnesini kurulu durumda tutan takılma dişini
önden eksenli hereketli ahvale tahvil ederek, tetik kolu itişini, mecburen önden arkaya, gene kama düzeniyle taşımış, bu şekilde
tabancanın tabii darbe güvenliği yapılanmasını bozmuş, aynı zamanda şarjör boşluğuna itilen levyenin öndeki etkisi de kalmayacağı
cihetinden iptal ederek sahra sökümü için boşa tetik çekme zorunuğunu da getirmiştir, Tabancayı Smith Wesson'dan ayıran ana
özellik budur. Filvaki, Smith Wesson'daki, ek ve dikkatli bir işlem ,ayrıca basit itici alet gerektiren, sıkıcı tetikten alma  zorunluğu yerine
namluyu güvenli yöne doğrultarak boşa tetik düşürme uygulamasının daha pratik ve güvenli olduğu da söylenebilir.

Girsan'ın yapılanmasını Smith wesson'dan ayıran tali bir fark, orijinalinde iki taraflı olarak ihdas edilen sürgü salma mandalının, klonlama
örneğinde sadece solda yer almasıdır. Solak olanlar için biraz kullanışsızlık getiren bu uygulamanın daha da mahzurlu tarafı, Smith Wesson'da
yekpare bir parça olan bu elemanın, sağ tarafta, aynı zamanda, sürgü altındaki çıkıntıdan kıılavuzlanarak yana itilen ve takılma dişiyle
irtibatı kesilen tetik kolu için bükülerek zorlamada metal bir mesnet görevi yüklenmesidir. Girsan'da bu işlevi üstlenen, ince plastik gövde
yan duvarıdır.

Dikkat edilirse, yabancı tabancalarda, ince ve uzun boyutta tetik kolu, manivela ve sair aksamın, Presleme bükme yöntemleriyle
yapıldığı görülecektir. Bunun nedeni, işlemin baş ve sonunda, parçalardaki boyut değişikliklerinin son derece az ve kontrollu olarak
gerçekleştirilebilmesidir. Bu ebatta aksamın yeni yapım yöntemlerinde bir başka imal şekli de "MIM" tabir edilen "Metal Enjeksiyon"
işlemidir. Bu yolla yapılan parçalarıın başlangıç ve bitiş safhaları arasında yaklaşık dörtte bir boyut değişimi olmaktadır. Bunun
pratikteki anlamı, presle kesme ve bukme yöntemiyle yapılanların hiç bir alıştırma gerektirmeden kullanılabilmelerine mukabil, MIM
tabanlıların, güvenilir kullanım için bu operasyona ihtiyaç duyduğudur. Girsan, Smith Wesson'da kesme bükme yöntemiyle imal
edilen aksamı, MIM veya aynı tesviye özellikli Hassas Döküm'e çevirmiştir.

Bu zikredilenler çerçevesinde, bizde ve dışarıda çoğu plastik tabanca üreticisinin benimsediği metodla, Girsan MC28, düşme, darbe
alma gibi ahvalde, ateşleme iğnesi otomatik güvenliği sayesinde, namlu dolu ise kazara patlamıyacak, ancak, ne Glock ne Steyr,
ne Smith Wesson MP gibi, tabancanın kurulu ve atışa hazır durumunu muhafaza edemiyecektir.

Amerikan Ordusu'nun yeni tabancası P320, bunun yanında, HK VP9, Walther P99, büyük oranda HS2000 gibi tabancaların da aynı
kategoride olduğu düşünüldüğünde, bunun bir mahzur olmadığı da söylenebilir. İyi yapım şartlarında MC28, en az ötekiler kadar
yeterli hizmet verecektir.

Ancak, basitleştirmek, amaçlanan işlevi bozmak değildir. Bunun iyi anlaşılması gerekir.Saygılar.

Mesajı Paylaş


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter