Eyl 26, 2021, 03:53 ÖÖ

Üyelik Sözleşmesi

FORUM KURALARI

1.  SADFOR-Savtera Düşünce Forumu, Savtera Savunma Teknolojileri ve Strateji
      Enstitüsü'nün bir oluşumudur.

2. SADFOR, Savunma teknolojileri ve strateji konularında kamuoyunu bilgilendirmek üzere, kamuya açık, nitelikli bir tartışma platformudur.

3. SADFOR, kamuya açık bir bilgilendirme mecrasıdır. Paylaşım yapan üyeler, gerçekleştirdikleri paylaşımların internet ortamında başkaları tarafından da izlendiğini peşinen kabul ederler.

4. SADFOR'da gerçekleştirilen paylaşımların içeriği Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, yasalarına, yönetmelik ve tüzüklerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalara, iç hukuk haline gelmiş uluslararası bağlayıcı hukuk kurallarına, Anayasa'da belirtilen temel hak ve hürriyetlere, genel ahlak kurallarına, Atatürk ilkelerine, Atatürk'ün manevi şahsiyetine, Atatürk devrimlerine ve Cumhuriyete aykırı olamaz.

5. SADFOR'da, gönderilen mesajların içeriğinden paylaşım sahibi sorumludur. Forum yönetimi, makul çaba göstererek mesaj içeriklerinin kanunlarımıza ve forum kurallarına uygunluğunu denetleme sorumluluğunu üstlenmiştir, ancak mesaj içeriklerine dair hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Gözden kaçabilecek bütün ihlaller için forum yönetimine özel mesaj veya adresinden bildirimde bulunulmalıdır. Forum Yönetimi, herhangi bir ihbarın ardından 24 saat içerisinde gerekli incelemeyi yaparak yasadışı veya forum kurallarına aykırı mesajları silmeyi ve kullanıcıları hakkında gerekli işlemleri yapmayı taahhüt eder.

6. SADFOR'da siyaset kesinlikle yasaktır. Siyasi amaç taşıyan mesajlar herhangi bir uyarıya gerek duyulmadan Forum yönetimi tarafından silinecektir. Savtera Düşünce Forumu, siyaset üstü bir yapıya sahip olup, herhangi bir siyasi parti, ya da ideolojik grup ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

7. SADFOR'da, herhangi bir  ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, millî veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapan mesajlar kullanılamaz, bu türden malzeme içeren site ve kaynaklardan alıntı yapılamaz, bağlantı verilemez.

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı içeriği olan web sitelerinden alınmış yazı ve görsel-işitsel malzemeler forumda kullanılamaz veya böyle sayfalara bağlantı verilemez. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yasadışı sayılan hiçbir örgüt, ülke, kurum ve kuruluşa ait propaganda amaçlı yazılı, görsel ve işitsel malzeme kullanılamaz, yayılamaz, bağlantı verilemez. Bu kurallara uymayan üyelerin üyelikleri hiç bir uyarı yapılmadan sonlandırılacaktır.

8. Yargı ve veya soruşturma süreci devam eden dava ve konulara ilişkin olarak bu süreci etkileyecek ya da bu süreci tartışan herhangi bir paylaşım yapılamaz. Yargı ve veya soruşturma süreci sonuçlanmış dava ve konulara ilişkin olarak kanıtlanmamış, belgelendirilmemiş hiçbir belge, bilgi ve iddia forumda dile getirilemez.

9. SADFOR'da kanıtlanamayacak, bu anlamda da yazarına hukuki sorumluluk doğurabilecek iddialarla resmi, tüzel, gerçek kişi ve kurumlara tecavüzde bulunulamaz. Hiçbir kurum ya da kuruluş aşağılamaz, hakaret edilemez.

10. SADFOR'da, her türlü haber, fotoğraf, belge, çizim gibi paylaşımlar sırasında mutlaka kaynak ve alıntının yapıldığı kurum belirtilmek zorundadır. Anonim olarak tanımlanan kaynağı belirsiz yazı, belge, e-posta vb materyal, kaynak olarak kabul edilmeyecektir.

11. SADFOR'da yayınlanan her türlü paylaşım konularında, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Patent Kanunu ve 765 ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri geçerlidir.

12. SADFOR'da  yer alan haber, yorum, çizim, fotoğraf ve diğer unsurların; ilgili haber, yorum, çizim, fotoğraf ve diğer unsurları  SADFOR'da paylaşan üye ve forum yönetiminin ön izni olmaksızın, kaynak gösterilmeden başka mecralarda yayınlanması, tamamen ya da kısmen, kullanılması ya da tahrif edilmesi durumunda, kullananlar hakkında yasal girişimlerde bulunulur.

13. SADFOR'da doğrudan dini konularda veya dinlerin temelleri hakkında tartışma yapılamaz. Tartışılan ya da paylaşılan savunma konuları ile doğrudan bir ilişkisi olmayan paylaşımlar yasaktır.

14. SADFOR'da üyeler tarafından kullanılan avatarlar, başka kişi veya kurumları, etnik ve sosyal grupları, cinsiyetleri, siyasi ve dini unsurları aşağılayan, öven ya da propaganda amacı taşıyan öğe ve sembollerden oluşamazlar.

15. SADFOR, Türk toplum yapısına, ahlaki ve etik kurallara uymayı taahhüt eder. Bu amaçla forumda gerçekleştirilen paylaşımlar, küfür, hakaret, alay, pornografi, aşağılama, argo sözcükler içeren mesaj, görsel ve işitsel malzeme paylaşılması yasaktır.

16. Forumda paylaşılan haber veya yorumlarda şiddet içeren görsel veya işitsel malzeme kullanılıyor ise, izleyiciler mutlaka uyarılmak zorundadır. Söz konusu şiddet içeren içerik unsurları eğer çok rahatsız ediciyse forum yönetimi tarafından paylaşımdan kaldırılır.

17. SADFOR'da ticari tanıtım ve reklam yapılamaz. Eğer üye tarafından gerçekleştirilen paylaşımda gizli reklam varsa, forum yönetimi söz konusu paylaşımı silebilir.

18. Forum yönetiminden izin alınmak koşulu ile, kamu yararını gözeten, sivil toplum kuruluşu, etkinlik, proje ve ürün tanıtımları yapılabilir. Bağış veya yardım kampanyalarının SADFOR'da paylaşılabilmesi de forum yönetiminin onayına ve iznine tabidir.

19. SADFOR'un dili Türkçedir. Paylaşımlar sırasında kullanılan kaynaklar başka bir dilde ise, söz konusu yabancı dildeki yazı ile birlikte, tam ya da kısa bir Türkçe özetinin, ya da ayrıntılı bir açıklamasının, paylaşılan yabancı dildeki metin ile birlikte kullanılması gerekmektedir.

20. SADFOR,  kamuya açık bir platformdur. İzleyenleri ve gençlere örnek olmak amacı ile kullanılan dilin güzel ve özenli olmasına, Türkçe gramer kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat edilmesi gerekmektedir.

21.  İzleyenlerin ve forum üyelerinin önyargılardan uzak kalabilmeleri için, üyelerin, gerçek adlarını, görev ve vazifelerini, eğitim durumlarını ve yaşlarını belirtmemelerini tercih etmekteyiz. Bu SADFOR'un özgür bir tartışma platformu olabilmesi için zorunludur.

22. Üyeler tarafından kullanılan kullanıcı isimleri, avatar ve imzalarda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı, rencide edici, küfür ve/veya hakaret içeren, dini ve/veya etnik saldırı ve/veya hoşgörüsüzlük içeren içerik ve resimler ile dolaylı ya da doğrudan çağrışım yaptırabilecek simge ve sloganlar kullanılamaz.

23. Paylaşılan mesajlar, silinemez. Ancak üyenin forum yönetimi tarafından kabul edilen haklı ve makul bir gerekçesi varsa bu isteği yerine getirilerek mesajları silinebilir.

24.  Forumda okunabilirliği ve forumun işlevselliğini zorlaştırabilecek,  görüntü kirliliğine neden olabilecek her türlü yazı stilinin-renginin, grafiğin, mesaj biçimlendirmesinin kullanımı uygun değildir.  Tamamı büyük harflerden oluşan mesajlar uygun bulunmamaktadır.

25.  SADFOR'un işleyişi sırasında kurallara uymayan ve eylem ve paylaşımları forum kurallarına aykırı olan üyeler farklı biçimlerde cezai yaptırımlara tabi tutulurlar, Bu cezalar;
a.Uyarı
b. Geçici uzaklaştırma.
c. Yazma hakkının elinden alınması
d. Süresiz uzaklaştırmadır.
Üyelere hangi cezaların uygulanacakları, Savtera Düşünce Forumu Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.

26. Yukarıda tanımlanan kurallar, SADFOR ile üye arasında gerçekleştirilmiş bir akittir. Üyelerin SADFOR bünyesinde gerçekleştirdikleri paylaşımlar, SADFOR veya Savtera Savunma Teknolojileri ve Strateji Enstitüsü tarafından, kaynak belirtilerek kullanılabilir. Üye, burada paylaşarak kamuya mal ettiği fikir, düşünce ve diğer paylaşımlarının SADFOR veya  Savtera Savunma Teknolojileri ve Strateji Enstitüsü  tarafından kullanılmasına itiraz edemez, herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

27. SADFOR bünyesinde gerçekleştirilen paylaşımlar, üyeler veya üye statüsünde olmayan internet kullanıcıları tarafından hiçbir şekilde kopyalanamaz, yayınlanamaz, değiştirilemez, dağıtılamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez ve bunun için üçüncü kişilere yardım edilemez.

28. SADFOR, Savtera Savunma Teknolojileri ve Strateji Enstitüsü Düşünce Forumu'na üye olan ya da üye olmadan izleyen kişiler, yukarıda tanımlanan tüm kurallara uyacaklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.
İletişim: savtera@gmail.com