AKYA Ağır Torpidosu

Başlatan 7Skies, Eki 04, 2015, 06:46 ÖS

« önceki - sonraki »

7Skies

Eki 04, 2015, 06:46 ÖS Last Edit: Eki 13, 2015, 02:40 ÖS by 7Skies
AKYA Ağır Torpidosu

DzKK'nın 533mm ağır torpido ihtiyacının milli imkanlar ile karşılanması için ArMerKom bünyesinde başlatılan çalışmalar 2oo9'da Genelkurmay Başkanlığı'nın onayı ile somut bir aşmaya geçmiş ve Milli Ağır Torpido Geliştirme Projesi [AKYA] sözleşmesi SSM ile ArMerKom-TüBiTAK ve Roketsan arasında imzalanmıştır. Euro24 Milyon değerindeki sözleşme altında AKYA ağır torpidosunun tasarım ve prototip imalatı gerçekleştirilmiş ve prototip torpido ile ilk test atışı 2o13 yazında icra edilmiştir. İlk atış testi için DzKK'nca yüzer bir platform üzerine 533mm torpido kovanı yerleştirilmiştir. Tasarım çalışmaları ArMerKom sorumluluğunda olan AKYA'nın sonar sistemi TüBiTAK, harp başlığı ve güdüm sistemi ise Roketsan tarafından geliştirilmektedir. AKYA'nın nihai montajı da yine Roketsan tesislerinde gerçekleştirilmektedir.

Projede ihtiyaç duyulan konularda teknik destek ise LIG Nex1 den sağlanıyor. Roketsan ile Güney Kore'den LIG Nex1 arasında Şubat 2010 tarihinde bir Mutakabat Muhtırası MOU imzalanmıştır. Anlaşmanın güdüm sistemi teknolojilernde işbirliği kapsadığı belirtiliyor.


18 Kasım 2014 (DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI ORAMİRAL BÜLENT BOSTANOĞLU'NUN KONUŞMASI)

Deniz Kuvvetleri olarak, kendi platformlarımızda kendi silahlarımızı kullanmak en büyük hedeflerimiz arasındadır. Bu hedef kapsamında, Deniz Kuvvetlerimizin tasarım ve performans sorumluluğunda, ROKETSAN'dan temin edilen işgücü desteği ile gerçekleştirilen milli torpido "AKYA" projesinde, "Tasarım ve Mühendislik Prototipi"ni içeren 1'inci dönem faaliyetleri geçtiğimiz hafta yapılan test atışı ile tamamlanmıştır.(11 Kasım 2014) "Test ve Gerçekleme" işlemlerinin yapılacağı 2'inci dönem faaliyetlerine başlanan projede, milli torpidonun 2018 yılından itibaren seri üretimine geçilmesi hedeflenmektedir.


Projede Sorumluluklar:

Armerkom: Tasarım
Tübitak: Aktif/Pasif Sonar
Roketsan: Harp Başlığı ve Güdüm
Roketsan: Montaj

Mesajı Paylaş
.

swatAkya Ağır Torpidosu üzerine ele alınmış bir makale sayfa'nın genel olarak yazıları eleştirel üslup biraz sert ama yinedee okumakta fayda var.

Ağır torpil stratejik bir silahtır. Mesela donanma için acil ihtiyaç olmasına ve aşikar önemine rağmen yine de Atmaca stratejik bir silah sayılmaz ama Akya gerçekten Akdenizdeki güç dengesini etkileyebilecek seviyede ve önemde bir projedir. Tabii kendinden beklenen etkiyi sağlayabilmesi için kelimenin tam anlamıyla milli olabilmesi gerektiğini belirtmeye gerek yok.

Geçtiğimiz yaz döneminde Akya ile alâkalı olarak biraz daha kapsamlı bazı bilgiler [1] yavaşça ortaya çıkmaya başladı. Bu vesileyle artık Mart 2014 tarihinde yayınlanan ilk makalede, o günkü çok sınırlı verilere dayanan değerlendirmenin güncelleştirilmesine ihtiyaç oldu. Mesela o dönem için Akya'nın Güney Kore üretimi K731 Baek Sang Eo (Beyaz Köpekbalığı) adlı silahı temel alan bir torpil olacağı yönünde düşünceler vardı ama artık bunun geçerli olmadığı kesinlik kazanmış durumdadır.

Eğer bir Güney Kore bağlantısı halâ mevcut ise bile bu K731 Baek Sang Eo ile alâkalı olamaz, küçük bir ihtimâlle Güney Kore tarafından uzun zamandır geliştirilmekte olan ve yeni Akya verileri ile bazı benzerlikler gösteren diğer taraftan hakkında Akya kadar bile bilginin mevcut olmadığı Beom Sang Eo (Kaplan Köpekbalığı) ile belki bir irtibat söz konusu olabilir ama yine de bu çok düşük bir ihtimâldir.

Fakat güncel verilere göre Akya torpidosu tekrar değerlendirildiğinde İtalya (WASS) ve/veya Almanya (Atlas Elektronik) bağlantılı olması ihtimali çok yüksektir diye düşünülebilir. Bu şekilde bir düşünce oluşmasının sebeplerinden bazıları ilerleyen satırlarda görülebilir, bazıları hakkında ise henüz konuşmak için erken. Ayrıca daha önce ele alındığı üzere durum Brezilya TPN projesi ile de bazı benzerlikler göstermektedir.

Güncel veriler ışığında Akya ile ilgili bazı temel veriler şimdilik şu şekilde tahmin edilebilir:

    Çap: 533mm
    Uzunluk: ~6m
    Tahrik Sistemi: Elektrik - Gümüşoksit-Çinko Akü *
    Sevk Sistemi: Pervane
    Maksat: Suüstü **
    Tel Güdüm: Var - Fiberoptik
    Sonar: Uyumlu Dizin
    Güdüm: Pasif | Dümensuyu | Tel ***
    Tapa: Manyetik + Temas(?) ****
    Sayı: 180+3

(*) Mevcut verilere göre akü teknolojisinin İtalya kökenli olacağı tahmin ediliyor. Donanmanın elindeki ağır torpillerin tamamı bu teknolojiyi kullanmaktadır. Aslında günümüzde daha gelişmiş akü teknolojileri mevcuttur mesela İtalyanlar Lityum-Polimer teknolojisine geçmek üzere ama Akya için şimdilik Gümüşoksit-Çinko ihtimali öne çıkıyor denilebilir, özellikle hizmetteki ağır torpillerin gelecekteki akü ihtiyaçları da göz önüne alındığında.

(**) Akya'nın gerçek bir sualtı hedef yeteneğine sahip olup olmayacağı şimdilik belirsiz. Fakat bazı göstergeler tek maksatlı olacağı izlenimi oluşturuyor, Güney Kore'nin 533mm Beom Sang Eo torpili gibi.

(***) Aktif güdüm suüstü hedeflerine karşı çoğu durum için hemen hemen gereksiz olduğundan ve yukarıda kısaca bahsedildiği gibi (şimdilik) Akya'nın tek maksatlı olabileceği tahmin edildiğinden Akya üzerinde aktif akustik güdüm yeteneğinin mevcut olması beklenmiyor.

(****) Artık torpil üzerinde manyetik yakınlık tapası bulunacağı biliniyor fakat tapanın aktif mi yoksa pasif mi olacağı belirsiz, daha basit bir teknoloji olduğu için pasif manyetik olma ihtimali daha yüksek. Ayrıca harp başlığı üzerinde temas tapası olup olmayacağı da şimdilik belirsiz ama büyük ihtimalle olacağı tahmin edilebilir.

 

Doğrusu ortaya çıkan en ilginç ayrıntı Akya üzerinde dümensuyu güdüm yeteneğinin mevcut olması. Bu husus tek başına hem iyi hem de şüpheli bazı sonuçlara varılabilmesine olanak sağlamaktadır.

Önce iyi tarafı ele alırsak; dümensuyu güdümü suüstü hedeflerine hücum edebilmek için denizaltılarımıza çok önemli taktik üstünlükler sağlayabilecektir ve düşman gemileri açısından bu tür güdüm sistemlerine karşı önlem almak ve kendini savunmak son derece zordur. Dolayısı ile Akya üzerinde dümensuyu güdüm yeteneğinin mevcut olması çok yerinde bir tercihtir.

Diğer taraftan yayınlanan verilere göre dümensuyu güdüm algılayıcısı yerli bir şirkete havale edilmiş durumda. İyi de bu kadar zor bir teknoloji bugüne kadar hiçbir arge çalışmasının ve benzer bir uygulamanın yapılmadığı, hiçbir bilgi birikiminin henüz mevcut olmadığı bir ülkede ve bu alanda tecrübesi ve geçmişi olmayan bir şirket tarafından sadece birkaç sene içinde nasıl geliştirilecek? Ya da gerçekten milli olarak geliştirilmesi gibi bir hedef mevcut mu?

 

Aslında bu sorulara cevap verebilmek için yakın geçmişten benzer bir numune göstermek bize yardımcı olabilir. Bu örnek için kısa bir süre için Akya Projesinden Yeni Tip Denizaltı Projesine atlamak gerekecek.

 

Aşağıda [Resim.2] 2011 tarihli bir haber için ekran görüntüsü mevcuttur. İngilizce bilmeyenler için kısaca açıklamak gerekirse bu haber Akya projesinde de görev verilen iki yerli şirketin (isimler önemli olmadığı için kırmızı ve siyah ile kapatılmıştır) YTDP1Projesi ve Milgem Projesi için torpil savunma sistemleri üretmek amacıyla İngiltere ile yaptığı anlaşmadan bahsediyor.

Biz de bu vesileyle Reis sınıfı denizaltılar üzerindeki yerli hatta milli olduğu söylenen torpido savunma sistemlerinin gerçek durumunun ne olacağını algılayabiliyoruz. Peki günün birinde bir İngiliz denizaltısı Akdeniz'in ortasında seyretmekte olan Reis sınıfı Türk denizaltısına bir Spearfish torpili yolladığında bu sistemin denizaltıyı koruyacağına gerçekten inanan biri mevcut mu? Bu cümleyi yazarken ilk aklıma takılan ise nedense! Refah faciası oldu.

Şimdi tekrar Akya'ya dönebiliriz. YTDP'nin torpil savunma sisteminde olduğu gibi Akya'nın üzerindeki dümensuyu güdüm sisteminin de yerli görünümlü ama ithâl bir çözüme dayanacağını anlayabilmek için çok da fazla bilgiye ihtiyâç yok. Köy görünürken, kılavuza ne hâcet... Tabii donanmanın bu şartlarda şunu da göz önüne alması faydalı olabilir; evet dümensuyu güdümlü bir torpili aldatmak çok zordur ama algılayıcıyı sağlayan ülke için durum nedir? Elektronik Harp söz konusu olduğunda sahip olduğunuz sistem ya %100 millidir ya da mağlubiyet kaçınılmazdır!

 

Bugün için batıda dümensuyu güdümünü geliştirebilip kullanan sadece iki ülke mevcuttur; İtalya ve Almanya. Bu teknolojiyi uygulanabilir seviyede geliştirebilmeleri de onlarca sene sürdükten sonra ancak 21. yüzyılda mümkün olabilmiştir. Özellikle Almanya bu teknolojiyi geliştirmek için halen yoğun olarak çalışmaya devam etmektedir. Güncel DM2A4 tasarımı dümensuyu güdüm yeteneğine sahiptir.

Fransanın da bu iki ülke ile birlikte geliştirmekte olduğu yeni F21 torpilinde muhtemelen Alman kökenli dümensuyu güdümü kullanacağı tahmin edilmektedir. ABD ise çok büyük ihtimalle Mk48.mod7CBASS ile dümensuyu güdümünü henüz kullanmaya başlayacaktır. Türkiyenin ithâl edeceği Mk48.mod6AT torpilleri üzerinde böyle bir yetenek olması beklenmiyor.

 

SSM'nin temel görevi olan yerli sanayii ve Türkiyenin sahip olduğu mevcut yetenekleri azami oranda kullanmak ve kendilerini geliştirmek yolunda katkıda bulunmak suretiyle Milli Savunma Sanayii'ni sağlam temellere oturtmak hususunda başarılı olabildiğini söyleyebilmek mümkün değil. Akya projesi vesilesiyle de bu düşünceyi destekleyen birkaç örnek daha gösterebilmek mümkündür.

Mesela akü konusunu ele alalım. Açıklanan bilgilere göre Akya'nın aküleri için şimdiye kadar ismi duyulmamış muhtemelen çok yakın tarihte kurulmuş bir şirket görevlendirilmiş durumda. Oysa Türkiyenin elinde daha geniş imkânlar eskiden beri mevcuttur. Örneğin uzun zaman önce Gölcük'te kurulmuş bulunan Denizaltı Batarya Fabrikası Akya'nın aküleri için ilk tercih olmalıydı. Hem denizaltılar hem de torpiller için yakın gelecekte lityum temelli akü teknolojilerine geçiş hemen hemen kesin olduğuna göre bu yönde uzun vadeli bir hamle ile Denizaltı Batarya Fabrikasını merkez alan arge temelli bir hamle ihtiyacı söz konusuydu. Bunun yanında Türkiye'de çok köklü yerli akü üreticileri de mevcuttur ki eğer torpiller için akü ihtiyacı varsa (ki elli senedir var!) çoktan bu şirketlerle işbirliğine gidilmesi gerekirdi.

Mesela pervane konusunu ele alalım. Akü örneğinde olduğu gibi SSM yine bu tür işler için sadece birkaç sene önce nokta atışıyla özel olarak kurulmuş olan büyük sermaye gruplarından birine ait şirketi tercih etti. Oysa pervane için tecrübe her şeydir ki tecrübe ve bilgi birikimini parayla satın alamazsınız. Pervane ayrıca çok özel bir mühendislik alanıdır ve tam bir uzmanlık ister. Bu ülkenin içinden çıkmış onlarca senedir bu zorlu sahada hayatta kalmaya çalışmış, alın teri dökmüş, bir nevi millete hizmet etmiş kobi ölçeğindeki milli pervane imalatçılarının SSM tarafından tamamen dışlanması, görmezden gelinmesi bunun yerine bambaşka ve hatalı bir düzen kurulmaya çalışılması için söylenebilecek tek bir kelime var: Yazık! Oysa pervane imâl etmek yerine doğrudan ithalât yapsalardı el üstünde tutulurlardı.

SSM'nin hatalı tercihleri saymakla bitmez ama bu yazı biter. Eğer Akya ile alâkalı olarak daha fazla veri yayınlanırsa yeni bir güncelleme daha yayınlanabilir...
Kaynak: http://uskudar.biz Mesajı Paylaş

HARZEMŞAH

uskudar.biz sektörde "yarı bilgili" kaynakların, ellerindeki bazı doğru bilgilerden yanlış sonuçlar çıkardıkları, güvenilir bulunmayan bir kaynaktır. Analiz adı verdiği incelemelerde derin hatalar ve mevcut durumun tam tersini vurgulayan çıkarımlar yer alır. Lütfen uskudar.biz kaynaklı paylaşımlara ihtiyatla yaklaşınız... Mesajı Paylaş

sailordream

Mesela pervane konusunu ele alalım. Akü örneğinde olduğu gibi SSM yine bu tür işler için sadece birkaç sene önce nokta atışıyla özel olarak kurulmuş olan büyük sermaye gruplarından birine ait şirketi tercih etti. Oysa pervane için tecrübe her şeydir ki tecrübe ve bilgi birikimini parayla satın alamazsınız. Pervane ayrıca çok özel bir mühendislik alanıdır ve tam bir uzmanlık ister. Bu ülkenin içinden çıkmış onlarca senedir bu zorlu sahada hayatta kalmaya çalışmış, alın teri dökmüş, bir nevi millete hizmet etmiş kobi ölçeğindeki milli pervane imalatçılarının SSM tarafından tamamen dışlanması, görmezden gelinmesi bunun yerine bambaşka ve hatalı bir düzen kurulmaya çalışılması için söylenebilecek tek bir kelime var: Yazık! Oysa pervane imâl etmek yerine doğrudan ithalât yapsalardı el üstünde tutulurlardı.


makalenin akü batarya kısmı filan sallama olmuş ama; Pervane konusunda söyledikleri doğru. Biraz destek dahi değil sadece yurt içi satın alma ile harikalar yaratacak KOBİ firmalarımız var. Mesajı Paylaş

HARZEMŞAH

Yazarın göz ardı ettiği bir nokta var. Örneğin pervane konusunda tecrübeli 3 tane şirket olduğunu varsayalım? Bunlar x, y, z firmaları olsun. Bugün ben de Türkiyenin en zengin ve büyük grubu olarak bu işe girmeye niyetlenip bugün m adlı bir şirket kursam, ardından bu konuda deneyimli x, y, z şirketlerinin tüm deneyimli personelini transfer etsem, tüm bunların üstüne üstlük yurt dışındaki deneyimli pervane imalatçılarından danışmanlar/uzmanlar getirsem, en gelişmiş araç-gereç ile işe soyunsam bu yanlış bir seçim mi olur? Firmaların fiziksel yaşlarına değil zeka yaşlarına bakılmalı. M şirketi en azından istek olarak, söz konusu "özel" bilgi birikimin kazanılmasında çok işlevsel olacak gibi görünüyor... Mesajı Paylaş

malpsoy

Ve görüntüsü de çıktı artık

Mesajı Paylaş

HARZEMŞAH

Akya'nın gövdesi Güney Kore Blue Shark/White Shark, güdüm sistemi ise Alman DM2A4 temelli olarak şekilleniyor.... Mesajı Paylaş

swat

görüntü sonunda geldi şu ana kadar en çok soru işaretine sahip proje sonunda kendini göstermeye başladı.

Menzil hız v.b temel karakterşstşk özellikleri konusunda bilgi var mı? Mesajı Paylaş

ocay

Torpido'nun şeklinin pek bi anlamı yok. Hepsinin konvansiyonel bi tasarımı var. Asıl anlamlı olan hız; menzil; harp başlığı gibi temel özellikler.. sessizliği; sensör dizini, sinyal işleme kabiliyeti ve hatasız çalışan bit yazılım gibi görünmeyen şeylerde..


Ben olsam Akya'yı atmak için Ruslar gibi 533mm'lik kovanlar koyardım Milgen3 ve 4e Mesajı Paylaş

HARZEMŞAH

Akya tüm Milgem'lere yerleştirilecek... Mesajı Paylaş

swat

HARZEMŞAH Hocam;

Tüm milgemlere 533mm torpido mu yerleştirilecek? Mesajı Paylaş

süper çavuş

Yada 533mm AKYA üzerinden şekillendirilecek 324mm "light" AKYA hafif torpido ?? Mesajı Paylaş

Tolga


Diğer kabiliyetlerimiz ile AKYA platformu birlikte oldukça geniş bir aile oluşturulabilir.
Savunma sanayimiz çok önemli parçaları birleştirmeye devam ediyor.
Süprizlere hazır olmalıyız.    Mesajı Paylaş

sailordream

Sayın Tolga torpido tahrik sistemi ile denizaltından hava yada satıha atılan sistemlerin itme prensipleri arasında ciddi bir farklılık vardır.

Akya pervaneli ve su altında hareket etmek üzere yapılmıştır yani su üstüne çıkma ve belli bir süre kalıp içindeki roket füze vs kendini ateşlemesi için gerekli stabilize duruşu ve zamanı sağlayamaz.

Bu tür sub harpoon yada IDAS gibi sistemlerde kiyasal booster tarzı bir itme kullanılır. Yani Akya ağır torpidosunun güdüm ve patlayıcı kısmını çıkartıp içine havaya yada satıha füze koymak gibi bir sistem olamaz. Ama kişisel kanaatim bu tip bir sistemin geliştirilmesi AKYA'dan daha zor değildir. Mesajı Paylaş

Çınar Çakmak

Turkish Navy Shipbucket
http://turkishnavyshipbucket.blogspot.com/
Savunma ve Stratejik Analizler
http://rewreward.blogspot.com/


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter