TUBİTAK BİLGEM- Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi

Başlatan 7Skies, Mar 13, 2016, 09:43 ÖÖ

« önceki - sonraki »

7Skies

Mar 13, 2016, 09:43 ÖÖ Last Edit: Kas 09, 2017, 05:19 ÖS by Yönetim
.

The Thing


Türkiye'nin en yetkin Ar-Ge merkezi olma özelliğiyle BİLGEM, Türkiye'de bilgi güvenliği ve bilişim alanında teknolojik bağımsızlığı sağlamak için, askeri ve sivil bilginin güvenliğini, bütünlüğünü, güvenli bir şekilde iletilmesini ve saklanmasını sağlayan teknolojik Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmektedir. 40 yılı aşan bilgi birikimi, deneyimi ve 1600'ü aşan insan kaynağıyla Merkezimiz, uluslararası standartlarda bilimsel ve teknolojik araştırmalar gerçekleştirmektedir.

BİLGEM'in temel faaliyetlerini Araştırma-Geliştirme, Test ve Değerlendirme, Prototip Üretimi ve Eğitim oluşturmaktadır. Merkezimiz ileri elektronik, bilişim teknolojileri, kriptoloji, siber güvenlik, yazılım teknolojileri, bilgi güvenliği, elektronik harp ve telekomünikasyon alanlarında bugüne kadar yüzlerce başarılı projeye imza atan enstitülere sahiptir. Bu enstitüler şu şekildedir: Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE), Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE), İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN), Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE) ve Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE).

Bununla birlikte, TÜBİTAK BİLGEM, ülkemizin bilişim ve bilgi güvenliği ihtiyaçlarını tek tip çözümlerle değil, paydaş gereksinimlerini karşılayacak özel çözümler sağlama prensibi ile hareket etmektedir. BİLGEM'in geliştirmiş olduğu teknolojik çözümler ülke sınırlarını aşarak NATO ülkeleri ve birçok Avrupa ve Asya ülkeleri tarafından kullanılmaktadır. Merkezimizin bu katkılarıyla ülkemiz, bilişim ve bilgi güvenliği alanlarındaki çözümleri ihraç eden ve dünya devleri ile rekabet eden bir ülke haline gelmiştir.

Geliştirdiği teknolojiler, üniversite, askeriye, kamu ve özel sektöre sunduğu çözümler, bu çalışmalara imkân sağlayan altyapı çalışmaları ve altına imza attığı çok sayıda ulusal ve uluslararası başarılarla TÜBİTAK BİLGEM, ülkemizi referans noktası haline getirerek geleceğe yön veren Ar-Ge merkezi olmayı ve geleceğin bilim ve teknolojisini yönlendirmeyi hedeflemektedir.
 

Tarihçe

TÜBİTAK BİLGEM'in temelleri Elektronik Araştırma Ünitesi (EAÜ) adı altında 1968 yılında atıldı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi binasında Prof. Dr. Yılmaz Tokad başkanlığında 5 araştırmacı ile ilk çalışmalara başlandı. 1972 yılında, Elektronik Araştırma Ünitesi (EAÜ), Ankara'dan Gebze'deki Marmara Araştırma Enstitüsü (MAM) Yerleşkesi'ne taşınarak çalışmalarını MAM bünyesinde sürdürdü. 1980-1983 yılları arasında Mikroelektronik teknolojisi alanında bilgi birikimi sağlamak, bu alanda endüstriye araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, stratejik öneme sahip tümdevreleri üretebilmek amacı ile Yarıiletken Teknolojisi Araştırma Laboratuvarı (YİTAL) kuruldu.

1991 yılında, Elektronik Araştırma Ünitesi (EAÜ), Elektronik ve Yarı İletkenler Teknolojisi Bölümü'ne dönüştürüldü. Bölümün Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) adıyla bir enstitüye dönüştürülmesi ise 1995 yılında oldu. 1998 yılında, UEKAE, Marmara Araştırma Merkezi'nden ayrılarak TÜBİTAK Başkanlı'ğa bağlandı. 1999 yılında ise UEKAE bünyesinde İleri Teknolojiler Araştırma Grubu (İLTAREN) kuruldu. Aynı yıl içinde EMC / Tempest Test Merkezi tamamlandı.

2010'da TÜBİTAK bünyesinde yer alan iki önemli enstitü - TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) ile daha önce TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne (MAM) bağlı olarak faaliyet gösteren Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) - TÜBİTAK BİLGEM (Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi) altında birleştirildi. 2012 yılında, TÜBİTAK BİLGEM'e bağlı Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) kuruldu. Yine aynı yıl, TÜBİTAK BİLGEM'e bağlı Siber Güvenlik Enstitüsü (SGE) ve İleri Teknoloji Araştırma Enstitüsü (İLTAREN) kuruldu. Mesajı Paylaş

The Thing

TUBİTAK BİLGEM-Bilişim Teknolojileri Enstitüsü

1972'deki adıyla Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü (günümüz Marmara Araştırma Merkezi) içindeki ilk bölümlerden biri olan Elektronik Araştırma Bölümü, Türkiye'de sayısal elektroniğin ciddi biçimde ele alındığı ve sayısal cihazların geliştirildiği ilk yerlerden biri olmakla birlikte enstitümüzün oluşumuna giden yolda da temel teşkil etmiştir.

1991 yılında, Enformasyon Teknolojileri Başkan Yardımcılığı altında kurulan yazılım mühendisliği, yapay zeka, bilgisayar destekli tasarım ve robotik bölümleri 1995 yılında yeniden yapılandırılmış, Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) adı altında Marmara Araştırma Merkezi'ne bağlı bir enstitü haline getirilmiştir.

2010 yılında TÜBİTAK BİLGEM çatısı altına giren enstitü, halen BİLGEM bünyesinde bilgi ve iletişim alanında uygulamalı araştırmalar yapmakta ve projeler üretmektedir. Kuruluşundan bugüne dek BTE; kamu, özel sektör, üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile eşgüdüm içinde çok sayıda projeye imza atmış ve kendi çalışma alanlarında önemli birikimler elde etmiştir.

BTE her zaman öğrenen, öğreten, birikimlerini cesaretle paylaşan, değere değer katan ve hizmet anlayışını görev kabul eden bir vizyona sahip olmuştur. BTE, bilginin bilgi ile işlendiği günümüz dünyasında, gerçekleştirdiği projeler sayesinde sahip olduğu derin birikimin yanında genç ve yetenekli araştırmacı kadrosu ile alanında önde gelen kuruluşlar içinde yer almaktadır. Bu bağlamda, teknoloji üretiminde odak noktası haline gelmek, bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanmak, küresel rekabette ülkemizin hakettiği başarıyı sağlamakBTE'nin varoluş sebebidir.

Bilgiyi işleyip, karar vericilerin hizmetine sunarak gerçekleştirdiği projelerle BTE, toplumsal refahın artırılması ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesini gaye edinmektedir. Bu çerçevede vatandaşların, özel sektörün ve toplumun tüm kesimlerinin ekonomik ve sosyal koşullarının iyileştirilmesi için bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlar en etkin şekilde topluma kazandırılmaya çalışılmakta, kritik teknolojilerde yabancı ülkelere olan bağımlılığı koparan milli ve özgün projelerin gerçekleştirilmesiyle ülkemizin genel anlamda huzur ve emniyeti daha sağlam ve sürdürebilir temellere oturtulmuş olmaktadır.

BTE bugüne kadar elde ettiği bilgi ve deneyiminin rehberliğinden hareket ederek yeni temel teknolojilerin gelişmesiyle birlikte, bilgi sektörünün, bilgi üretiminin ve bilgi sermayesinin ve nitelikli insan faktörünün önem kazandığını ve eğitimin sürekliliğinin ön plana çıkacağını kestirmektedir. Diğer yandan iletişim teknolojileri, bilgi otoyolları, elektronik ticaret gibi yeni gelişmeler ile toplumumuzu ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal açıdan sanayi toplumunun ötesine taşımak gibi ciddi bir hedefle karşı karşıya kaldığımızı müşahede etmekteyiz.  Bu önemli hedefi omuzlamak adına BTE, işletmelerin teknoloji kapasitelerinin ve yenilikçilik için ihtiyaç duydukları desteklerin artırılması, üniversite-sanayi işbirliğinin desteklenmesi ve işletmelere küresel rekabet avantajı kazandıracak sanayi politikalarının geliştirilmesini desteklemek istemektedir. Bunun için yerli üretimin ihtiyaç duyduğu yüksek teknoloji ürünlerinin geliştirilmesine yönelik özel ve kamu araştırma kurumları ve üniversitelerde Ar-Ge projeleri öncelikle desteklenmesi sağlanmalıdır.

BTE, "Bilgiye Değer Katar" ilkesi doğrultusunda bu zor misyonu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da; diğer enstitüler, üniversiteler ve sanayi kuruluşları ile birlikte çalışarak gerçekleştirmeye devam edecektir.

Bilişim Teknolojileri Enstitüsü, BİLGEM'in stratejik hedeflerine uygun olarak, müşteri odaklı ve proje tabanlı çalışma esaslarına dayalı bir işleyiş tarzı benimsemiştir. BTE, geliştirme süreçlerini CMMI ile uyumlu hale getirerek SCAMPI Class A değerlendirmesini başarı ile geçmiş, sistem, yazılım ve donanım geliştirme faaliyetlerinde CMMI Seviye 3 olgunluk düzeyine ulaşmıştır. Benzer biçimde NATO AQAP 160 belgesini almaya hak kazanmış az sayıdaki kuruluşlardan biridir.

BTE, organizasyonel açıdan oluşturduğu yeni yapılanması altındaki birimlerin görev ve sorumlulukları dahilinde bünyesinde gerçekleştirdiği projelere her türlü teknik, idari ve lojistik altyapıyı sağlamaktadır.

İlgili birimlerden Stratejik Planlama ve Destek Ofisi (SPDO), BTE'nin uzun soluklu çalışmalarının belirlenmesi ve planlanması noktasında destek vererek, projelere sistem mühendisliği konularında yönetim ve teknik açıdan yardımcı olarak ve lojistik bağlamda projelere ortak kaynak desteği sağlayarak BİLGEM Başkan Yardımcılıkları altında yer alan birimlerle paralel ve eşgüdümlü bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir.

Projelere ait ihtiyaçların belirlenmesi, problem/risklerin erken tespiti ve anlık proje izleme/raporlama konularında ise Proje İzleme ve Değerlendirme Ofisi (PİDO) altında çalışmalar yürütülmektedir.

BTE, günümüze kadar elde ettiği birikimi ile hedeflerine yönelik olarak çalışmalarını;

Anayurt Güvenliği
Karar Destek  ve Akıllı Ulaşım Sistemleri
Savunma Teknolojileri
Sensör ve Radar Sistemleri
olmak üzere dört müdür yardımcılığı altında organize ederek sürdürmektedir.

Bu birimler altında Konuşma ve Doğal Dil İşleme, Görüntü İşleme, Metin Madenciliği, Aviyonik ve Gerçek Zamanlı Sistemler, Radar Sistemleri, Sensör Sistemleri, RF Sistemleri gibi konularında uzmanlaşmış olan Enstitü, 21 yıla yaklaşan süre zarfında Kamu, Özel Sektör, Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri ile eşgüdüm içinde çok sayıda projeye imza atmış ve kendi çalışma alanlarında önemli birikimler elde etmiştir.

BTE  ''BİLGİYE DEĞER KATAR ''

sloganımız ile bilgeliğe ve yeni projelere doğru … Mesajı Paylaş

The Thing

TUBİTAK BİLGEM-Siber Güvenlik Enstitüsü

Bilişim teknolojilerinin vazgeçilmez hale geldiği son yıllarda konunun bir boyutu daha öne çıktı: Kullanılan sistemlerin güvenliği. Sürekli iletişim halinde olan bilgi sistemlerinin oluşturduğu ve siber ortam olarak adlandırılan altyapıların güvenliği ülkelerin politik, askeri ve stratejik açıdan öncelikli olarak ele alması gereken unsurlar haline geldi.

Ulusal siber güvenlik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla kurulan Siber Güvenlik Enstitüsü'nün (SGE) faaliyetleri 1997 yılında Bilişim Sistemleri Güvenliği (BSG) Birimi adı ile TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) altında başlamıştır. 2012 yılından bu yana ise TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde ayrı bir enstitü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. SGE; siber güvenlik alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekte; askeri kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre çözüme yönelik projeler gerçekleştirmektedir. Bugüne kadar başarı ile gerçekleştirdiği pek çok proje ile ülkemizde siber güvenlik bilgi birikimi oluşturulmasına önemli katkı yapmıştır.

Siber Güvenlik Enstitüsünün etkinlikleri üç başlık altında toplanmaktadır;

İleri Siber Güvenlik Araştırma-Geliştirme Çalışmaları
Siber Güvenlik Stratejisi Belirleme Çalışmaları
Siber Güvenlik Çözüm Projeleri

Tarihçe

Ulusal siber güvenliğin sağlanması ve bu konularda ülkemizin kendi ayakları üzerinde durmasını kendisine misyon edinmiş TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Araştırmalar Merkezi (BİLGEM), bilgi güvenliğinin sadece şifreleme ile sağlanamayacağı, bilişim sistemleri ve ağ seviyesindeki saldırıların da önemsenmesi gerektiğini ve bu alanda uzmanlaşmış bir bölüme ihtiyaç olduğu düşüncesini 1997 yılında hayata geçirdi. İlk yıllarında Ağ Güvenliği Grubu adı altında yürütülen çalışmalarda kapsamlı bir test laboratuvarı kuruldu. Laboratuvar ortamında Microsoft ve açık kaynak kodlu işletim sistemleri, bunların üzerinde çalışan e-posta sunucu, veritabanları gibi popüler uygulamalar,  aktif ağ cihaz ve kutuları, saldırı tespit sistemleri gibi savunma ürünleri güvenlik bakış açısı ile değerlendirildi. Önemli bir bilgi birikimi sağlandı.

2001 yılında Genelkurmay Başkanlığı'nın da desteğiyle gerçekleştirilen Ortak Kriter Test Merkezi (OKTEM) kurulması projesi ile bu bilgi birikimi, uluslararası kabul gören standartların gerçeklenmesi amacıyla kullanıldı. Bilişim sistemi ürünlerinin belirli güvenlik kriterlerine göre değerlendirilip sağlamış olduğu güvenlik seviyelerinin belirlenmesi temel prensibine dayanan Ortak Kriter (Common Criteria - CC) değerlendirmeleri, ülkemiz laboratuvarlarında yapılabilir hale geldi. Laboratuvar sonraki yıllarda kripto cihazları için gerçeklenebilir olan COMSEC (Haberleşme Güvenliği) testlerini de kabiliyetleri arasına ekledi. 2006 yılından günümüze akıllı kart güvenliği ile ilgili çalışmalarını yoğunlaştırarak özellikle Yan Kanal Analizi (Side Channel Analysis) ve Tersine Mühendislik (Reverse Engineering) konularında uzmanlık kazandı. Bu alanda sahip olduğu altyapı ile dünyada önemli test merkezlerinden biri haline geldi.

2010 yılı içerisinde Ortak Kriterler belgelendirmesi konusunda meydana gelen bir gelişme ile sevindik. Bu konuda paydaş durumunda olan TÜBİTAK BİLGEM ve TSE'nin işbirliği ile, üretilen sertifikaların uluslararası tanınırlığa sahip olması için yapılan uzun ve zorlu yolculuk tamamlandı. Böylece Türkiye 14. "sertifika üreticisi ülke" olarak ilan edildi.

Ağ Güvenliği Grubu, kuruluşundan bugüne Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bilişim sistemleri güvenliği alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere pek çok proje gerçekleştirdi. Güvenlik mimarilerinin tasarımı, sistemlerin güvenli kurulumu/ güvenlik testleri, risk analiz çalışmalarının gerçekleşmesi gibi alt başlıklar altında ele alınabilecek projelerle Ağ Güvenliği Grubu ülkemizin özellikle geleceği adına oldukça önemsenmesi gereken bilişim güvenliği alanında söz sahibi bir otorite konumuna geldi.

Eldeki bilgi birikiminin paylaşımı, ülke genelinde bilgi güvenliği konusundaki bilincin arttırılması amacıyla yüzünü diğer sektörlere de çeviren Ağ Güvenliği Grubu, kamu kurumları ve kritik özel sektör kurumları ile bazı projeler gerçekleştirdi. Güvenlik testleri ile başlayan, daha sonra Risk Analizi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS ) kurulumu/ danışmanlığı ile devam eden bu çalışmalarda kurumların önemli kazanımları oldu. Bazı kamu kurumları, yönetim hiyerarşisinde etkin noktalara bilgi güvenliği sağlanmasına yönelik birimler entegre ederek konuyu en üst seviyede ele almaya gayret gösterdi.

Özel sektörde gerçekleştirilen projeler genellikle bankacılık, telekomünikasyon ve otomotiv alanlarında çalışan firmalarla yürütüldü. Bunlar; mali kazanımların arka planda kaldığı, eldeki bilgi birikiminin geliştirilmesi ve yeni teknolojilerden haberdar olabilme amacıyla yürütülen projelerdi. Öte yandan sektörlerin genel fotoğrafını çekme amaçlı hazırlanan analiz raporları da bu çalışmaların en somut meyvesi olarak ortaya kondu ve ilgili düzenleyici kurumlarla paylaşılarak ülkenin siber güvenlik kapasitesinin artırımına önemli katkıda bulunuldu. Müşterilerimizin proje çıktılarından memnun kalarak çok yüksek oranda yeni proje önerilerinde bulunmaları doğru yolda olduğumuzu göstermişti.

Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi'nin 2005 yılında başlatmış olduğu Bilgi Toplumu Stratejisi isimli çalışma ülkemizde bilişim sistemleri adına önemli bir milat oldu. Çalışma, ülkemizin bilgi toplumu olması yolunda önemli mesafeler kat etmesi ve bilgi teknolojilerinden etkin olarak yararlanılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Çalışmanın bir maddesini de Bilgi Sistemleri Güvenlik Programı oluşturuyordu. TÜBİTAK BİLGEM Ağ Güvenliği Grubu tarafından yürütülen bu program ile başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere ülkemizin bilgi sistem güvenliği ile ilgili ihtiyaçlarının karşılanması hedeflendi. Program kapsamında pek çok kamu kurumunda pilot çalışmalar gerçekleştirildi. Bu çalışmalar ile kurumların bilgi güvenliği problemlerini minimize etmek ve kurumsal bilgi güvenliği bilinci kazandırmak adına gayret gösterildi. Kritik kamu kurumlarında çalışan personele, üniversitelerde bilişim sistemlerinin yönetimiyle görevli kişilere eğitimler verildi. Bu projenin devamı niteliğinde değerlendirilebilecek Kamu Bilgi Güvenliği Projesi ile de kamu kurumu personeline yönelik eğitimler verildi.

Bilgi Sistemleri Güvenlik Programı'nın önemli hedeflerinden birisi de ülkemizde bilgisayar ortamlarında yaşanabilecek bilgi güvenliği olaylarına doğru ve sağlıklı müdahaleyi gerçekleştirmek adına gerekli altyapıyı oluşturmaktı. Bu amaçla yine TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde Bilgisayar Olaylarına Müdahale ekibi (TR-BOME) kuruldu. TR-BOME kritik kamu kurumlarında BOME yapılanmasının kurulabilmesi için gerekli eğitim ve koordinasyon faaliyetlerini yürüttü. 2008 yılından bu yana gerçekleştirilen ulusal tatbikatlar ile kurumlara bilgi güvenliği sorunlarına hızla tepki gösterebilme kabiliyeti kazandırıldı.

Son yıllarda siber güvenliğin öne çıktığı alanlardan birisi de kritik altyapılar oldu. Kritik altyapıların giderek daha fazla akıllı sistemler ile yönetilir hale gelmesi bu alandaki riski de yükseltti. Siber Güvenlik Enstitüsü olarak bu riski önemseyerek Kalkınma Bakanlığı desteği ile bir çalışma başlattık ve ülke genelinde haberleşme, enerji, finans, su gibi kritik altyapıların bilişim sistemlerini analiz ederek muhtemel tehditleri ortaya koyan raporlar hazırladık. Bazı kritik altyapıların endüstriyel kontrol sistemlerine (SCADA) güvenlik testleri gerçekleştirdik. İlerleyen dönemde ilgili düzenleyici kurumlar ile eşgüdüm içerisinde gerekli önlemlerin alınmasına ve mevzuatın siber güvenlik odaklı güncellenmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Ülke içerisindeki çalışmalarımız devam ederken bir taraftan da bilgi birikimimizin vermiş olduğu özgüvenle yurtdışında benzer hizmetleri gerçekleştirme konusunda bazı gayretlerimiz oldu.  Özellikle Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, İş Sürekliliği gibi alanlarda başarıyla sonuçlanan projelere imza atıldı. Bazı NATO projelerinde gerçekleştirici firmalarla projelerin bilgi güvenliği gereklerinin yerine getirilmesi kapsamında ortaklıklar yapıldı. Türkiye'nin yakın ilişkiler içerisinde olduğu ülkelere bilgi güvenliğine yönelik eğitimler verildi. Bu çalışmaların önümüzdeki yıllarda artan sıklıkla devam edeceğini öngörüyoruz.

Yıllar geçtikçe kabuğunu kıran ve Türkiye'nin önde gelen bilişim sistemleri güvenliği merkezlerinden biri haline gelen Ağ Güvenliği Grubu ismiyle de bir değişim yaşadı, önce Bilişim Sistemleri Güvenliği Bölümü adını alan ekibimiz 2012 Temmuz ayından itibaren Siber güvenlik Enstitüsü (SGE) çatısı altında faaliyetlerini sürdürüyor. SGE halen TSK, kamu kurumları, özel sektörden firmalar ile gerek yurtiçi gerekse yurtdışında projeler gerçekleştiriyor. Her geçen yıl büyüyen, konusunda uzman kadrosu ile oldukça geniş bir spektrumda kurumların bilgi güvenliği ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösteriyor. Mesajı Paylaş

The Thing

TUBİTAK BİLGEM-Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü

Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE), ülkemizdeki stratejik kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu bilgi güvenliği ve elektronik sistem projelerini geliştirirken aynı zamanda Türkiye'nin bilgi güvenliği birikimine önemli katkılar sağlayan bir Ar-Ge kuruluşudur.

Bilgi güvenliği kapsamında teknolojik dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla tasarımdan, tümdevrelerin gerçekleştirilmesine kadar cihazların kritik öneme sahip tüm bileşenleri UEKAE bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

40 yılı aşan kurum tecrübesi, yetkin insan gücü, gelişmiş laboratuar ve test sistemleri, güvenli tesisleri, ISO, AQAP ve CMMI tarafından onaylı kalite ve süreç altyapıları ile ülkemize hizmet eden UEKAE, yürüttüğü projelerde en son bilimsel yöntemleri ve güncel teknolojileri kullanmaktadır.

Kriptoloji ve bilgi güvenliği konusunda ülkemizin en büyük kütüphanesi de yine UEKAE bünyesinde bulunmaktadır.

Tarihçe

1972:     UEKAE'nin temeli; 1968 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi binasında 5 kişilik bir araştırmacı grubu ile kurulan Elektronik Araştırma Ünitesi'nin (EAÜ), Gebze'de bulunan Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü'ne (MBEAE, bugünkü adıyla Marmara Araştırma Merkezi) bağlanması ile atıldı.

1975:     1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında ülkemizin karşı karşıya kaldığı ambargonun bir sonucu olarak, EAÜ milli çevrimiçi (online) kripto cihazının geliştirilebileceğiniraporladı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bu doğrultuda yapılacak çalışmaları destekleme kararı aldı.

1976:     Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ar-Ge Daire Başkanı'nın onayı ile milli çevrimiçi kripto cihazının karakteristikleri EAÜ'ye teslim edilerek 4 adet prototip cihaz geliştirilmesi istendi.

1978:     MİLON-1 adı verilen ilk milli kripto cihazı üretildi ve TSK mensuplarına prototipin tanıtımı başarı ile yapıldı. Bu tarihi çalışma, Genelkurmay Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri Başkanı'nın imzasıyla yazılı olarak ödüllendirildi.

1983:     TÜBİTAK MBEAE ve MSB İç Tedarik Daire Başkanlığı arasında bir protokolimzalandı ve bu protokol uyarınca üretilen toplam 77 adet MİLON-1 kripto cihazı TSK envanterine girdi.

1991:     1988-1991 yıları arasında NATO Science for Stability programı kapsamında sağlanan destekle, CMOS/VLSI tümdevre üretim teknolojisi geliştirildi ve EAÜ organizasyonel bağlantı değişikliği yapılmaksızın Elektronik ve Yarıiletken Teknolojileri Bölümü adını aldı.

1995:     Elektronik ve Yarıiletken Teknolojileri Bölümü enstitüye dönüştürülerek Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) adını aldı.

1997:     UEKAE Kriptoanaliz Merkezi faaliyete geçti. Yine aynı yıl TSK ile imzalanan protokol uyarınca TAFICS ağının güvenliğinin sağlanması işi, anahtar teslimi bir proje olarak UEKAE'ye verildi. Bu proje kapsamında,hem 2Mbit/s hızında çalışan demet kripto cihazı MİLON-5 geliştirilerek üretildi hem de bu cihazlar için kripto anahtarları üreterek elektronik olarak dağıtan TAFICS Elektronik Anahtar Yönetim Sistemi geliştirildi ve kuruldu. Bu proje, aynı zamanda UEKAE'nin ülke coğrafyasına yaygın en büyük sistem projesi oldu. Bu yıl aynı zamanda güvenli ses haberleşmesi sağlayan kriptolu telefon MİLSEC-1'in geliştirilmesi tamamlanarak ilk üretimi yapıldı.

1998:     Marmara Araştırma Merkezi'ne (MAM) bağlı olarak faaliyet gösteren UEKAE, TÜBİTAK Başkanlığı'na bağlandı.

1999:     UEKAE EMC/TEMPEST Test Merkezi faaliyete geçti.Yine aynı yıl, UEKAE Yarıiletken Teknolojileri Araştırma Laboratuarı'nda (YİTAL) ilk milli kripto tümdevresi üretildi.

2002:     Güvenli veri haberleşmesine yeni boyut kazandıracak olan IP Kripto Cihazı'nın (IPKC-E) geliştirilmesi tamamlanarak üretimine başlandı.Aynı yıl, Doküman İnceleme Cihazı Interpol logosu almaya hak kazandı ve yurt dışına ihraç edilen ilk UEKAE ürünü oldu. Halen ülkemizde de kullanılmakta olan cihaz Çin ve Almanya dahil toplam 10 ülkede aktif olarak kullanılmaktadır.

2004:     HF/UHF/VHF bantlarında güvenli ses ve veri haberleşmesi sağlayan MİLSEC-3'ün geliştirilmesi tamamlanarak F-16 uçaklarında testleri başarı ile gerçekleştirildi.

2005:     Kamu Sertifikasyon Merkezi'nin (KSM) kurulum çalışmaları tamamlanarak faliyete geçirildi. YİTAL tarafından 0.7 um CMOS teknolojisine uygun kripto tümdevresi üretimine başlandı.

2006:     UEKAE'nin ürünlerinden biri olan FORESC, ilk kez bir NATO gemisi ile bir Rusya Federasyonu gemisi arasında güvenli iletişimi sağlayarak tarihe geçti. Aynı yıl, UEKAE tarafından Sahil Gözetleme Radarı'nın (SAGRAD) tasarım ve prototip üretimi başarıyla yapıldı. SAGRAD'ı 2007 yılında MİLGEM projesi için geliştirilen gemi radarı GEMRAD izledi.

2007:     UEKAE tarafından geliştirilen Akıllı Kart İşletim Sistemi'ni (AKİS) içeren ilk yonga,ülkemizde ilk defa, KSM tarafından üretilen Nitelikli Elektronik Sertifikalar içinkullanılmaya başlandı. Yine aynı yıl akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi amaçlı UEKAE tarafından geliştirilen Marker Kontrol Cihazı ülke çapında kullanılmaya başlandı.

2009:     UEKAE tarafından geliştirilen ve üretimi yapılan kriptolu USB bellek SIR'ın NATO'ya 600 adet satışı gerçekleşti. SIR halen NATO'da aktif olarak kullanılmaktadır. Yine aynı yıl Kriptolu Cep Telefonu MİLCEP-K1'in geliştirilmesi tamamlanarak üretimine başlandı.

2011:     1 Gbit/s hızında güvenli iletişim sağlayan IP Kripto Cihazı'nın (IPKC-G) geliştirilmesi tamamlanarak üretimine başlandı.

2012:     MİLCEP-K1'in halefi olan yeni Kriptolu Cep Telefonu MİLCEP-K2'nin geliştirilmesi tamamlanarak üretimine başlandı. Mesajı Paylaş

The Thing

TUBİTAK BİLGEM-İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü

İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde, Müşterek Elektronik Harp Destek Komutanlığı (MEHDESKOM) Kışlası içerisindeki Ankara yerleşkesinde Elektronik Harp (EH) alanında araştırmalar yürüten bir enstitüdür.

İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü;

Test, ölçüm, analiz ve değerlendirme faaliyetlerine yönelik altyapıların oluşturulması ve bu faaliyetlerin yürütülmesi,
Elektronik harp alanında her türlü yazılım, donanım ve teçhizata ilişkin araştırmaların yapılması, teknolojilerin ve prototiplerin geliştirilmesi,
Elektronik harp teknik ve taktiklerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin yöntem ve süreçlerin oluşturulması,
İlgili faaliyet alanlarında bilimsel araştırmaların yapılması görevlerini icra etmektedir.
Radyo frekans (RF), kızıl ötesi (KÖ) ve optik bantta çalışan farklı sistemlerin çeşitli ortam koşullarında performanslarının incelenmesi amacıyla, karar destek maksatlı modelleme ve simülasyon yazılımlarını içeren sistem ve altyapılar İLTAREN bünyesinde geliştirilmektedir.

Yazılım geliştirme çalışmalarına ek olarak, Elektronik Harp alanında yer alan sistem prototiplerinin ve bu sistemlere ilişkin donanım unsurları içeren simülatörlerin yer aldığı laboratuvar yapıları da geliştirilmektedir.

Tüm bu faaliyetlerin, bilimsel verilerle desteklenerek, hassas ve detaylı modellerle sistematik bir biçimde gerçekleştirilmesi için açık saha ve laboratuvar ortamlarında çalışan ölçüm, test ve değerlendirme sistemleri de ayrıca geliştirilmektedir.

Tarihçe

4 Kasım 1999 tarihinde Genel Kurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı (Gnkur. MEBS. Bşk.lığı) ile TÜBİTAK arasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) özellikle elektronik harp teknolojilerini de kullanarak etkin bir savunma yeteneğine sahip olması maksadıyla, bu konudaki ihtiyaçların bilimsel yöntemler ile tespit edilmesi, ihtiyaçları karşılayacak özgün tasarımlar yapılması, yöntem, süreç ve sistemlerin oluşturulması faaliyetlerini yürütecek TÜBİTAK'a bağlı İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü'nün (İLTAREN) kuruluş çalışmalarına ilişkin işbirliği esaslarını belirleyen protokol imzalanmıştır. Bu protokol ile İLTAREN'in misyon ve vizyonunun belirlenmesi, görev analizinin yapılması, organizasyon yapısının belirlenmesi ve ileriye dönük master planın hazırlanması çalışmalarının, işbirliği içinde tamamlanarak enstitünün kuruluş çalışmalarının tamamlanması öngörülmüştür.

İLTAREN, TÜBİTAK Başkanlık binasındaki ilk geçici yerleşkesinde, 2000 yılı içerisinde oluşturulan çekirdek personeli ile kurulmuştur.

1 Şubat 2002 tarihinde imzalanan ikinci protokol ile İLTAREN grubunun Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesi içerisinde faaliyetlerine devam etmesine karar verilmiştir.

Yazılım tabanlı modelleme ve simülasyon altyapılarının geliştirildiği ilk dönemlerde, sürekli olarak gelişen proje personeli ile önce Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki bir iş merkezi ve son olarak Gnkur. Müşterek Elektronik Harp Destek Komutanlığı içerisine bulunan diğer ilave yerleşkelerde, genişleyen uzman personeli ile çalışmalar sürdürülmüştür.

16 Ocak 2006 tarihinde başlatılan İLTAREN binasının inşası, 13 Ağustos 2007 tarihinde tamamlanmıştır.

Eylül 2007 başından itibaren altyapı çalışmalarının yürütüldüğü İLTAREN binası Başbakan Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sn. Yaşar BÜYÜKANIT tarafından törenle açılmıştır. Açılış töreni, Devlet Bakanı Sn. Mehmet AYDIN, Milli Savunma Bakanı Sn. Vecdi GÖNÜL, Milli Eğitim Bakanı Sn. Hüseyin ÇELİK, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sn. İlker BAŞBUĞ, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sn. Aydoğan BABAOĞLU, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sn. Işık KOŞANER, Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Sn. Ergin SAYGUN, Ankara Valisi Sn. Kemal ÖNAL, TÜBİTAK yöneticileri ve diğer ilgililerin katılımıyla 2 Ocak 2008 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

7 Nisan 2012 tarihinde TÜBİTAK bünyesindeki yeniden yapılanma faaliyetleri çerçevesinde Enstitü kimliğine kavuşan İLTAREN, BİLGEM'e bağlı ayrı bir Enstitü olarak hizmet vermektedir.

Aralık 2012'de gerçekleştirilen BİLGEM Yönetim Kurulu toplantısında Sualtı Savunma Teknolojileri faaliyet alanı İLTAREN faaliyet alanlarına eklenmiş ve Sualtı Savunma Teknolojileri Enstitü Müdür Yardımcılığı oluşturulmuştur. Bu kapsamda denizaltı taktik eğitim simülatörleri ile denizaltı akustik harp alanında araştırma ve geliştirme projeleri yürüten personel İLTAREN'e bağlanmıştır.

Ocak 2015'e kadar Enstitümüz bünyesinde faaliyet gösteren Sualtı Savunma ve Akustik Sistemler Teknolojileri grubunun 12 Ocak 2015'te gerçekleştirilen BİLGEM Yönetim Kurulu toplantısında tüm personel ve projeleri ile Bilişim Teknolojileri Enstitüsü'ne bağlanması uygun görülmüştür. Mesajı Paylaş

Defence

TUBİTAK BİLGEM-Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü

2005 yılında TÜBİTAK-UEKAE Tasarım ve Geliştirme Mühendisliği Bölümü'nün altında çalışmalarına başlayan G222 Birimi, 2010 yılında TÜBİTAK-BİLGEM-UEKAE altında Yazılım ve Veri Mühendisliği Bölümü olarak tekrar yapılanmıştır ve 2012 yılında kamu yazılım geliştirme alanında görev yapmak üzere TÜBİTAK-BİLGEM-UEKAE'den ayrılarak TÜBİTAK-BİLGEM'e bağlı Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) adıyla enstitü haline getirilmiştir.

Kurulduğu günden bu yana dijital dönüşüm ve Ar-Ge kapsamlı bilişim hizmetleri sunmaktadır.

Türkiye'nin tek CMMI Seviye 5 akreditasyonuna sahip kamu kurumudur.
The Open Group konsorsiyomu üyesidir.

Tarihçe

2012 Eylül: TÜBİTAK BİLGEM UEKAE altında faaliyet göstermekte olan Yazılım ve Veri Mühendisliği (G222) Bölümümüz, yine TÜBİTAK-BİLGEM'e bağlı Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü olarak yapılanmıştır.

2010 Eylül: TÜBİTAK Bilim Kurulu kararıyla UEKAE (Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü) ve BTE (Bilişim Teknolojileri Enstitüsü), BİLGEM (Bilişim Ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi) çatısı altında birleştirilmiş; G222 Birimi, Yazılım ve Veri Mühendisliği Bölümü adıyla UEKAE organizasyonunda Enstitü Müdür Yardımcılığı seviyesine çıkartılmıştır.

2008 Ocak: G222 Stratejik Hedeflerine Kamu Kurumlarının yazılım projelerine hizmet verme de eklendi.

2005 Haziran: Yapılan organizasyon değişikliği ile Yazılım Geliştirme Bölümü, TÜBİTAK - UEKAE/G222 Birimi adıyla, Elektronik Harp Bölümü ise TÜBİTAK - UEKAE/ILTAREN adıyla yeniden yapılandırıldı.

2004 Eylül: Elektronik Harp Bölümü, Yazılım Geliştirme Bölümünden farklı bir mekana taşındı.

2001 Ocak: Elektronik Harp (EH), TÜBİTAK Bilim Kurulu Kararı ile resmi olarak UEKAE'nın faaliyet alanlarına dahil edildi. Yazılım Geliştirme Bölümü ve Elektronik Harp Bölümü, İLTAREN'in alt bölümleri olarak tanımlandı.

1999 Aralık: İLTAREN Çalışma Grubu, TÜBİTAK Başkanlık Binası'nda 3 Araştırmacı ve 2 Alan Uzmanı ile faaliyetlerine başladı.

1999 Ekim: TÜBİTAK ile Gnkur. MEBS Bşk.lığı arasında imzalanan protokol gereğince, Elektronik Harp (EH) alanında faaliyet gösterecek İLTAREN adlı bir enstitü kurulması yönünde teşkilatlanma görevi TÜBİTAK - UEKAE'ye verildi.

"Veri Mühendisliği" kavramı, mühendislik teknik ve metodolojilerini kullanarak verilerin bilgi sistemlerinde kullanıma hazır hale getirilmesini ve bilgiyi etkin olarak kullanabilecek bilgi sistemleri oluşturulmasına yönelik analiz, tasarım, geliştirme, test ve değerlendirme çalışmalarını ifade eder. Mesajı Paylaş

The Thing

TÜBİTAK BİLGEM ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı El Ele Verdi

Ay Sınıfı Denizaltılarımızın Kabiliyeti Geliştirilecek

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) arasında 2015 yılında imzalanan işbirliği protokolü doğrultusunda oluşturulan MÜREN SYS Programı'nın ilk projesi MÜREN SYS AY Sınıfı Uygulaması Projesi kapsamında, AY Sınıfı denizaltılarımızın yetenekleri geliştirilecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı Araştırma Merkezi Komutanlığı ile birlikte geliştirilecek sistem ile AY Sınıfı denizaltılara modern ağır torpido atma kabiliyeti, sensor (sonar, periskop ve elektronik destek) verileri ile özgün hedef hareket analizi, iz yönetimi ve özgün Silah Kontrol Birimi yeteneği kazandırılacak. 2 Haziran 2016 tarihinde imzalanan Proje, geliştirilen sistemin envanterimizde bulunan iki adet AY Sınıfı denizaltıda bütünleştirilmesinin ardından Şubat 2018'da tamamlanacak.

İkinci Projeyle de Denizaltılarımızdaki Savaş Yönetim Sistemi Modernize Edilecek

MÜREN SYS Programı'nın ikinci projesi olan, 1 Ağustos 2017 tarihinde imzalanan MÜREN SYS PREVEZE Sınıfı Uygulaması Projesiyle, PREVEZE sınıfı denizaltılarımızda yer alan Savaş Yönetim Sisteminin gemi içi birimleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı Araştırma Merkezi Komutanlığı ile birlikte modernize edilecek. Envanterdeki dört adet PREVEZE sınıfı gemi için MÜREN-PREVEZE sisteminin 72 ay sonunda tamamlanması planlandı.

http://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/tubitak-bilgem-ile-deniz-kuvvetleri-komutanligi-el-ele-verdi Mesajı Paylaş

The Thing

1.Ulusal Blokzincir Çalıştayı

TÜBİTAK BİLGEM'in organize ettiği "1.Ulusal Blokzincir Çalıştayı", 2-3 Nisan 2018 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecektir.

Etkinliğimize katılım sınırlı sayıdadır.

Blokzincir Çalıştayı ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


Web sitesi:http://blokzincir.tubitak.gov.tr

İrtibat Adresi: blokzincir.bilgem@tubitak.gov.tr Mesajı Paylaş


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter