Türk Sivil Havacılık Haberleri

Başlatan Atılgan, Eyl 28, 2017, 07:42 ÖÖ

« önceki - sonraki »

Atılgan

UÇAKLARA 'SİLAHLI GÜVENLİK' GELİYOR


Dün meclise sevk edilen, içerisinde vergiye dair birçok düzenlemenin öngörüldüğü kanun tasarısında değinilen bir diğer konu ise sivil havacılık alanında oldu.

Türk Sivil Havacılık Kanunu'nda yapılan düzenleme ile tescilli sivil hava araçlarında özel eğitimli silahlı güvenlik görevlilerinin bulunabileceği maddesi yer aldı. Söz konusu maddenin havada meydana gelecek tehdit durumlarında önleme amaçlı tedbir olduğu belirtiliyor. Yeni düzenlemeye benzer uygulamanın 'hava polisi' adıyla ABD, Almanya, İngiltere gibi bazı ülkelerde uygulandığı biliniyor.

Söz konusu güvenlik güçlerinin uçak kaçırma ve benzer olaylara müdahale etmesi bekleniyor. Öte yandan Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve diğer kurum-kuruluşlar koordineli olarak 'Millî Sivil Havacılık Güvenlik Kurulunu oluşturacak

https://www.airlinehaber.com/ucaklara-silahli-guvenlik-geliyor/
Mesajı Paylaş

canıtez

Havalimanlarında Hurda Uçak Sorunu Bitiyor

Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasarıda bazı mevzuatta bir takım düzenlemelere gidilirken, sivil  havacılık sektöründe çeşitli değişiklikler yapılacak.

Havaalanlarında altı aydan fazla süreyle bekleyen ve sahipleri tarafından alınmayan Türk siciline kayıtlı hava araçlarının maliklerine ve/veya işleticilerine, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce Tebligat Kanunu hükümleri çerçevesinde veya bu şekilde tebligat yapılamaması durumunda Türkiye genelinde yayımlanan ve tirajı yüz binin üzerinde olan bir gazetede ilanen, otuz gün içinde konma-konaklama ücretleri ile vergi borçlarının ödenmesi ve hava aracının bulunduğu havaalanından kaldırılması konusu tebliğ olunacak.

Aynı durumda olan yabancı bir ülkenin siciline kayıtlı hava araçlarında ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hava aracının siciline kayıtlı olduğu ülke sivil havacılık otoritesine, doksan gün içinde ilgili hava aracının sahipleri tarafından kaldırılması, kaldırılmadığı takdirde tasfiye edileceği hususu bildirilecek.

Ayrıca, müteakiben tescil sahibi ülke genelinde ulusal yayın yapan gazetede iki gün süre ile hava aracının bulunduğu havaalanından kaldırılması ilan edilecek.

Türk tesciline kayıtlı hava aracı malikinin ve/veya işleticisinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde gerekli iş ve işlemleri yapmaması halinde kaza durumlarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu, diğer durumlarda ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve ihtiyaç duyulacak ilgili uzmanlardan oluşan ekip tarafından hava aracının itibari ya da fiili harabiyete uğradığına dair rapor verilmesi halinde ilgili hava aracı üzerindeki her türlü vergi borcu ve gümrük mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer takyidatlara bakılmaksızın sicilden terkini yapılarak hurdaya ayrılacak.

Yabancı sicile kayıtlı hava aracı yönünden ise bildirim tarihini izleyen doksan günün sonunda gerekli iş ve işlemlerin yapılmaması durumunda, sicile kayıtlı olduğu ülke sivil havacılık otoritesince sicilden terkin edilip edilmediğine ve her türlü vergi borcu ile gümrük mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer takyidatlara bakılmaksızın hurdaya ayrılacak

Türkiye tescilli sivil hava araçlarında özel eğitimli silahlı güvenlik görevlileri bulundurulabilecek. Türkiye uçuşu olan yabancı tescilli sivil hava araçlarında silahlı güvenlik görevlisi bulundurulmasına izin verilmesine, mütekabiliyet ilkesi saklı kalmak kaydıyla İçişleri Bakanlığı yetkili olacak. Silahlı güvenlik görevlisinin görev, yetki ve sorumlulukları İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenecek.

http://www.bagimsizhavacilar.com/havalimanlarinda-hurda-ucak-sorunu-bitiyor/ Mesajı Paylaş

canıtez

Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği, 27 Eylül'ün Türkiye Sivil Havacılık Günü olması için change.org'da imza kampanyası başlattı.

Uluslararası sivil havacılığın dünya genelinde emin ve düzenli şekilde işlemesi amacıyla, "Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması" 7 Aralık 1944'de Washington D.C.'de ülkelerin imzasına açılmış ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO), kurulmuştur.

ICAO, 1992 yılında aldığı bir genel kurul kararıyla; kuruluş tarihi olan 7 Aralık'ı 'Uluslararası Sivil Havacılık Günü' olarak ilân etmiştir. Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu ICAO 'nun aldığı bu karar doğrultusunda bu tarih, her sene Türkiye ve birliğe üye ülkelerde "Uluslararası Sivil Havacılık Günü'' olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Türkiye'de ise ilk uçak, 1924 yılında Vecihi Hürkuş tarafından yapılmıştır. VECİHİ K-VI tip bu uçak, askeri mahalde, askeri malzeme ile Vecihi Bey ve kamu görevlisi yardımcıları tarafından yapılmıştır. Uçak, askeri uçaktır.

Projesi, plânları, malzemeleri, yapımcı ve yardımcıları sivil olan ilk Türk uçağı ise 1930 yılında yapılmıştır.

Neden 27 Eylül?

Vecihi Hürkuş tarafından imal edilen ve Türkiye'nin ilk sivil uçağı olan VECİHİ XIV'ün, ilk uçuşu 27 Eylül 1930'da İstanbul'da gerçekleşmiştir. Bu tarihi gün açıkça Türk  Sivil Havacılığının başlangıç noktasıdır.

Türkiye Sivil Havacılık Günü Neden Önemli?

Dünya Sivil Havacılık Günü'nden farkı nedir?

Şöyle düşünün, ilk Türk otomobili DEVRİM, ilk Türk uçağı VECİHİ K-VI'dan tam 37 yıl, İlk Türk sivil uçağı VECİHİ XIV'den tam 31 yıl sonra, 1961 yılında üretilmişti. Bu öncü, akılcı başarılı çalışma unutulmamalı, gelişime yönelik istek ve çalışmanın hem güç hem de başlangıç noktası olarak bilinmelidir.

Vecihi Hürkuş; VECİHİ XIV tip tayyarenin yapımına, 2 marangoz, 1 hızarcı ve 1 tesviyeci ile 19 Haziran 1930 Perşembe günü başlamış ve 3 ay dolmadan bitirdiği uçağı ile ilk uçuşunu 27 Eylül 1930 Cumartesi günü başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir. Kadıköy Fikir Tepesi, Yeşilköy ve Ankara uçuşlarından sonra, uçağını sertifikalandırılmak için Prag'a götürmüştür.

Prag'da VECİHİ XIV'e; Türk ve Çek bayrakları ile süslenmiş bir salonda 23 Nisan 1931 tarihinde yapılan törende CINA sertifikası verilmiştir.

Vecihi Hürkuş; Avrupa semalarında uçan ilk ve tek Türk uçağı VECİHİ XIV ile Prag-İstanbul seferini tamamlar. Yurda gelişinde Türk Gençliğine havacılığı sevdirmek için iki büyük Anadolu turuna çıkar.

Olağanüstü bir güven, bilgi, inanç, deneyim ve özveri ile elde edilen bir başarı hikâyesi, yaratılan bir eser ve tarifsiz bir havacılık tutkusu; Türk insanının, gençlerinin ve çocuklarının gururla geleceğe ve gökyüzüne bakmalarının temelinde olmalıdır. Böyle özel, anlamlı bir güne sahip olan Türkiye bu günü bir bayram olarak kutlamalıdır.

30 Ağustos'un; bir zamanlar "Tayyare ve Zafer Bayramı" olarak kutlandığını,  kuruluşunun 50. Yılında 1994 de Türkiye Sivil Havacılığının gelişimine önemli katkılarından dolayı; ICAO 50. Yıl Onur Madalyasının Vecihi Hürkuş'a verildiğini de ayrıca hatırlayalım.

Böyle bir günün kutlanmasının sebebi/amacı ne?

Her yıl, 27 Eylül Türkiye Sivil Havacılık gününde; kurumlar, kuruluşlar, üniversiteler,  geçen bir yıl içinde yaptıklarını, gelecek bir yıl içinde yapacaklarını topluma anlatmalı hesap, heyecan ve gurur verebilmelidir.

Neden bu kampanyaya destek olmalılar?

Eğer;
kendi ürettiğiniz uçağınız varsa, Türkiye ve dünya semalarında uçuyorsanız sivil havacılığınız var demektir. Yoksa yapılan sadece sivil taşımacılıktır.

Türkiye'de sivil havacılık; ilk Türk uçağı Vecihi XIV'ün ilk uçuşunu yaptığı 27 Eylül 1930 tarihinde başlamıştır.

27 Eylül; Türkiye'de sivil havacılığın başladığı gündür. 27 Eylül, "Türkiye Sivil Havacılık Günü'' olmalıdır. Türkiye'de sivil havacılık günü olarak kutlanmalıdır.

Bu sebeplerle 27 Eylül, TÜRKİYE SİVİL HAVACILIK GÜNÜ OLMALIDIR

27 Eylül'ün ''Türkiye Sivil Havacılık Günü'' olarak kabulü ve her yıl kutlanması için; tüm havacıları, havacılık sevdalılarını, üniversitelerimizi, özel, kamu, kurum, kuruluş ve şirketleri, gönüllü kişi ve platformları;

Birlikte, karar almaya, uygulamaya, bu sorumluluğu, bu kıvancı paylaşmaya davet ediyoruz.

Saygıyla,

Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği

Kampanyaya destek olmak için:

https://www.change.org/p/sivil-havac%C4%B1l%C4%B1k-genel-m%C3%BCd%C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC-27-eyl%C3%BCl-t%C3%BCrkiye-sivil-havac%C4%B1l%C4%B1k-g%C3%BCn%C3%BC-olmal%C4%B1d%C4%B1r Mesajı Paylaş

canıtez

"Türkiye havacılıkta destan yazdı"

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin son 15 yılda havacılıkta sadece Türkiye'de değil, dünyada destan yazdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bugün havacılıkta dünyada 11'inci, 28 Avrupa ülkesi arasında 5'inci sıraya yükseldi. Bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları, Avrupa'nın ikinci büyük şirketi haline geldi. Nereden nereye… İç-dış hat, 34 milyon yolcudan bugün 174 milyon yolcuya çıktı. Bu sene sonunda 190'ı geçecek. 350'den fazla noktaya uçuş yapıyoruz. Dünyada daha fazla uçuş yapan bir başka havayolu yok. 159 ülkeye doğrudan uçuşlarımız var. Bu ne kadardı? 60 ülke. 60'tan 159'a geldi. 55 uçağımız vardı şimdi sayısını bilmiyorum. 500 uçağı buldu özel sektör, Türk Hava Yolları… Daha çok şey anlatılabilir. Hava alanlarında çalışanların sayısı 4 kat arttı. Dünyanın en büyük havalimanını Türkiye yapıyorsa boşuna yapmıyor, bu 15 yıllık bir başarının sonucudur. Türkiye'ye yakışan da budur."

Yeni terminalin Çanakkale'ye hayırlı olması temennisinde bulunan Yıldırım, kentin buradan yapılacak seyahatlerle ekonomik olarak ve turizm bakımından çok daha büyük bir fayda sağlayacağını vurguladı.

Mesajı Paylaş

canıtez

NEVŞEHİR'DE BÜYÜK HAVACILIK PROJESİ

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Metin Duyar tarafından hazırlanan "Nevşehir Uçak Bakım Onarım ve Hava Kargo Lojistik Merkezi Projesi" toplantısı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesinde gerçekleştirilen toplantıya, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve akademisyenler katıldı.

Projenin, şehrin kalkınması ve sanayileşmesinde çok hızlı bir ivme yaratabileceğini belirten Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, "Türkiye'nin 2000'li yıllarda yakaladığı hızlı ekonomik büyümeye rağmen bölgelerarası ve kır-kent arası gelişmişlik farkları önemini korumakta, bu nedenle de; düşük gelirli bölgeler ve kırsal alanlar; ulusal kalkınmaya katkılarını artıracak, gelişmişlik farklarını azaltacak özel politikalara ve daha etkili desteklere ihtiyaç duyulmaktadır. Nevşehir ili ve çevresi, bölgelerarası ve kır-kent arası gelişmişlik farklılığının en yoğun gözüktüğü bölgelerden olup, hükümetimizin büyüme ve kalkınma politikaları doğrultusunda; yerleşim merkezlerinin işlevlerinin değerlendirilmesi ve bu işlevlerin kalkınmayı hızlandıracak şekilde dönüştürülmesine ve geliştirilmesine yönelik politikalara özel ihtiyaç duymaktadır. Üniversitemiz toplumsal refah seviyesini yükseltebilme, gelişmişlik seviyelerini rekabet edebilir seviyeye çekebilme yeni bilim, teknoloji ve yenilik politikalar üretmek ve stratejik planlar hazırlanmasına özel önem vermektedir. Bu politikalar içerisinde teknoloji üretiminin ve inovasyonun merkezi olan üniversiteler ile teknolojik bilginin üretime uygulanması safhasının gerçekleştiği üniversite-sanayi iş birliği giderek önem kazanmaktadır" dedi.

https://www.airlinehaber.com/nevsehirde-buyuk-havacilik-projesi/ Mesajı Paylaş

canıtez

IATA'nın 2036 raporunda Türk havacılığı yükseliyor

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) 2016-2036 yıllarını kapsayan 20 yıllık raporunda Türkiye'nin havacılıkta en büyük 10 pazardan biri haline geleceği belirtildi.

IATA raporuna göre 2036 yılına kadar 7,8 milyar yolcunun seyahat etmesi bekleniyor. Yine raporda en hızlı büyüyen pazarlar arasında Çin, ABD, Hindistan, Endonezya ve Türkiye ilk 5 sırayı paylaşıyor.

Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 pazarı arasına gireceği belirtilen raporda Fransa ve İtalya'nın ise 11'inci ve 12'nci sıralara ineceği kaydedildi.

http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/iatanin-2036-raporunda-turk-havaciligi-yukseliyor.html Mesajı Paylaş

canıtez

9 bin dolar uçak yakıt desteği verilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 15 yıl aradan sonra 'Büyük Hedefler İçin Çalışmanın Tam Zamanı' sloganıyla düzenlenen 3. Turizm Şurası sona erdi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin iddiası ve hedefleri olan bir ülke olduğunu anlatarak, "2053 hedefi olarak turizm sektörünün önüne koyduğu 50 milyon turist 50 milyar dolar turizm geliri hedefini de inşallah bundan sonra yükselteceğiz. Buna ulaşmak için canla başla çalışacağız. Bu hedeflerin gelecekle uyumlu hale gelmesini sağlayacağız. hedeflerimizin gerisine düşmeyeceğiz inşallah" dedi.

Bir takım teşviklere ihtiyaç olduğunu kaydeden Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Bu teşvikleri güncelleyerek önümüzdeki dönemde yine sürdüreceğiz. Hele hele yabancı yatırımcının çekilebilmesi için mutlaka bazı teşviklerin olması gerekir. Ama bizim yerli yatırımcılarımız bakımından da bu teşvikleri artıracağız. Örnek olsun diye söylüyorum, bu sene inşallah geçen sene verdiğimiz turizm acentalarına uçak desteklerini artırarak devam edeceğiz. 9 bin dolara kadar çalışacağız. Hazırlığımızı tamamladık. Ölü mevsimlerde getirenlere daha çok vereceğiz. Şimdiye kadar Türkiye'ye gelmeyen ülkelerden getirenlerden daha çok vereceğiz. Ama yüksek sezonda getirene de biraz daha az vereceğiz. Bu planı uygulayacağız. Farklı teşviklerimiz de olacak."

http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/9-bin-dolar-ucak-yakit-destegi-verilecek.html Mesajı Paylaş

canıtez

HAVA-İŞ'TEN KARA VEBA UYARISI

ava-İş Sendikası hem Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü'ne hem de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne Madagaskar'daki Veba Salgını'na karşı gereken tedbirlerin bir an önce alınması yönünde uyarı yazısı gönderdi.

Hava-İş Sendikası tarafından THY'ye gönderilen yazıda "Son birkaç aylık süreçte binden fazla kişinin yakalandığı ve yüzden fazla kişinin hayatini kaybetmesine sebep olan Veba Salgını (Kara Veba), Madagaskar'da her geçen gün tehlikesini arttırmaktadır" ifadelerinin kullanıldı. Yazıda "Özellikle Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkililerinin salgının bu kez farklı olduğu yönündeki açıklamaları, bazı ülkelerin vatandaşlanna zorunlu olmadıkça Madagaskar'a gitmeme tavsiyesinde bulunması ve Air Seychelles Havayolları'nın Ekim ayının başlarında uçuşlarını durdurması durumun önemini göstermektedir. Bu veba türüne yakalanan kişiler derhal müşahede altına alınmazsa çok kısa bir zaman dilimi içinde hayatını kaybetmektedirler" denildi.

VİRÜS TÜRKİYE'YE TAŞINABİLİR!

Tehlikenin boyutlarının her geçen gün arttığının belirtildiği yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"THY olarak TK 160 ISTANBUL-MARITUS-MADAGASKAR operasyonunuzu, veba salgını sebebiyle gerekli önlemler alınana ve tehlike geçene kadar askıya almanız gerekmektedir. Çalışanlarınızın sağlığını, bu tip belirgin risklerden korumak birincil önceliğiniz olmalıdır. Ayrıca, yolculardan birinin bile bu salgına yakalanması, virüsün ülkemize de taşınması riskini de bünyesinde barındmnaktadır.

Bu sebeplerle, ivedilikle gereğinin yapılmasını rica ederiz"

BÜYÜKELÇİLİK UYARMIŞTI!

Türkiye'nin Madagaskar Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Madagaskar'da Ağustos ayı sonlarında başlayan veba hastalığı Ekim ayı itibarıyla özellikle şehirlerde salgın haline geldiği; hastalığın en tehlikeli çeşitlerinden olan solunum yoluyla taşınması nedeniyle vebanın önümüzdeki dönemde de giderek artacağı düşünüldüğü ifade edilmişti.

Türk Hava Yolları (THY) Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'ya, yine bir ada ülkesi olan Mauritius bağlantılı olarak haftada 4 sefer gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY) seferlerine devam ediyor.

http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/havaisten-kara-veba-uyarisi.html Mesajı Paylaş

canıtez

ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) Ekim ayı raporunu yayınladı. Rapora göre İstanbul Atatürk Havalimanı dünyanın en büyük 10. havaalanı olurken, THY de dünyanın en büyük 13. havayolu oldu. Raporda THY için kullanılan, "güçlü yükselişi sürüyor" değerlendirmesi önemli.

Rapor için tıklayınız: https://www.icao.int/sustainability/Documents/MonthlyMonitor-2017/MonthlyMonitor_October2017.pdf Mesajı Paylaş

canıtez

Avrupa'nın En Yoğun On Havalimanı Güzergahından Dördü Türkiye'de

Eurocontrol, 2017 yılının ilk dokuz aylık dönemi için İstatistiksel Referans Bölgesi kalkış trafiği verileri açıklandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak tarafından yapılan açıklama ile Eurocontrol tarafından yayınlanan 2017 yılının ilk dokuz aylık dönemi için İstatistiksel Referans Bölgesi kalkış trafiği verileri ve Türk havalimanlarının yeri hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yapıldı.

Buna göre Avrupa'nın en yoğun güzergahı günlük 56 trafik ile İstanbul Atatürk-İzmir Adnan Menderes hattı.

Ankara Esenboğa-İstanbul Sabiha Gökçen hattı, günlük 48 trafik ile Avrupa'da dördüncü,

İstanbul Sabiha Gökçen-İzmir Adnan Menderes hattı günlük 47 sefer ile beşinci,

İstanbul Atatürk-Ankara Esenboğa güzergahı ise günlük 43 sefer ile Avrupa'nın en yoğun 10. güzergahı. Mesajı Paylaş

canıtez

Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın ihalesini Türk şirketi kazandı

'Cengiz Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Mafa, inşaatını tamamlamak üzere oldukları Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın yeni terminal binasını mayıs ayı içinde Kuveytli yetkililere teslim edeceklerini belirterek, 'Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndan uluslararası uçuş standartları gereği ABD'ye uçuş yapılamıyor. Yeni terminal binasını teslim ettiğimizde Kuveyt'ten ABD'ye seferlerin düzenlenmesinin önünde bir engel kalmayacak.' dedi.

Mafa, Cengiz Holding'in inşa ettiği Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal binasında ekonomi basını temsilcileriyle bir araya geldi.
Cengiz Holding Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Cengiz'in katılımıyla düzenlenen toplantıda terminal projesine ilişkin bilgiler veren Mafa, gelinen noktada Cengiz Holding'in havalimanı projeleri konusunda uzmanlaştığını söyledi.

Kuveyt'in son yıllarda altyapı faaliyetlerine önemli harcamalar yaptığını anlatan Mafa, Cengiz İnşaat'ın Kuveyt'teki ilk projesi olan Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın yeni terminal binasını mayıs ayı içinde Kuveytli yetkililere teslim edeceklerini söyledi.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yatırımı olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın, daha tamamlanmadan Türkiye'ye 450 milyon dolarlık proje kazandırdığını belirten Mafa, şöyle konuştu:  "Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın 6 milyon yolcu kapasitesinin iki kat üzerine çıkmasının ardından Kuveyt hükümeti sorunu çözmek için harekete geçti. Türkiye'de yeni havalimanı inşaatını gezen Kuveytli yetkililer, konsorsiyum lideri Cengiz İnşaat'ın yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği havalimanı projelerini inceleyerek ihaleye davet etti. Cengiz İnşaat olarak yabancı firmaların da katıldığı havalimanı ihalesini en uygun teklifi vererek, 200 milyon dolara kazandık. 2016 yılının sonunda yapımına başlanan havalimanını rekor sayılabilecek sürede tasarım dahil 15 ayda teslim aşamasına geldi, daha sonra gelen ilave talepleri de hayata geçiren Cengiz İnşaat projeyi 21 ayda tamamladı.

Havalimanının bu kadar kısa sürede ve yüksek kalitede yapıldığını gören Kuveyt hükümeti, bu projeyi referans alarak firmayı yeni ihalelere davet etti. Cengiz İnşaat, yeni kurulacak kentin altyapı ihalesini 160 milyon dolara, 4 kilometre uzunluğunda, 1 adet alt geçit ve 1 adet köprülü kavşak içeren otoyol ihalesini de 90 milyon dolara kazandı."

- "Ordu-Giresun Havalimanı'nı ve Irak Erbil Havalimanı da bu işimize referans oldu"

Mafa, Kuveyt'te Limak İnşaat'ın inşa edeceği yeni havalimanının 4-6 sene arasında bir sürede tamamlanmasının öngörüldüğünü hatırlatarak, bu süre içinde yeni terminal binasının hızla devreye alınmasının önemine işaret etti.
Dünya standartlarında bir terminal binası inşa ettiklerini belirten Mafa, "Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndan uluslararası uçuş standartları gereği ABD'ye uçuş yapılamıyor. Yeni terminal binasını teslim ettiğimizde Kuveyt'ten ABD'ye seferlerin düzenlenmesinin önünde bir engel kalmayacak." dedi.
Toplam 4,5 milyon yolcu kapasiteli yeni terminalin Kuveytli yetkililer tarafından ilk projelendirildiğinde, 80 bin metrekare olarak planlandığını belirten Mafa, "Cengiz İnşaat'ın havalimanı projelerindeki deneyimleri sayesinde aynı kapasiteye 56 bin metrekarelik terminal binasıyla hizmet verecek şekilde revize edildi. Yani 24 bin metrekare tasarruf ettirdik." bilgisini verdi.
Cengiz İnşaat'ın hızından ve inşa kalitesinden çok etkilenen Kuveytlilerin öncelikle destek terminali olarak düşünülen projeyi kalıcı terminal (Terminal 4) olarak değiştirdiğini aktaran Mafa, ayrıca havalimanında planlanan VIP Terminali için de ülke yetkililerinin yine Cengiz İnşaat ile çalışmak istediklerini belirttiklerini söyledi.

Bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini anlatan Mafa, "Daha önce yaptığımız Avrupa'nın tamamı deniz üzerinde kurulu tek havalimanı Ordu-Giresun Havalimanı'nı ve Irak Erbil Havalimanı da bu işimize referans oldu." diye konuştu.

- "Mühendislik ihraç eder duruma geldik"

Kuveyt havalimanının mühendislik ve proje aşamasında Türk mühendislerinin imzası olduğunu anlatan Mafa, Türkiye'nin artık teknoloji ve mühendislik hizmeti ihraç eder konuma geldiğini belirtti.
Mafa, şunları kaydetti:
"Türk müteahhitlerinin yurt dışında yaptığı en büyük baraj projesi olan Azerbaycan'daki Şemkirçay Barajı Türk mühendisleri tarafından projelendirildi. Daha sonra Bosna Hersek'teki otoyol projemizde Türk mühendislerimiz çalıştı. Kısa bir süre öncesine kadar mühendislik hizmeti satın alıyorduk. Şimdi mühendislik ihraç eder duruma geldik.
Kuveyt'te havalimanı yapımı sırasında 100 mühendis çalıştı. Bunların 90'ı Türkiye'den geldi. Bin 800 işçinin de yüzde 60'ını Türkiye'den getirdik. Terminal binasının özel çatı ve cephe sistemleri, sabit uçuş köprüleri, özel tasarımlı tavan kaplamaları gibi kritik ürünler tüm mühendislik çözüm ve çalışmaları ile birlikte Türkiye'den temin edildi. Türk mühendisinin yanı sıra Türk işçisinin disiplini de dünya tarafından öğrenildi."

- "Şeyhlerin yolu' projesiyle Cengiz İnşaat olarak, önemli bir adım atmış olacağız"

Ömer Mafa, Cengiz İnşaat'ın, Kuveyt İskan Bakanlığı tarafından finanse edilen ve 12 bölge olarak ihaleye sunulan yeni yerleşim yeri altyapısı projesinde 2 bölgenin ihalesini aldığını söyledi. Mafa, "Bu proje kapsamında yerleşim biriminin tüm şehir içi yolları, aydınlatma, araç park alanları, trafo merkezleri ile bölgelerin elektrik, temiz su, pis su ve telefon şebekesi gibi şehir altyapısı çalışmalarını tamamlayacağız." dedi.

Kuveyt'in ileri gelen ailelerinin ikamet ettiği Kral Fahd Bin Abdul Aziz Yolu ile 5. Çevre Yolu kesiminde ulaşımın daha hızlı ve güvenli olmasını sağlamak için projelendirilen RA-258 kod adlı 4 kilometre uzunluğundaki 1 adet alt geçit ve 1 adet köprülü kavşak içeren yol ihalesinin de 90 milyon dolarlık bütçesi ile Cengiz İnşaat'ın Kuveyt'teki yeni inşaat projesi olarak hedef tahtasına alındığını bildiren Mafa, açıklamalarını, "Bu yılın mart ayı sonunda anlaşma imza aşamasına geçilmesi beklenen 'Şeyhlerin yolu' projesiyle Cengiz İnşaat olarak, Kuveyt'in imarında yine önemli bir adım daha atmış olacağız." diye tamamladı.

https://www.airlinehaber.com/kuveyt-uluslararasi-havalimaninin-ihalesini-turk-sirketi-kazandi/ Mesajı Paylaş

canıtez

"Muğla'yı bölgenin uçak bakım üssü yapmak istiyoruz"

ünyanın en büyük uçak bakım ve modifikasyon firmalarından AMAC Aerospace, Türkiye'deki ikinci hangarının açılışını Milas - Bodrum Havalimanı'nda gerçekleştirdi. Açılışa AMAC Aerospace yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Sivil Havacılık Sektörü'nün önemli isimleri katıldı. AMAC Aeropace, Türkiye'de 2012 yılında kurduğu AMAC Aerospace Turkey ile ilk olarak İstanbul Atatürk Havalimanı özel hangarlar bölümünde yer alan hangarıyla hizmet vermeye başlamıştı.

Milas - Bodrum Havalimanı'nda hizmete başlayan hangarda aynı anda 20 adet özel jete hizmet verilebilirken 6.600 metrekarelik kapalı alanıyla Boeing 777 gibi büyük gövdeli uçaklara da bakım ve teknik servis desteği sağlanabilecek. 15 milyon USD'nin üzerinde bir yatırımla tamamlanan hangar, yaz aylarında ağırlıklı olarak tatil için Bodrum ve çevre bölgeleri tercih edenlerin özel jetlerine hizmet verirken, kış aylarında ise havayolu şirketlerinin orta ve büyük gövdeli uçaklarına bakım ve teknik servis imkanı sunacak.

Muğla'yı uçak bakımında Ortadoğu, Afrika ve Avrupa arasında merkez haline getirmeyi hedefleyen AMAC Aerospace, havacılık sektöründeki İsviçre mükemmeliyetçiliğiyle Milas - Bodrum Havalimanı'na  kış aylarında da hareketlilik katmayı hedefliyor.

Türkiye'deki ikinci hangarın açılışında yeni hangar yatırımı müjdesi de verdi

Açılış konuşmasında AMAC Aerospace'in yakın gelecekteki hedeflerinden bahseden AMAC Aerospace Grup CEO'su Kadri Muhiddin; "Türkiye'nin hızlı büyüyen ekonomisi, özel havacılık sektöründe de olumlu gelişmelere neden oldu. Birkaç yıl önce özel mülkiyette 150 özel uçağın bulunduğu Türkiye pazarının kısa sürede 600 uçağa ulaşacağını öngörüyoruz. Bu rakam Almanya'nın özel mülkiyetteki uçak sayısına eşit. Beklenen 4 kat artış sonrasında oluşacak talebin yanı sıra çevre ülkelerden tatil için Türkiye'yi tercih eden özel jetlerin oluşturduğu hacim Bodrum'un özel jetler konusundaki potansiyelinin en büyük göstergesi. Her yıl yaz aylarında iki binin üzerinde özel jet Bodrum'a geliyor. Bu rakam önümüzdeki yıllarda daha da artacak. AMAC Aerospace Turkey sayesinde özellikle Orta Doğu bölgesindeki özel jet sahiplerinin uçaklarının bakımı için Avrupa'ya gitmesine gerek kalmayacak. Yeni hangarımızda büyük gövdeli uçaklardan özel jetlere kadar tüm uçakların bakımını gerçekleştirebileceğiz. Türkiye ve Muğla'nın uçak bakımında bölgede merkez üs olmasını hedefliyoruz" dedi.

3. havalimanının devreye girmesi sektörü daha da hareketlendirecek

AMAC Aerospace'in Milas - Bodrum Havalimanı'nda yaz aylarında iş jetlerinin kış aylarında ise ticari havayollarının bakımlarını gerçekleştirmeyi hedeflediğini anlatan Muhiddin sözlerine şöyle devam etti. ''Türkiye sektörümüz için umut ve istikrar vadettiği için bu yatırımı yaptık. İlerleyen yıllarda sektörün çok daha fazla gelişeceğini ön görüyoruz. Bu nedenle de hangar yatırımlarımızın sayısını da artırmayı ve ilerleyen yıllarda kapasitemizi büyütmeyi hedefliyoruz. Özellikle 3. havalimanının da devreye girmesi Türkiye için büyük önem taşıyor. Londra, New York, Moskova ve Paris gibi birçok büyük şehirde birden fazla havalimanı var. Türkiye havacılıkta gelişmeye devam ederken biz de yatırımlarımızla buna destek olacağız.

http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/muglayi-bolgenin-ucak-bakim-ussu-yapmak-istiyoruz.html
Mesajı Paylaş

canıtez

Uçakla ilaçlama ile 31,5 milyon TL katma değer

Kış aylarının sıcak geçmesi nedeniyle zeytin sineği zararlısının erken görünmesi üzerine başlatılan havadan zeytin sineği ile mücadele programı kapsamında 31.5 milyon lira katma değer kazandırılacağı Balıkesir Büyükşehir Belediyesince yapılan yazılı açıklama ile bildirildi.

Bölgede 20 bin ailenin zeytincilikten geçiminin sağlandığının bildirildiği Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklamasında, "Balıkesir'de 810 bin 290 dekar alanda 11 milyon adet zeytin ağacı mevcut bulunmakta olup 20 bin 63 çiftçi ailesi geçimini zeytinden temin etmektedir. Bu derece stratejik öneme sahip olan zeytinin uçakla ilaçlama programına bu yıl da büyük hassasiyet gösterilmektedir. Bu mücadele programı kapsamında 5 ilaçlama uçağı ile 4 aplikasyona kadar zirai ilaçlama programının uygulanması amaçlanmıştır" denildi.

Yapılan açıklamada, Kuzey Ege ve Güney Marmara bölgesinde havadan ilaçlama yapılacağı duyurularak, "İlimiz gerek Körfez gerekse Güney Marmara bölgesindeki zeytin üreticilerimiz için en önemli zararlı olan zeytin sineği ile mücadele programına, Güney Marmara Zeytin Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Birliği Başkanlığı ve Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte 2018 yılı programı çerçevesinde de devam edilmektedir. Zeytin sineği mücadelesinde Alphacypermethrin ULV zirai ilaç ile ziray (cezbedici) kullanılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığınca ruhsat verilmiş olan Alphacypermethrin ULV ilacı Bakanlığımız izni ile kullanılmaktadır. Kullanım miktarı 20 ml/da Alphacypermethrin ULV ve 80 ml/da ziray (cezbedici) seviyesinde yani, eser miktarda bulunmaktadır. Alphacypermethrin ULV su bazlı zirai ilaç olup kalıntı bırakmamakta ve üretilen zeytin ve zeytinyağında zararlı bir etkisi bulunmamakta olup, su kaynaklarına da zarar vermemektedir. İlaçlanan zeytinlerden üretilmiş olan zeytinyağlarımızın büyük bir kısmı ihraç edilmekte olup söz konusu zeytin ve zeytinyağlarında bugüne kadar herhangi bir ilaç kalıntısı tespit edilmemiştir. Kanserojen bir etkiye yol açmayan Alphacypermethrin ULV, suda çözünme özelliğine sahip olup iyi tarım uygulamalarına da olumsuz etki vermemektedir" denildi.

Daha verimli ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilen açıklamada, "İlimiz zeytin üreticilerinin daha verimli ve kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretebilmesi ve ülke ekonomimize daha çok katkı sağlanabilmesi amacıyla, zeytin sineği ile mücadele, büyük önem arz etmekte olup, bu mücadele Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli ve kontrollü olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan çalışmalar ile 31 milyon 500 bin TL dolayında ekonomiye katma değer kazandırılacağı vurgusu yapılarak, "Bu mücadele müteakibinde 14-17 TL'ye satılan zeytinyağının 17-21 TL'ye yükselmesi ve litresinde ortalama 3,5 TL'lik bir kazanç sağlanması öngörülmektedir. Yaklaşık 8 bin-10 bin ton tahmin edilen rekolte ile zeytinyağında bölge ve dolayısıyla ülke ekonomisinde tahminen 31 milyon 500 bin TL tutarında katma değer elde edilmesi beklenilmektedir" ifadelerine yer verildi.

http://www.airporthaber.com/havacilik-haberleri/ucakla-ilaclama-ile-315-milyon-tl-katma-deger.html Mesajı Paylaş

canıtez

İHA TASARIM YARIŞMASI SONUÇLANDI

Boeing ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), üniversite öğrencileri arasında insansız hava araçları (İHA) teknolojilerine ve otonom sistemlere olan ilgiyi artırmak amacıyla dikey iniş kalkış yapabilen elektrikli İHA yarışması düzenledi.

Yarışmanın ikinci yılında Boeing ve ODTÜ, Türk üniversitelerinden dikey iniş kalkış yapabilen (VTOL) İHA tasarlamaları çağrısında bulundu. 30'dan fazla başvuru alındı ve 14 üniversiteden 21 takım 13-14 Ekim tarihlerinde Ankara'daki Şehit Üsteğmen Gürcan Ulucan Havaalanı'nda düzenlenen yarışmaya davet edildi. İlk elemelerden sonra 100'den fazla öğrenciden oluşan 13 takım finalde yarıştı ve 150'nin üzerinde üniversite öğrencisi de etkinliği izledi.

Öğrencilere aktarılan senaryo gereği, takımlardan tasarladıkları dikey iniş kalkış yapabilen elektrikli İHA'ları kullanarak ormanda kaybolan bir öğrenciyi bulmaları ve ona bir şişe su, gıda ve bir ilk yardım seti ulaştırmaları istendi. Ayrıca yarışmacılardan kayıp öğrencinin kurtarılması için koordinatlarını yer istasyonuna bildirmeleri de istendi. Öğretim görevlilerinden oluşan bir jüri bu görevi başarıyla tamamlayan yarışmacıları teknik kriterler uyarınca değerlendirdi.

Kazanan takım ise, Necmettin Erbakan Üniversitesinden Göktürk takımı oldu. Göktürk takımının tasarladığı dikey iniş kalkış yapabilen elektrikli İHA karbon kompozit bir gövdeye sahip. Uçak dört pervanesi ile dikey kalkış yapıp, burun pervanesini kullanarak kanatları üzerinde ileri uçuşa geçiyor.  İleri uçuşta, diğer pervaneler kapatılıyor ve böylece daha az elektrik harcayan verimli bir uçuş gerçekleşmiş oluyor.  Uçak kamerası ile tespit ettiği hedefin koordinatlarını da yer istasyonuna iletebiliyor.

Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın, "Türkiye'nin havacılık alanında önemli bir büyüme potansiyeli olduğunu düşünüyoruz ve bu nedenle Türkiye'de teknoloji ve yenilik alanındaki ortaklıklarımıza büyük önem veriyoruz. Bu İHA tasarım yarışmasını Türkiye'de yeni nesillerin havacılıkta daha yüksek hedeflere yönelmesi için ODTÜ ile birlikte gerçekleştirdik. Yarışmada ortaya çıkan projeler de Türkiye'nin havacılıkta tasarım ve inovasyon açısından sahip olduğu yüksek potansiyeli kanıtlar nitelikte. Türkiye bugün Boeing uçaklarının başarısına katkı sağlayan dünya standartlarındaki üretim kabiliyeti, mühendisleri ve teknik yeterlilikleri ile bizim için önemli bir sanayi ve teknoloji ortağı. Geçen yıl  başlattığımız Boeing Türkiye Milli Havacılık Planı doğrultusunda Türkiye ile uzun vadeli ilişkimizi stratejik bir ortaklığa dönüştürerek, Türkiye'nin havacılık alanında rekabetçiliğine, teknoloji öncülüğüne ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ozan Tekinalp şunları söyledi: "Bu tür yarışmalar, öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşılan sorunlara ilişkin eğitimleri konusunda son derece değerli. Bu yarışmayı bu yıl ikinci kez düzenlemekten mutluyuz. Her geçen yıl daha iyi tasarımlar, daha iyi takımlar ve daha fazla heyecan olduğunu görüyorum. Boeing'e bu değerli fırsat için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda yarışma için havalimanını kullanmamıza izin veren Kara Havacılık Komutanı Tuğgeneral Osman Dirmencioğlu'na da teşekkür borçluyuz."

http://www.airkule.com/haber/IHA-TASARIM-YARISMASI-SONUCLANDI/31644 Mesajı Paylaş

saladin

#14
Eki 19, 2018, 05:42 ÖS Last Edit: Eki 19, 2018, 05:48 ÖS by saladin
Konyali bilimadamlari lafi gercekmis demek ki:) Saka bir yana, tebrikler.

Bu arada bir lafimda airkule'ye. Kardesim biraz gazeteci olun arastirin daha fazla nasil bilgi verebilirim diye. Biraz video falan bulun.   En azindan kazanan ekibin IHA'sinin resmini koyun. Isiniz havacilik haberleri, cok mu zor NEU'yu arayip bu cocuklara nasil erisebiliriz demek?

Asagida haberden 3 gun sonra Konya'da verilen roportaj var.
https://www.msn.com/es-us/video/watch/%C3%BCniversite-%C3%B6%C4%9Frencileri-40-g%C3%BCnde-dikine-ini%C5%9F-kalk%C4%B1%C5%9F-yapabilen-iha-yapt%C4%B1/vp-BBFVmj0

Ropartaji veren kardesimiz gayet guzel konusuyor, ve gelecek icin umit veriyor.


Gereksiz bir bilgi olarak, arkadaki Dauphin helikopteri 2016'de OGM'nin envanterinden cikmis. 91 yilinda yapilmis, ve disardan bakinca normal gozukuyor (motor ve aviyonikleri bilemem tabi). OGM neden emekli etti acaba. 25 sene iyi bakilan bir helikopter icin problem olmamasi lazim. Mesajı Paylaş


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter