Cep Tabancaları

Başlatan Yönetim, Kas 05, 2015, 07:47 ÖÖ

« önceki - sonraki »

Yönetim

Üyemiz sayın Strongarm'ın, Dünyada her geçen gün önemi artan, kişisel güvenliğin önde gelen unsuru " Cep tabancaları"nı incelediği bilgi dolu bir yazı daha. Sayın bireysel silahlar uzmanımız yine komprime bir şekilde sayfalar dolusu bilgiyi kısa bir yazıya sığdırmayı başarabilmiş. Sayın üyemize teşekkür eder, tüm üyelerimiz ve kamuoyuna iyi okumalar dileriz.

Merhabalar,

"Cep Tabancası" tanımı, her zaman cep gibi, elbise üzeri, günlük gerekleri taşıma amaçlı bir iç bölümde muhafaza edilmese de, kişinin, dikkat çekmeden, üzerinde bulundurabileceği boyutta el silahlarını içerir.

Bu kategorinin, eski ve genel Amerikan kültürü paralelinde ilk tanınmış örneği, Philadelphia kökenli, "Henry Deringer"in 1820 yıllarında, çakmaklı türden başlayıp, 1826'da, kapsüllü versiyonu ile devam ettirdiği, tek atışlı, ağızdan dolma, şöhretini, Abraham Lincoln'ün öldürülmesi olayında kullanılması ile de hafızalara yerleşerek devam ettiren ağaç kundaklı basit bir tabancadır. İsim, bir "r" ilavesiyle, metal kovanlı mermiler devrinde, "Remington" tarafından, 1866 yılında, üst üste namlusu ile ard arda iki süratli atış verebilen, "Derringer"lerle yirminci asrın ilk üçte birine kadar taşınmış, halen aynı tanımda, bir hayli yeni üretimle de devam etmektedir.

Remington'un Derringerinde, yukarı doğru kırılarak açılan biri diğerinin üzerinde konumlu iki namludan hangisinin ateşe alınacağı, doldurup kapatılan silahın, o durumda, horoz üzerinde, her kurumda alt veya üst konumu değişen ateşleme iğnesinin pozisyonuna bağlıdır. Çok kısa mesafelerde, saniyede 150-180 metre gibi bir hıza sahip mermisinin, atış hassasiyeti yönünden fazla beklentiye muhatap olamayacağı gerçeği, atışı verecek namlunun alt veya üstte olması ile fazla değişiklik göstermeyeceği vakıasıyla çok iyi bütünleştiği cihetle, bu özelliğinin hemen hiç kaale alınmadığı, çok
uzun yıllar kullanım görmesi ile bellidir. Ebat olarak, Derringerleri, daha sonraki modellerle kıyaslama halinde "Cep" kategorisinde mütalaa edebilmek, muhtemelen zordur.

Deringer'den sonraki cep tabancası yaklaşımının, otomatik dolumlu türdeki devamı, yine bir başka Amerika'lı, Browning'in mermi ve yapılandırmasını Amerika'da tasarlayıp, üretimini Belçika FN'de gerçekleştirdiği Model 1906 ile olmuştur.

Tümü topu onbir santim uzunluğunda ve altı santimlik bir namlu ile altı atım kapasiteli bir şarjöre sahip bu tabanca, ilk üretiminde, üzerinde, aktif ateşleme iğnesini kurulu tutan dişi bloke eden bir kabza güvenlik levyesi ve tetikten başka hiç bir kontrol ulaşımı olmayan, cepte, diğer yol arkadaşları yanında, namluda mermi ile dahi taşınabilecek, güvenli,  adeta yumurta gibi pürüzsüz, sağa sola takılmayacak bir yapılanmadayken, sonradan, genel istek üzerine, ve sahra sökümünde kolaylık sağlama dahi amaçlı bir ikinci emniyet mandalına sahip olmuştur.

6.35mm çaplı FN 1906, satışa arzından başlayıp bir anda çığ gibi büyüyen talep yaratmış, sınai mülkiyet kavramına saygı durumundaki başka kuruluşlar, çok değişik yapılandırmalarla aynı mermiyi kullanan sayısız tabanca üretirken, İspanya gibi ülkeler, hepsi birbirine benzer yüzlerce markayı çok kısa sürede çıkartan coğrafyaları oluşturmuşlardır.

FN 1906, gerçekten, o zaman için, kişilere, güvenliğini kimselere belli etmeden cebinde taşıyabileceği, büyük bir imkan yaratmıştır. Kendine kadar yapılan en ufak boyda revolverlerden daha yassı ve minik, en az onlar kadar atış kapasiteli, cepte taşınabilecek diğer yol akranlarıyla kendinin kullanımını tehlikeye atabilecek bir birliktelik içinde olamayacak tarzda basit ve güçlüdür. 

Avrupa silah yapımcıları, 6.35 çapta sayısız model otomatik dolumlu tabanca yanında, aynı mermiyi kullanan, açık veya gizli horozlu, küçük revolverler de üretmişlerdir. Haliyle, en azından kalınlık boyutunda biraz hacimli olan bu silahların hiç birinin, ne kullanım kolaylığı, ne güvenlik ve ne de taşıma rahatlığı yönünden, ana modelle boy ölçüşmelerinin mümkün olamayacağı kesindir.

6.35mm mermi, aslında, yine John M. Browning'in ürünü olan ve yine FN yapımı, Model 1900'de kullanılan 7.65mm  çapın küçültülmüş versiyonudur. Zamanı için hizmet tabancası ebadında el silahları kategorisinde dahi yer alan bu tabancanın kullandığı mermiyi, 6.35 çaplı modellere yaklaşan boyda cep tabancalarına uyarlama düşüncesi, o zamanın tasarımcıları tarafından düşünülmüşse de, Belçika'lı "Bernard Clarus"un ürünü, Bayard Model 1908, Çek "Alois Tomiska" ürünü, 1918 Little Tom ve sayısı belli olmayan birbirinin aynı İspanyol markaları dışında söylenen ebada yaklaşabilen
olmamıştır.

Hepsi basit geri tepmeli düzende imal edilen cep tabancaları, bu sistemin artık yetersiz addedildiği, geçen asrın son çeyreğine kadar kullanım ve yapımlarını sürdürebilmişler, ancak bir anda oluşuveren, güçlü tabanca çapları talepleri karşısında büyük kısmı, Amerika'da imal edilen mini revolverler ve hemen hepsi Çek CZ 45 taklidi çift hareketli türler dışında kaybolmuşlardır.

Günümüzün cep tabancaları, genelde hepsi kilitli sürgülü düzende imal edilmiş, beheri eskinin orta boy hizmet sınıfı tabancalarını aratmayacak ebatta, kocaman el silahlarıdır. 

İnsan nesli ebatlarının da eskiye kıyasla büyümüş olduğu iddia edildiğine göre, bunu herhalde normal karşılamak gerekecektir. Amerika'da cepte taşınabilecek küçük güçlü tabancalar furyası başını almış gitmektedir. 9mm Browning short ve 9mm parabellum çaplarında yoğunlaşan üretimde, genelde, sadece çift hareketli tetik ve Browning sistemi kilitli namlu tercihi görülmektedir.

Fotoğrafını koyduğunuz Kevin'in çalışma sistemi, basit geri tepmeli olmasına rağmen, tabancaya, ikinci Dünya  Savaşları sonlarına doğru Mauser kuruluşu tarafından, ucuza mal edilebilecek "Volkpistole" prototiplerinde, namlu her iki yanında sürgü içi karşılıklarına birer adet olarak açılan gaz çıkışlarıyla elde edilen bir ek sistem, yukarıda ve uygun eğimli kovan atma açıklığı ön duvarına yönlendirilmiş biçimde kullanılmaktadır. Her iki tasarımda da, uygulamanın, sürgü geri süratini düşürmek olduğu muhakkaksa da, bunun, çok küçük çaplı tahliye kanallarından, sürgüdeki uygun
karışıklarına çarptırılan gaz basıncı ile mi, yoksa sadece atılan danenin ilk hızını azaltma vasıtasıyla mı sağlandığı tam açık değildir. İki yaklaşımın da etkili olması muhtemeldir. Sadece basit geri tepme düzeni vasıtasıyla, 280 m/san. ilk hızlı bir kısa dokuz mermi için gerekli güvenli sürgü ağırlığı, 420 gram civarındadır. Cep tabancası ebadında bir el silahı için bu değerin çok yüksek ve ek kilit veya yavaşlatma düzenleri gerektirdiği muhakkaktır.

Her ne kadar, taşıma mahali olarak "Cep", bir kategori silaha ilham kaynağı olmuşsa da, yalın olarak tabancanın burada taşınması güvenli ve hemen kullanıma alınması yönünden pratik değildir. Tabanca kültürü yoğun ülkelerde, bu sınıf el silahlarına uygun kılıf tasarımları ve üretimi mevcuttur.
Sadece tabanca hacmine hasredilmiş ceplerde, rastgele atılıvermiş silahlar, kılıf gerektirmeden de taşıma imkanı verebilir. Pratikteki kullanım genelde bu yönde olsa da, acil ve kontrolü zor durumlarda, kavranmak istenen çok kısa namlulu tabancanın, her zaman ele, namlu önde geleceği şüphelidir.

Kısa dokuz çapta, on santimden küçük namlulu bir tabanca için, basit tepmeli güvenli düzende verilen 420 gram sürgü ağırlığı, çekirdek namludan ayrılana kadar, kovanın, yalnızca iki milim dışarı hareketi baz alınarak çıkartılmış bir değerdir. Dikkat edilirse, özellikle basit geri tepmeli düzen için tasarlanan çaplarda, kovan arkası güvenli çeperin iki milimden daha yüksek olduğu görülecektir. İki milim esası, bütün sisteme cari değişmeyen bir güvenlik unsuru olup, pratikteki  açılma, doğrusal olmayan basınç artışı nedeniyle daha az olduğu gibi, üç milimlik bir değer için takribi ağırlık, 280 gram civarındadır. Üretimdeki tabancaların çoğu, bu elastıkiyete binaen üretilmekte, güçlüce tutulan geri getirme yayları ile, alınan sademenin, tabancaya intikali önlenmeye çalışılmaktadır.

"Kısa geri tepmeli kilitli sürgülü" tanımınız son derece doğrudur. Ancak, tabanca kategorisi ateşli silahlarda, çok uzun süredir, uzun geri tepmeli, gaz sevk etmeli, ataletli türler artık imal edilmediği için, bugün, sadece "Kilitli Sürgülü" tabiri kifayetli olabilmektedir.
"Cep Tabancası" tanımında revolverler de yapılmış ve halen de yapılmaktadır. Bu silahların en önde gelen özellikleri, horozlarının tamamen kapalı olmasıdır. Sadece profilde çıkıntı oluşturmadan, elle kurup tetikten de almaya cevaz veren yapılanmalar, işlevsizliklerini acı tecrübelerle kanıtlanmış kategori dışı örneklerdir. 

Revolverler, hacim olarak, otomatik dolumlu türlerden her zaman öndedirler ve cepte taşınmaları pratik olmayabilir. Ancak, bu kategori diğer silahların az sayıda atım kapasitesi ortak özellikleri yanında, bazı üstünlükleri mevcuttur ve  tercihe şayan olabilirler. Bunların başında," her zaman kullanıma hazır olma" hususiyeti gelir. Zira, otomatik grubunda,  güvenlik mülahazalarıyla, namlunun boş bırakılması düşünülebilir ve bu da acil hallerde vakit kaybı demektir.

Revolverlerin daha az inkita verdiği düşüncesi, sadece çok iyi yapılmış türlere has, yerine göre izafi bir kavramdır. Zira, tutukluk, sadece silah özelliklerinden değil, kullanılan mühimmat ve çevre şartlarını da içeren vakıalardan oluşabilmektedir.

Cepte güvenli taşınabilecek revolverlerin, genelde hepsi, sadece çift hareketlidir. Türün, muhtemelen en iyi örneğini oluşturan, artık yapılmayan, Smith Wesson Centennial (Model 40)'da, tetik çekimi son safhasında, kendini bariz olarak hissettiren bir duraklama noktası mevcuttur ve kullanıcı, tecrübeyle, hemen bu kademeye ulaşarak, tabancayı, tek hareketli türlere benzer şekilde atışa alabilir. Tetik etkinleşmesi için kavramayla açılan bir güvenlik levyesi de ihtiva eden beş atım kapasiteli model, daha sonradan, değişik metal kompozisyonları, iptal edilmiş; kavrama güvenliği ve etkin tetik tereddüt noktası özellikleriyle, değişik model numaralarıyla tekrar üretime alınmıştır.

Bütün cep tabancaları, taşındıkları bu mahalden, acil durumlarda ateş de edilebilirler. Kovan tahliyesi nedeniyle, en çok iki atış verebilen otomatik dolumlu türlere kıyasla, kaliteli revolverler, tüm kapasitelerini buradan dışarı sevk edebilirler. Ancak, filmlerdeki görüntülere özenip böyle bir tecrübeyi yaşamaya kalkışacaklar, merminin çıkış deliği arka her iki yanında bazen daha da geniş iki yırtık görmeğe kendilerini alıştırmalıdırlar. Zira, revolverlerde basınçlı sıcak ve sert mikro zerreli
gaz çıkışı sadece namlu önünden değil, onun döner şarjörle birleştiği yerden de dışarı verilmektedir.

Küçük, basit geri tepmeli, yani, hareketsiz namlulu hizmet ve cep tabancalarının sayfası, meşhur Münih baskını ile büyük ölçüde kapanmış sayılabilir. Bu tarihten sonra, polis tabancalarının, en azından teröristlere muadil, 9mm Luger çapına dönüştürülmesi ve sivil sektöre de büyük ölçüde alım izni verilmesiyle, hiç kimse, kendini daha güçsüz el silahlarıyla teçhiz etme düşüncesinde değil gibi görünmektedir.

Bir zamanların ordu silahı dahi kabul edilen 6.35mm çapta tabancaların durumu daha da içler acısı addedilebilir. Halen Beretta, Taurus, CZ ve Vz44 klonu bir kaç Amerikan firması ve çok ucuz zamak gövdeli örnekler dışında imalatçısı kalmayan bu sınıfın, pratikte, çok kısa namlu boyundan, ve beklemiş mühimmattan kaynaklı, çok değişik performanslar sergilediği ve fazlaca güvenirliği olmadığı söylenebilir. Yurdumuzdaki tek yapımcı Sarsılmaz'ın kopya modelinin aslı, son derece kaliteli bir tasarım olan "Bernardelli"dir. 

7.65mm çap, küçük birader 6.35mm'den biraz daha şanslı olsa da, tüm Dünya'yı etkileyen Amerikan Silah Kültürü'nün dillere destan "Knock Down Power" saplantısı nedeniyle günlerini tamamlamıştır denilebilir. Aynı düşünce tarzıyla 9mm Kısa Browning çapı, yükselen trendi yakalayan tür olmuştur. Bu inanışın, gerçekte izafi olduğu ve hemen hemen hiç  değer taşımadığı, dört beş yerinden, .45"ACP mermisi yarası alıp, ancak fark edip söylendiğinde yaralandığını anlayan güvenlik güçleri mensupları ifadelerinden ve kurşun geçirmez yelekli orta sıklet fanilere yapılan en yüksek çaplı tabanca merminin dahi onları ne kadar salladığının ölçümlenmesinden belli ise de halen hiç bir tabanca taşıyıcısı, hamallığına  rağmen, en az 9mm çaplı el silahlarından vazgeçecek gibi görünmemektedir.

Halen gittikçe yükselen imalat metaı, 9mm Parabellum çaplı, tek sıralı şarjörlü, kısa sayılabilecek tabancalardır. Bütün tanınmış firmalar, hatta, bir asıra yakın el silahı imalatından uzakta kalanların dahi, neredeyse bu kategoriye dahil olan bir modelleri mevcuttur.

Saygılar.


Mesajı Paylaş


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter