Markaların Arkaları

Başlatan Yönetim, Eki 29, 2015, 01:34 ÖS

« önceki - sonraki »

Yönetim

Bireysel silahların ülkemizdeki en büyük uzmanı üyemiz sayın Strongarm, bu kez dünyadaki tabanca üreticilerini incelemiş. Adları herkes tarafından bilinen, ünlü silah markalarının geçmişlerini ve mevcut durumlarını analiz etmiş. Sayın Strongarm'ın bu eşsiz analizini siz üyelerimizin ve Türk kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz.

Merhabalar,

Azalan kaynaklar, çevre koruma gayretleri, artan sosyal refah ve iletişim imkanları neticesi, yükselen üretim  maliyetleri nedeni ile, geçen asrın başlarında sayılamayacak kadar çok olan tabanca üreticilerinin sayısı, bugün neredeyse iki elin parmakları adedine kadar inmiştir.

Mevcudun içindeki köklü kuruluşlara ek olarak, özellikle geçen yüzyıl son çeyreği içinde atılımları ile kendilerini duyuran ve ön plana çıkan bir kaç firma ile beraber, herkesçe tanınan bu müesseseler arasında, bir değerlendirme, her ne kadar, veriler, gerçek vakıalara binaen serdedilmiş olsa da, nihai olarak yine de inceleyici şahsi kanaatlerine
bağlı kalma durumundadır. Kişilere göre değişen beğeni ve muhakeme faktörünün, başkalarının gözlemleri ile sınırlanma zorunluluğunun olmadığı aşikardır.

Değerlendirmede göz önüne alınacak faktörler olarak,

- Kurumun zaman içindeki üretim istikrarı,

- Zaman içinde kurumu etkileyen olağanüstü oluşumlar ve bunlar karşısında davranışı,

- Yenilik getirme çalışmaları,

- Bütün bu etkenlere bağlı olarak gerçekleştirilen kalite.

Esas alınabilir.

Günümüzün tanınmış firmaları, genelde Amerika ve Avrupa Kıtalarında konumludur. Özellikle geçen asrın başlarından itibaren faaliyet gösterenlerin hemen hepsi, iki büyük savaş, Avrupa'da olanların tamamı, yabancı işgali görmüşlerdir. Mamafih, Amerika kökenli kuruluşların zaman içinde, kendi tüketicileri ve sosyal hak arayışındaki çalışanları vasıtasıyle başlarına gelenler, Avrupalı meslekdaşlarının işgallerle gördüklerinden aşağı kalır özellikte değildir.

Oldukça tarafsız bir değerlendirme için, müesseseleri, faaliyete başlama tarihlerine göre sıralamak uygun olabilir. Buna göre, son derece dar çerçevede tutulacak inceleme, Beretta, Sauer und Sons, Colt, Smith Wesson, Swiss Industrie Gesselschaft, Walther, Fabrique Nationale, Ceska Zbroyovka, Heckler und Koch, Rlduger, Glock, Sıg Arms/SıgSauer, Springfield Armory şeklinde olacaktır.

Pietro Beretta; 1526 kuruluş tarihli bu müessese, mevcut en eski silah üreticisi, aynı zamanda, tesisinden bu yana aynı aile tarafından idare edilen tek firmadır. Modern tabanca üretimi, 1914 yılında, tasarım özellikleri, büyük ölçüde Mauser 1910'dan ödünç alınmış bir el silahı ile başlamıştır. Büyük ölçüde hükümet güçleri için çalışan, iki Dünya Savaşı, ilaveten 1942'de Alman işgali de gören üreticinin, kalite anlayışı, devamlı yüksek seviyede, zor şartların gereği kozmetik faktörler eksik olsa da kusursuz işleyiş verecek şekilde kalmıştır. Yenilik getirme yönünden fazlaca aktif sayılamayacak firmanın, en takdire şayan çıkışı, 1951 yılında, diğerlerinden çok sonra, güçlü kalibreler için kilitli sürgülü yapılandırmada bir tabanca arayışında, Walther tarafından 1938 Modelinde kullanılıp daha sonra hiç bir gelişme göstermeyen kilit sistemine uyarlanıp onu günümüze kadar taşıması, bu tercihi, kendini bütün Dünya'ya tanıtan, üstü açık namlu imajını koruma amaçlı ifa edişidir. Mamafih, bu prestij çabası, geçen asrın sonlarına doğru Amerika'da kurulan ortak firma tarafından, geçen sene
içinde üretime alınan "Nano" modeli ile bozulmuştur. Üretimi büyük ölçüde, Avrupa ve Amerika'da gerçekleşen ürünlerin Avrupa kökenli olanlarının kalitesi her zaman daha yüksektir. Firmanın, zaman içinde imal etmiş olduğu her tabanca, son derece güvenilir özelliktedir.

Sauer und Sons, 1751 yılında kurulmuş olan mevcut en eski Alman firmasıdır. Daha çok, kaliteli uzun namlulu hafif silahları ile dikkati çeken müessesenin en göze batan tabancası 1938(H) Modelidir. Daha sonraki yıllarda, özellikleri başka markalarca çok kullanılan bu tabanca, geçen asrın yarılarına kadar populer olan düşük güçlü basit geri tepmeli türdendir. Kuruluş, 1970 yılında, İsviçre SIG firması ile ortaklaşa ürettiği 220 serisi SA/DA bir tabanca ile tanınmıştır. 

Colt, 1836 yılında, toplu tabanca üretimini seri halde gerçekleştirmek için kurulmuş ilk tabanca üreticisidir. Amerikan İç Savaşlarında ve takiben, göçmenlerin batı işgalinde çok etkili şekilde kullanım gören tabancalarından sonra, geçen asrın başlarında otomatik dolumlu tabanca üretimine giren ilk kuruluşlardandır. Colt, aynı zamanda, kurucu aile yönetimini ilk kaybeden firmadır. 1901 yılında Boston kökenli bir gruba satılan müessese, Dahi tasarımcı John Moses Browning ile birlikte, Amerikan otomatik hafif silah üretiminin lokomotifi olmuş, tabanca branşında, Browning'in Avrupa yakası ortağı
FN ile yüksek teşrik-i mesaisi ürünlerini biraz geriden takip etse de 1911yılında kazandığı Ordu ihalesi ile ününü Dünya'ya yayan aynı yıl tanımlı tabancanın üreticisi olmuş, iki Dünya Savaşı görmüş, 1945 yılında hükümet tabanca talebinin sona ermesi ile başlayıp günümüze kadar uzayan süreçte, inişli çıkışlı bir seyirle, 1985'te, çalışanlarının beş yıl süren grevi boyunca dışarıdan aldığı işçilerle kalitede iyice tabana vurduktan, 1990 yılında, tüketici haklarının hukukçu simsarlar tarafından istismarı neticesi uymak zorunda kaldığı düzenlemeler neticesi bir tüketici boykotuna muhatap olup sonunda
1999 yılında DA toplu tabancaların üretimine son verişini takiben, tabanca harici hükümet ihaleleri ile nispeten güçlenip bugünlere kadar gelebilmiştir. Halen, 1873 SA toplu tabanca ve 1911 Otomatik Dolumlu türlerle faaliyetini sürdürme çabasındadır. Zaman içinde, kalitesi, çok değişmiş, çıkış yapma amaçlı 2000 American gibi modelleri, ülkede eski bir üreticinin yaşayabileceği en kötü üretime muhatap olmuş, 70'li yıllarda, üretim kolaylıklarından istifade amaçlı, namlu içi yiv seti dahi dökümle çıkarılan toplu tabanca modelleri üretme durumunda kalmıştır. Yenilik getirme çalışmalarını, geçen 
asrın başlarından sonra fazlaca kaile almayan, karlı hükümet ihalelerine bel bağlamış üretim politikası ile sivil pazarı ihmal eden kuruluşun, halihazır kalitesi tatminkardır.

Smith Wesson, 1852 iki ortak tarafından kurulan, metal kovanlı mermi kullanan tabanca üretimini seri olarak ilk yapan firmalardandır. Geçen asrın başlarına kadar sürdürdüğü toplu tabanca üretiminde, sivil pazarın önemini, Rusya'ya angaje olduğu yüklü bir parti sırasında çok iyi öğrenen kuruluş, 1913 yılından itibaren otomatik dolumlu tabanca yapımına heves etmiş, çok kısa süren ve az sayıda mamul sonunda, ağırlığı, Amerikan toplumunun önem verdiği toplu tabancalarda olan bir imalata vermenin akılcı olacağını kabil ederek, edindiği üretim ve kalite geçmişi ile bu branşta Dünya'da en iyi olmayı
başarmıştır. 1955'te, tekrar otomatik dolumlu tabanca üretimine, Amerika'da DA tetik sistemli ilk modelle başlayan firma, 1664 yılında satılarak aile yönetiminden çıkmış, Avrupa kökenli Wonder Nine furyasından pay alma amaçlı, ve daha sonra plastik gövdeli tabancaların yükselen trendinden istifade etmek için giriştiği çalışmalarda fazlaca başarılı olamadan 2000 yılında, Colt benzeri bir tüketici boykotuna da muhatap olarak. el değiştirmelerle en son, tabanca güvenlik kilitleri imali esaslı Saf T firmasına devrolmuş, bu kuruluşun güçlü idaresiyle, çok iyi seçilmiş modeller refakatinde, en büyük tabanca üreticileri arasına hacim olarak girmeği başarmıştır. kuruluşunun çoğu dönemindeki ürünleri çok az değişiklik gösteren yüksek kaliteye sahip olup, imalat kolaylıklarından istifade ile dahi ürettiği modelleri, emsallerinden üstündür. Yenilik getirme çalışmalarında, toplu tabancalarda daha faal olup, otomatik tabanca branşında, her zaman Avrupa örnekleri takipçisi  olmuştur.

Swiss Industrie Gesselschaft, kısaca SIG, 1853 yılında demiryolları ürünleri imalat amaçlı olarak kurulan, 1860-2000 arası silah üretiminde de bulunan bir İsviçre müessesesidir. Neredeyse erişilmez kalitedeki ürünleri, kısıtlı tüketici sayısına muhatap durumda iken, 1970 yılında, İsviçre ihracat yasaları uyarınca ortaklaşa girdiği Alman Sauer und Sons firması ile ürettikleri, aslında mevcut olana hemen hemen hiç bir yenilik getirmeyen ancak çok kaliteli 220 serisi tabancaların, önce Amerika'da Browning BDA tanımı ile kendilerinin markaları dışında satışının talep bulması sonucu cesaretlenerek isimlerini
vermeğe başladıkları ve 1985 yılında değişik Avrupa ortaklı olarak devam eden 2000 yılında SigArms, 2007'de SıgSauer olarak isim değiştiren bir müessesenin orijinini oluşturmuştur. Son derece kaliteli olan ürünlerini, ne savaş ne işgal görmeden geçen asrın sonlarına kadar yürütmüştür.

Walther, 1886 yılında üretime, av tüfekleri branşında başlayıp, 1908'den itibaren otomatik dolumlu tabancaya geçen bir Alman firmasıdır. Son derece kaliteli ürünler ve devamlı değişen modellerle 1929 yılında, bu branş için gerçek bir kilometre taşı olan PP modeli. ardından kilitli sürgülü ve kendi sistemini taşıyan 38 modeli ile, bir bakıma, etkisini hala devam ettiren WonderNine akımının başlatıcısı olmuştur. Geçirdiği iki büyük savaş ve bir işgale rağmen kalitesini şartlar elverdiği sürece
devamlı yüksek tutan müessese, 1993 yılında Umarex tarafından satın alınıp aile yönetiminden çıktıktan sonra, önder ve yenilikçilik vasfını büyük ölçüde rafa kaldırarak, takipçi konumuna geçmiş, moda akımların ticari yönünü en kısa sürede değerlendirme amaçlı ürünler verme yolunu seçmiştir. Ürünlerinde Alman işgüzarlığı ve yapılandırmada sağlamcılıktan kendi test damgalı versiyonlarında hiç bir zaman vaz geçmeyen, kalite seviyesini belli bir marjın altına hiç bir şekilde düşürmeyen kuruluşun sorunu, talep seviyesi ve fiyat oranı gerçeğini fazlaca anlayamamasıdır.

Fabrika Nationale. Herstal, kısaca FNH, 1889'da, Belçika Liege yakınlarında, küçük bir kasaba olan Herstal'da, hükümet talebi olan çok yüksek sayıda Mauser tüfekleri imalatı için, büyük bir kaç marka ve Liege'de faaliyet gösteren küçük kuruluşlar ve devlet desteği ile kurulan bir müessesedir. 1897 yılında Amerikalı dahi tasarımcı John Moses Browning ile başlayan birliktelikleriyle, otomatik dolumlu tabanca üretiminin bugün büyük ölçüde kullanım gören esaslarını ortaya koyup vücuda getirmişlerdir. Kalite anlayışları gördükleri iki büyük savaş ve bir işgale rağmen hemen hemen hiç değişmemiş,
güvenirliklerini hiç yitirmemişlerdir. Amerika'ya ihraç edilen ürünlerinde, "Browning" markasını kullanan firma, her zaman yenilikçi olmuş, tabancadan farklı hafif silah üretiminde önderliği kaptırmamıştır. 1935 HP modelinden sonra nispeten duraklayan tabanca üretim atılımı, geçen asrın sonlarında FiveSeven, ve onu takip eden yıllarda, plastik gövdeli tabanca akımında, iç yapısı oldukça değişik FNP ve FNS modelleriyle devam etmiştir. Her devirdeki bütün ürünleri devamlı belli
standardın üstünde ve güvenilir vasıftadır.

Ceska Zbroyovka, kısaca CZ, tesis olarak hernekadar 1936 orijinli ise de, kuruluşun biraraya getirdiği ana firmaların mazii daha gerilerde, bilinen ürünleri 1922 tarihlerindedir. Devamlı değişik ürünlerle yenilikçilik vasfını ürünleri popüler olmasa da önde götüren, bir büyük savaş ve işgal, ardından rejim değişikliği gören kuruluş, kendi sistemini taşıyan, kilitli sürgülü CZ52 modeli ardından, mevcudu iyi işlemenin, kabulü zor yeniliklerden daha akılcı olduğu gerçeğini idrakle ortaya koyduğu CZ75 modeli ile, uzun süre diğer üreticileri etkilemiş, daha sonra da dikkate değer başka bir çikiş gösterememiştir.
Demir Perde ülkesi statüsünde verdiği ürünlerin bazı zaman kalitesi, kullanılamaz denilecek kadar düşüktür. Genel olarak ekonomik ve orta derece kalite arzını prensip edinen kuruluşun çoğu ürünü işlev yönünden kusursuzdur.

Heckler und Koch, 1949 yılında, harp sonrası Amerikan işgali altındaki Almanya'ya geri dönen iki eski Mauser çalışanı mühendis tarafından kurulan bir firmadır. Ülkede ateşli silah üretim yasağının hafifletildiği 1956 yılında tabanca yapımına başlayan kuruluşun değişmeyen prensibi, bir zamanlar başkaları tarafından bulunup ekonomik nedenlerle üretime alınamayan
bazı unsurları, değişen ve gelişen teknolojiden yararlanarak kendilerine mal etmektir. HK4 ile başlayan üretimin aslının ekonomik üretilmiş bir Mauser HSc, VP70'in bir Walther Model6 ve LeFrancais, P9'un bir Vorgimmer, P7'nin bir Mauser 1910 ve Walther üretim görmemiş patenti olduğunu kuruluş hiç bir yerde zikretmemiş, kullanıcılar, cazip görüntünün kamaştırdığı
gözleriyle görmemişlerdir. Teknolojik üretim yeniliklerini devamlı kar hanesine ekleyip, fiyatlara, kullanıcı yararı yönünde hiç yansıtmadan ulaşılan fonlarla daha büyük talep ihtimalli ürünlere yatırım esaslı atımları neticesi başarıya ulaşılamayan "Kovansız Mermi" kullanan piyade tüfeği projesı ile iflasa sürüklenip, kurucu isimlerin yönetimini kaybeden firma, daha sonra, üretim ve yenilik felsefesinden hiç eksiltmeden, mevcudu en iyi şekilde kullanma temayülündeki plastik gövdeli 
tabanca akımında oluşturduğu standart özellikli USP modelinde, yine bir Alman olan Peter Stahl patentli namlu kilit kam bağlantısını, kendine mal etmeği bilmiştir. Horozlu yapıda tabancanın, özellikle Amerika'da tutulmasından aldığı cesaretle aynı mealde değişik modeller üreten kuruluşun bütün tasarımlarında, devamlı sağlamcı ve hamal yapılanmalar dikkat çekmektedir. En parlak zihin eforu taşıyan modelleri dahi, akılcı bir tasarımla, daha sade, basit ve güvenilir türde gerçekleşebilecek vasıftadır. Üretim kolaylıklarını gizleyen yapılanmayı normalden hayli yüksek kalite ile sunmağı prensip edinseler de, bununla elde edilen kazancın müşteri lehine fiyatlara yansıdığı görülmemiştir. Diğer üreticilerin, aynı fiyat seviyesinde yeterli talep ihtimali bulma halinde, aynı kaliteyi rahatça tutturabilecekleri ifade edilebilir.

Ruger, ikinci büyü savaş sonrası, Amerika'da 1949 yılında, iki ortak tarafından çok küçük hacimde kurulmuş bir firmadır. Ekonomik yöntemlerle, pazardaki mevcutları kadar dayanıklı, ancak nisbeten gösterişsiz ürünler imali amaçlı çalışmaları, önce Japon Nambu/Luger benzeri görünümde bir.22" tabanca, daha sonra, Colt 1873 SAA görünümlü toplu tabancalarla devam etmiş, sağlamlık ve atış hassasiyetleri ile talep görerek zaman içinde artmış, ülkenin, hassas dökümle bitirilmiş tabanca üreticiliğinde lideri konumuna kadar yükselmiştir. Colt ve SW toplu tabancaların mahzurlu taraflarını yok etme amaçlı Security Six modelleri, rakipleri kadar kaliteli olmasa da güvenlik güçlerince çok tutulmuş, Fransiz Manurhin'e kaynak olmuştur. Devamlı artan talep trendi ile, ve kurucularının vefatından sonra, tamamen, mevcudu alıp daha kullanışlı hale getirme prensibindeki yenilik çalışmaları, devamlı "Takipçi" konumda da olsa, halen, pazar payı en yüksek Amerikalı üretici vasfındadır. Zaman içindeki bütün üretimi yeterli kalitededir.

Glock, 1963 tesis yılını taşıyan, bir hükümet ihalesi için, isimleri meçhul tasarımcıların oluşturduğu tabancanın 1982 yılında kazanılan yarışmaya bağlı olarak üretime alındıktan sonra, kısıtlı sayıda Amerika'ya ihraç edilmesi ve bir şekilde asılsız söylentilerle aşırı talep bulması, ardından kullanımla, pratik değerinin anlaşılması ile markalaşan bir kuruluştur. Son derece akılcı ve üretim yöntemlerini yerinde kullanan yapılanmasına bu güne kadar gerçek anlamda rakip çıkmamıştır. Başlangıçta tüketiciyi fazlaca ciddiye almayan satış sonrası hizmetleri, zaman içinde sistem olmasa da anlaşılır unsurlar sunarak artan rakiplerinden ürkerek ılımlılık kazanmıştır. Bütün ürünleri, yeterli kalitededir.

SıgSauer, Alman Sauer, Mauser, Blaser ve İsviçre SIG kuruluşları iştiraki ve Amerikan ortakları ile 1985 te, kombine tetik düzenli, tetikten alma mandalı dışında güvenlik mekanizması taşımayan, pratik ve profesyonel SıGSauer tabancalarının Amerika'da da üretilmesi amaçlı kurulan, 2000'de SigArms, 2007'de SıgSauer isimlerini alan, halen eski bir İsrail vurucu tim komutanı, Ronald Cohen sahiplik ve yönetimindeki, Amerikan Güvenlik güçlerinin yarısına yakın kısmına tabanca veren bir kuruluştur. Avrupa örneklerinde kullanılan imalat kolaylık özellikli bazı yöntemlerin değiştirildiği ve teori olarak daha sağlam olması gereken Amerikan yapımlarının kalitesi, Avrupa seviyesinde değildir.

Springfield Armory, 1777-1968 arası, Amerikan Hükümeti silah üretimini, Springfield'da icra eden bir kuruluştur. Kullanımı hantallaşan tesis, sonradan yeri milli parka çevrilerek üretimden uzaklaştırılmıştır. kuruluşun isim hakkı, 1974 yılında bir grup tarafından, daha değişik eyalette bir tesiste, M14 tüfek ve Colt 1911 klonları yapmak üzere satın alınıp üretime geçilmesi ve başarıyla yürütülmesini takiben, yetkililerin, plastik gövdeli tabanca furyasında, Glock şimşeklerini üzerine
çekmeyecek yapılanmada HS2000 tanımlı Hırvat tabancasını, ona karşı rakip olarak kullanabileceklerini sezmeleri, önce lisans hakkını alıp, akabinde fiyatını iki misline çıkartarak başladıkları çalışmalarını, çok güçlü tanıtımla ve satılan ürün arkası hizmetlerle destekleyerek amaçlarına erişmeleri ardından, gittikçe talep bularak tanınmış büyükler arasına girmeyi
gerçekleştirmişlerdir. Tabancanın üretim kalitesi, rakibinden farksızdır. Mesajı Paylaş


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter