Cep Tabancaları Tasarımında Yeni Trend

Başlatan Yönetim, Eki 26, 2015, 08:08 ÖÖ

« önceki - sonraki »

Yönetim

Eki 26, 2015, 08:08 ÖÖ Last Edit: Eki 26, 2015, 08:17 ÖÖ by Yönetim
Hafif ve Bireysel silahların duayeni sayın Strongarm'ın cep tabancaları konusundaki yeni eğilimleri inceleyen bir yazısı. Zengin içeriği ile okurken keyfini çıkarmanız dileği ile üyemiz sayın Strongarm'a teşekkür ederiz.


Merhabalar,

Her tür tabancanın kılıf içinde taşınması her zaman daha akılcı ve pratiktir. "Cep Tabancaları" kategorisi de bundan azade değildir. Ancak, istenirse çok fazla rahatsızlık vermeden giysi üzeri taşıma mahallerinde muhafaza edilebilecek ebatlarda olmaları cihetinden bu tanıma müstehak görülmüşlerdir.

Geçen asrın ilk on yıllarında basit geri tepmeli türde, 6.35mm, 7.65mm ve Kısa 9mm çaplarında mebzul miktarda yapılıp satılan bu tabancalara, muhtemelen çeşitlendirme ve meraklısına daha çok mal satabilme uğraşının bir neticesi olarak, asrımızın başından bu yana da rağbet edildiği müşahade edilmektedir.

İlk örnekleri, özellikle Kısa 9mm çapta yoğunlaşan yeni cep tabancalarının başlangıçtaki üretim felsefe ve temayülü, kullanacak nazenin eline daha az hissedilir tepme vermesi yönünden, eski basit geri tepme yerine, güçlü mermilerde kullanım bulan, hareketli namlulu kilitli sürgülü bünyenin tercihi yönünde olmuştur.

Kullanıcı talepleri ve çeşitlendirme çabalarının devamında, cep tabancaları kategorisinin, giderek hizmet sınıfı örneklerinin standart çapı, 9mm Parabellum cenahına yükseldiği görülmüştür.

Ne var ki, hareketli namlulu kilitli sürgülü yapılanma pahalı bir üretim şeklidir ve araştırma geliştirme yönü güçlü bazı imalat erbabı, yüksek talep bulan bu sınıfı daha az maliyet ve daha çok getiriyle nasıl kotarılabileceği konusunda kafa yormaya başlamış olmalıdırlar.

Bu akil gurubun ucuz üretimde başlangıç noktaları, eski tanınmış takdir ve talep görmüş örneklerin yeni versiyonları gibi modeller ve daha önemlisi, 9mm Parabellum mermisinin iç balistik özellikleri olmuş görünümdedir. Şöyle ki;
- 9mm Parabellum mermi çekirdeğinin, 10.5 cm standart namlu içinde ateşleme sonrası ikamet süresi çeyrek milisaniyedir.

- 7.5 gram çekirdek ağırlığı ve 350 m/saniye ilk hızlı bu kütlenin, yaklaşık 300 gram sürgü ağırlığındaki bir tabancayla  elde edilen geri tepme değeri, kabaca 10 m/saniye civarında olup, denemelerle bulunan yukarıdaki çekirdek namlu içi ikamet süresine tekabül eden sürgü basit geri tepme aralığı takribi 2.5 mm civarındadır.

- Bu bulgunun pratik tercümesi, aşağı yukarı standart hizmet tabancaları tekmilinin, kilitsiz sürgülü basit geri tepmeli düzende kullanılması halinde, mermi çekirdeğinin namludan çıkıp gitmesine elveren süre içinde, sürgünün arkaya, tümü topu sadece 2.5mm açılabileceğidir. Bu miktar, kovan arkası kalın tabanın sınırları içinde kaldığından tehlike arz edecek seviyede değildir.

- Bu yapılanmada bir tabancada kullanıcı yönünden menfi taraf, hasıl olacak yüksek geri tepme süratiyle sürgünün gövde üzerine aşırı şiddetli darbesi, bunun ele verdiği rahatsızlık ve namlu şahlanması nedeniyle, peş peşe atışta, hedefe tevcih zorluğudur.

Muhtemelen birbirinden habersiz, ancak şaşılacak şekilde söz birliği etmişcesine iki büyük kuruluş, Walther ve Remington, bu noktalardan hareketle geçen yıl başlarında iki örnek vermişlerdir. Her iki firma da, üretecekleri modellerde namlu  uzunluklarını 8.5cm civarında tutmuşlardır. Bunun pratikteki karşılığı, namlu içi ateşlenen çekirdek kalış süresinin aşağı yukarı beşte bir mili saniyeye çekilmiş olmasıdır. Öte taraftan, sürgü ağırlıkları da 300 gramın biraz üstüne alınmıştır. Böylelikle Newton üçüncü formülü karşılığı geri tepme değeri daha da düşürülecek, basit geri tepmeyle açılmaya başlanan sürgünün aralanma miktarı daha da küçülecektir.

Eldeki değerlerle tatbik görecek geçmişin tanınmış, sevilmiş tabanca modelleri babında, Walther HK P7'i, Remington Pedersen tasarımı R 51'i seçmiştir.

Her iki tabancada da, eldeki veriler çerçevesinde, kullanılan kilit devreleri, tabancalardaki atış sırasında namlu içi basıncın en yüksek zamanında kapağı kilitli tutmak değil, aşırı süratle geri tepen bu elemanın hızını adamakıllı yavaşlatma işlevinde gibidirler. Remington bu iş için "Mütereddit kilit", Walther, "Gaz Freni" sistemlerini seçmişlerdir. Bu şekilde, oluşacak şiddetli sademenin tamponlanması için aşırı güçlü geri getirme yayları kullanımı gerekmeyecektir.

Her iki müessese de, geçmişin sevilen bu modellerine çağrışım yaparak satış artırmak, gerekirse zayıf bir kadın elinin dahi kurabileceği tabancayla talebi daha geniş kullanıcı boyutlarına taşımak arzusunda olmalıdırlar.

Basit fizik prensipleriyle açığa çıkarılabilecek olmasına rağmen, iki üretici de yapılanmalarının esas amaçlarını sır gibi saklar, bir ihtimal başkalarının da aynı yoldan yürümesine imkan vermemek için, kimselere ifşa etmez görünümündedirler. Bütün otorite taifesi, onların yönlendirdiği alıcı kitleleri, aldıkları cep tabancasının kilit sistemlerinin ne kadar etkili olduğu konusunda fikir serdetmede, atıf yapılan orijinal örneklerle kıyaslamada birbirleriyle adeta yarış halinde gibidirler.

Ancak, çok kısa süre sonra, gerçeklerin anlaşılacağı, tabanca üretici erbabın tüm tekmiliyle aynı minval üzeri, yapımı basit ve kazançlı örneklerle arz-ı endam edecekleri muhakkaktır.
Cep tabancaları tasarımındaki yeni yaklaşımın daha iyi kavranabilmesi için, 9mm Parabellum, .45"ACP, 7.62mm Tokarev gibi güçlü mermi kullanan el silahlarında tatbik bulan kilit devrelerinin ne amaçla yapıldığını bilmek gerekir.

Bu mekanizmalar, belli başlı olarak;

- Mermiden beklenen en üst performansın temini,

- Çekirdek namludan çıkıp gitmeden açılabilecek namlu gerisindeki kovanın şişip çatlayarak içindeki basınçlı gazla civara
verebileceği zararı önlemek amacıyla,

- Büyük hızla geri tepen kapağın kazandığı vuruş enerjisiyle gövdeye vereceği tahribatı, sarsıntının ele intikaliyle kullanıcının muhatap olacağı ızdırabı ve aşırı şahlanacak namlunun tekrardan hedefe tevcih zorluğunu önlemek maksadıyla...

Yapılmaktadır.

Hafif silahların gelişiminin neredeyse nihai halini bulduğu geçen asrın başlarından bu yana edinilen deneyimler ve modern görüntü tespit imkanlarının da paralelinde yapılan çalışmalar genelde, kilitli sürgülü olarak yapılan el silahlarının, doğrudan basit geri tepmeli düzende imali durumunda, standart kapak ağırlıklarının, atış sırasında, yalnızca ataletleriyle, çekirdek silahtan çıkıp gidene kadar, kazandıkları geri tepme hızının, açılmaya başlayan namlu gerisinde kovanın arka kalın çeperi
sınırları içinde tutabilecek seviyede olduğunu göstermiştir. Bu uygulamayla elde edilen ilk hız, standartlarla hemen hemen aynı seviyede olmaktadır.

Bu oluşumun pratik anlamı, yukarıda zikredilen ilk iki gereğin, esasen kilitli sürgü uygulaması gerektirmediğidir. Aynı vakıayı teyid eden başka bir gerçek de, bilinçsizce, Pakistan, Çin ve hatta ülkemizde Karadeniz yöresinde imal edilmekte olan benzer el silahlarının büyük çoğunluğunun, çok bulunan 9mm Parabellum çapında yapılmasına rağmen, kullanıcı elinde patlayıp çatlamadığı, kovan şişirip dışarıda infilak ettirmediği hakikatıdır. Aslında, bilimsel çevrelerin cesaret edip yapamadığı bazı
denemeleri, bu kişiler, yaşanmış, zarar görülmemiş tecrübelerinden aldıkları destekle, gönüllü olarak yapmakta, onlara çok değerli doneler vermektedirler.

Böylelikle geriye pratik olarak, sadece üçüncü kategori önlemler, kapak takımının kazandığı aşırı geri tepme hızının silah ve kullanıcıya verdiği yorgunluk ve yıpranma, atış sağlığındaki bozukluk hususları kalmaktadır.

Namlu boyu kısaldıkça, ateşlenen mermi çekirdeğinin silah içinde kalma zamanı azalacağından, cep tabancaları gibi bir kategori için yukarıda zikredilen özellikler daha büyük önem kazanmaktadır. Anlaşıldığı kadarıyla bir kısım büyük üretici, denemelerle, 8.5 cm namlulu tabancalarda, kilitli sürgünün özellikle adı geçen baştaki iki görüş açısı yönünden pratik değeri olmadığına karar vermiş bulunmaktadırlar.

Ancak, üçüncü kategori için bir şeyler yapmak gerekmektedir. Tabanca basit geri tepmeli düzende, güç kaybı vermeden, atıcıya, çevreye zeval getirmeden görevini ifa halindedir. Lakin, aşırı geri tepme sademesinin silah ve kullanıcı optimum gereklerine sorumluluğu devam etmektedir.

Bunun için Walther, HK P7'de kullanılan gaz freni sistemini, Remington, vakt-i zamanında Model 51'de istimal edilip o zaman dahi kilitleme işlevi yönünden gereksiz bir çapta kullanılarak faydadan ari olduğunu erbab-ı ehle ifşa eden mütereddit geri tepme düzenini, kapak grubunun geri tepme hızını yavaşlatmak için kullanmışlardır.

Ancak, dikkat edilirse, genelde aynı olan amacın, farklı işlevsel yönleri vardır. Ortak gaye, pahalı ve zahmetli mekanik namlu/sürgü kilitlerinden kurtulmaktır. Fakat, Remington vasıta olarak kullandığı sistemi, geçmişe dönük bir atıf yaparak satış artırma, Walther, daha da basitleştirdiği sistemi, iyice kelepir, neredeyse kuru sıkı benzeri bir yapılanmayla ucuza mal etme  kaygıları içindedirler.

İki büyük firma, tamamen farklı iki yapılanmayı aynı gayeyle kullanmış durumdadır. Benzer uğraşa soyunacak bir üçüncünün mekanik kilit devrelerine takılmadan takip edeceği yol acaba hangisi olacaktır?

Bizim üreticilerimizden galeyana gelip meydana fırlayacak birileri var ise, ona tavsiye, şöyle eskiye, Fransız tabancalarına bir bakış atfetmesi yönünde olacaktır.

Saygılar.
Mesajı Paylaş

Erhan

Geri tepmeyi azaltmak amaci ile sürgüyu hafifletme çözumu sizce saglıklı mı? Mesajı Paylaş

strongarmSayın Erhan,


Beher fişek türünün çıkartacağı geri tepme değeri  bellidir ve değiştirilemez. Azaltılıp çoğaltılabilen, "Hissedilir Geri Tepme"dir.
Cebe sığabilecek cirimde bir tabanca arzu edildiğinde bunun sürgü kütlesi değerinin düşük olacağı açıktır ve kullanıcıya bu
keyfiyet daha fazla hissedilir geri tepme getirecektir. Zikredilen sürgü değerine, namlununki de dahil edildiğinde, ki bu ancak
kilitli düzenle yani atış sırasında namlu ve sürgünün birbirine bağlı olmasıyla mümkün olabilecek ve bu, atıcının maruz kalacağı,
zamana yayılarak şiddeti değişen geri tepme alımını düşürecektir. Kullanılan kısa namlular içinde çekideğin kalış süresinin çok
az olması, anlık bir kilit blokajının bu iş için yeterli olacağı neticesini çıkarmaktadır. Yeni trendde tabancalar bu özelliği sağlar
biçimde, kısa kilit düşme mesafeli, artırılmış geri tepme muhatabı kütleli ve bu sayede daha düşük geri getirme yayları ile
imal edilmektedirler. Bu silahların çıkardığı hissedilir geri tepme, mutlaka hizmet ebadı örneklerden daha fazla, ancak, kısa namlu
boyundan istifade ile sadece rüz geri tepmeli, yani kilitsiz sürgülü olanlardan daha düşük ollacaktır. Kilit atma aralığı dışındaki
boşaltma doldurma mesafesinde, güçlü geri etirme yayları kullanımı ile sademeyi arkaya doğru azaltmak akılcı bir çözüm  değildir.
zira komprese olan yay, dönüşte aynı dehşetli vuruşu, silah gövdesi ve nişan hattında gerçekleştirme durumundadır.

İfade edilen, kısa kilit düşme mesafeli kilitli sürgülü. kısa namlulu yeni trend, makul olan en uygun yapılanma görünümündedir.


Saygılar. Mesajı Paylaş

Erhan

Sn Strongarm

Bu konuda çalışmalarım oldu ve bir neticeye ulaştım.Lakin yüksek hızlı kamera olmayışı ve diğer silahlar ile kıyaslama imkanının yokluğu,
sonuç hakkında beni şüpheye düşürüyor.Bu konuda sizin fikirlerinizi duymayı çok isterim.
Lakin konu kişisel olduğundan,burda ayrıntıya girmeyi uygun bulmuyorum..Söyleyebileceğim,mekanizması farklı çalışan,sürgü ağırlığı 150 gram olan,sabit namlulu ,9*19 fişek kullanan bir silahda oldukca düşük bir geri tepme deneyimledim.Sorun şu ki,bunu sadece ben deneyimledim ve buda elbette yeterli değil.Bana ulaşabilirsenız daha ayrıntılı görüşmek isterim.Antalyadayım.Mail adresim   erhank9@hotmail.com..


Saygılarımla
Mesajı Paylaş


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter