Türk Uzay Programı ve Türk Uzay Ajansı

Başlatan HARZEMŞAH, Ara 07, 2016, 06:06 ÖS

« önceki - sonraki »

nokta

Uydu parçaları Türkiye`de üretilecek

Uydu parçaları Türkiye`de üretilecek :Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye Uzay Ajansının kurulmasına ilişkin, "Türksat 5A ve 5B ile birlikte yerli ürün katkısını, milli ürün katkısını artırarak, ülkemizde de artık uydu parçalarını üretebilir hale geleceğiz ve Türksat 6A'yı inşallah tamamen milli ve yerli katkılarla ülkemizde üretmiş olacağız." dedi.

Arslan, yaptığı açıklamada, Türkiye uzay konusunda geçmişten beri çalışmalar yapıldığını ancak çalışmaların daha dar ölçekli yürütüldüğünü ifade etti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı döneminde uzay ve havacılık konusunda çalışmaların yapıldığını hatırlatan Arslan, "Biz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı olarak Uzay ve Havacılık Teknolojileri Genel Müdürlüğünü kurduk ve bu 5 yıldır genel müdürlük statüsünde hizmet veriyordu." diye konuştu.

Bu konuda ajans seviyesinde bir kuruluş kurmaya çalıştıklarını anlatan Arslan, şunları söyledi:

"Gerek havacılık sanayisinin gelişmesi, gerek uzaydaki gelişmeler, gerekse ülkemizin uzaydaki uydular marifetiyle aldığı yer çerçevesinde artık bunun bir genel müdürlük seviyesinde yürütülemeyeceği, bunun bir ajans seviyesinde olması gerektiğini ve ülkemizin de artık uzayda olması gerektiğini, uzay politikalarına, havacılık politikalarına yön veren ülkeler arasında olması gerektiğini düşündüğümüz için ajans seviyesinde bir kuruluş kurduk, kuruyoruz."

Arslan, Türkiye Uzay Ajansı Kanun Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisine gittiğini anımsattı.

Sanayi Komisyonuna teşekkürlerini ileten Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek komisyon başkanımız gerek komisyon üyeleri, görüşleriyle, önerileriyle, sorularıyla ciddi katkılar verdiler. 27 maddeden oluşan ve 5 geçici maddesi olan Türkiye Uzay Ajansı Kanun Tasarısı arkadaşların önerileri, fikirleri çerçevesinde komisyondaki değişikliklerle birlikte genel kurula gidecek şekilde komisyondan geçti. İnşallah 10 gün içerisinde genel kurulun gündemine gelecek, genel kurul da Uzay Ajansı Kanun Tasarısının kabul edilip kanunlaştırması durumunda biz uzayda yerimizi alacağız."

"Türksat 6A'yı milli ve yerli katkılarla ülkemizde üretmiş olacağız"

12 ülkenin uydu fırlatma kabiliyetine sahip olduğunu söyleyen Arslan, Türkiye'nin de Uzay Ajansıyla bu ülkeler arasına gireceğini kaydetti.

Özellikle astronot eğitimi dahil, birçok konuda bu ülkeler arasında yer alacaklarını anlatan Arslan, şöyle devam etti:

"Uzaya uydu fırlatma kabiliyeti dahil ki, bugün dünyada 12 ülke uydu fırlatma kabiliyetine sahip, bunların arasına girmiş olacağız. Zaten kendi uydumuzu üretmekle ilgili geçmişten beri düşüncelerimiz vardı. Biz yaklaşık 10 yıldır ürettiğimiz uydularda Türk mühendislerinin bu yeteneğini ve bu yetkinliğini kazanabilmesi adına mühendislerimizi dünyanın her yerinde üretim safhalarında da bulunduruyorduk. Mühendislerimiz gerekli yetkinliğe sahip oldular. Ülkemizde bu yetkinlikte gerekli eğitimli, donanımlı personel var artık. Türksat 5A ve 5B ile birlikte yerli ürün katkısını, milli ürün katkısını artırarak ülkemizde de artık uydu parçalarını üretebilir hale geleceğiz ve Türksat 6A'yı inşallah tamamen milli ve yerli katkılarla ülkemizde üretmiş olacağız. Dolayısıyla Türkiye Uzay Ajansıyla birlikte bundan sonra uydu üreten, uydu fırlatan ama bununla yetinmeyip uydu ihraç eden bir ülke haline gelmek istiyoruz. Tabii sadece uydu yapmak yetmiyor. Bunların fırlatılabilme kapasitesi ve kabiliyeti de ülkeler için çok önemli. Bu sektörde avantaj sağlamış oluyor. Biz de inşallah Türkiye Uzay Ajansıyla birlikte artık fırlatma kabiliyetine de haiz bir ülke olacağız."

Türkiye Uzay Ajansı kurulmasının yeni gelişmeleri de beraberinde getireceğini dile getiren Arslan, iletişim ve teknolojinin çok geliştiğine dikkat çekti.

Bu konuda dünyada "birinci lige" çıkmayı amaçladıklarını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"İletişim ve teknoloji gelişimi ve bilişim sektörünün gelişimine bağlı olarak buradaki hız dünyanın her yerinde, her alanda kullanılıyor ancak bundan sonra uzaydaki gelişmelerin takip edilmesi, oradaki avantajların ve hızın da dünyadaki ticarete, üretime günlük hayata adeta adapte edilip oraya aktarılması gerekiyor. İnşallah biz uzay ajansı marifetiyle bu kabiliyetimizi de yakalamış ve dünyada uzay konusunda, uzayla ilgili işlemler konusunda da birinci lige çıkmış olacağız. Artık birinci ligde hareket edeceğiz, büyük bir pazardan bahsediyoruz."

Amaçlarının bu sektör içindeki payı katlayarak artırmak olduğunu belirten Arslan, "Bu sektör üzerinden de ülkemize hem katma değer oluşturmak hem bu sektördeki karar vericilerin arasında ülkemizin yer almasını sağlamış olacağız. Bizim hedefimiz, 38 ülkenin içerisine gireceğiz 'orada kaldık' demeyeceğiz. Bu 38 ülke içerisinde üst ligde 10-12 tane ülke var. Kısa sürede onların seviyesine yaklaşmak ve o lige girmemiz gerekiyor." dedi.

http://www.rayhaber.com/2017/03/uydu-parcalari-turkiyede-uretilecek/#more-179574 Mesajı Paylaş

nokta

ÖZEL SEKTÖR UZAYA AÇILACAK

Türkiye'nin uzay ve havacılık teknolojileri alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarının koordine edilmesi amacıyla, kamu tüzel kişiliğini haiz ve Başbakanlığa bağlı kurulacak Türkiye Uzay Ajansının kuruluş, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarının belirlenmesiyle, ülkenin uzaya yönelik hak ve menfaatlerinin korunması amaçlanıyor.

Düzenleme, uzay ve havacılık teknolojileri alanında faaliyette bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsayacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından özel kanunlar uyarınca yürütülen faaliyetler, bu düzenleme kapsamı dışında olacak.

Türkiye Uzay Ajansının görev ve yetkileri

Taşınır ve taşınmazları ile para, evrak ve varlıkları devlet malı hükmünde olacak Ajans, okyanuslar ve kutuplarla ilgili araştırma yapabilecek, buralarda geçici veya daimi araştırma merkezleri, istasyonlar kurabilecek, deneysel amaçlı uydular, uzay ve hava araçları geliştirmek amacıyla yerli veya yabancı tüzel kişilerle anlaşmalar yapabilecek.

Ajans, uzay ve havacılık alanlarında bilim insanları ile uzman ve araştırmacılar yetiştirilmesi amacıyla burs ve ödül verebilecek.

Başbakanın başkanlığında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Kalkınma Bakanı, Milli Savunma Bakanı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanından oluşacak Uzay ve Havacılık Stratejileri İcra Kurulu, Başbakanın daveti üzerine yılda en az bir defa toplanacak.

Ajans, Uzay Kurulu, Başkanlık, Bilim ve Teknoloji Yönlendirme Komitesi, Uzay Uygulamaları Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi organlarından oluşacak. Uzay Kurulu, Ajansın karar organı olacak ve başkan dahil 7 üyesi bulunacak.

Kurul başkanı Başbakanın teklifiyle ve müşterek kararla, diğer üyeler ise Başbakan tarafından atanacak.

Ajans bünyesinde araştırma merkezleri, enstitüler, laboratuvarlar, yer gözlem, yönetim ve kontrol merkezleri, uzay parkı, uzay bilim merkezleri, mükemmeliyet merkezi ve benzeri birimler Başbakanın onayıyla, uydu fırlatma merkezleri ise Bakanlar Kurulu kararıyla kurulacak. Birimlerin çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesinde, bilimsel ve idari özerklik esas olacak.

Uzay sistemleri, milli güvenlik için kullanılabilecek

Kurum, kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler, uzay ve havacılık araçları ve sistemleri geliştirebilecek, kurabilecek, uzaya yönelik faaliyetlerde bulunabilecek.

Olağanüstü haller ile ülkenin güvenliğini ilgilendiren durumlarda, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halinde tüm uzay sistemleri, milli güvenlik ve milli savunma amaçları doğrultusunda kullanılacak.

TSK, ihtiyaç duyduğu uydu ve uzay kabiliyetlerini kazanmaya yönelik Ar-Ge, projelendirme, üretim, entegrasyon ve tedarik faaliyetlerini yürütebilecek, uzay sistemlerine sahip olabilecek.

İhtisas bölgeleri kurulabilecek

Ajans, uzay ve havacılık teknolojileri alanında yenilik ve tasarım faaliyetleri dahil olmak üzere araştırma ve geliştirme ile ürün geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla yıllık olarak veya yıllara sari olabilecek şekilde destek programları uygulayabilecek. Uygulanacak desteğin miktarları ile yararlanma usul ve esasları Uzay Kurulu kararıyla belirlenecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı nezdinde oluşturulan kaynağın yüzde 20'si, Ajans tarafından havacılık ve uzay teknolojileri alanında kullanılmak üzere Başbakanın onayıyla her yıl ocak ayının son gününe kadar ajans hesaplarına aktarılacak.

Ajans veya özel sektör ya da ilgili kurum ve kuruluşlarca uydu, uzay ve havacılık teknolojisi ile sistemlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi amacıyla kurulan montaj, entegrasyon ve test merkezleri, laboratuvarlar, araştırma merkezleri, enstitüler, uçuş pistleri, test alanları, fırlatma rampa ve üsleri ve benzeri altyapı ve tesisler kurulabilecek. Aynı amaçla oluşturulan Ar-Ge merkezleri, kuluçka merkezleri ve benzeri araştırma altyapıları ile uzay ve havacılık teknolojileri ekosistemine dahil şirketler ile kişi ve kuruluşların yer alacağı ihtisas bölgeleri de oluşturulabilecek.

İhtisas bölgeleri, Ajansın teklifi ve İcra Kurulunun onayı üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla kurulacak.

Ajans, faaliyetleri açısından gerek görülmesi hallerinde uzay ve havacılık teknolojileri ile sistemleri alanında kurulun önerisi ve İcra Kurulu kararıyla yurt içi ve dışında özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurabilecek, satın alabilecek, kurulu bulunan şirketlere ortak olabilecek, sahip olduğu şirketleri veya hisselerini devredebilecek.

- Ajans ile Türksat AŞ arasında görev sözleşmesi imzalanacak

Uydular ve altyapısının işletilmesi ile ilgili hak, yetki ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla Ajans ile Türksat AŞ arasında bir görev sözleşmesi imzalanacak.

Ajans kadrolarında, ihtiyaç duyulması halinde toplam kadro sayısının yüzde 10'unu geçmemek üzere teknik bilgi ve uzmanlıklarından yararlanmak üzere yabancı uzman istihdam edilebilecek.

Tasarıya göre, ilk atanan başkanın görev süresi 6 yıl olacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı uhdesinde toplam 107 kadro ihdas edilecek.

http://www.airlinehaber.com/ozel-sektor-uzaya-acilacak/ Mesajı Paylaş

The Thing

HAVELSAT Yörüngede

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinden HAVELSAN, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) ortak çalışması ile tasarlanıp üretilen küp uydusu HAVELSAT'ın fırlatıldığı uzay üssünden yörüngeye yerleştirildiğini twitter hesabından duyurdu. Bugün yapılan duyuruya göre HAVELSAT, 6 ay süreyle görev yapacak.

http://www.c4defence.com/Gundem/havelsat-yorungede/4407/1 Mesajı Paylaş

Alkyone

6,5 ayda model uydu yapıp Türkiye birincisi oldular


Akdeniz Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan ekip, 6,5 ayda geliştirdikleri model uydu ile Türksat 2. Ulusal Model Uydu Yarışmasında Türkiye birinciliği elde etti.

Türksat 2. Ulusal Model Uydu Yarışması'na 7-9 Eylül'de katılan Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Atilla Turgut Özyazgan, Şener Delibaş, Tahirhan Yıldızoğlu, Zeynel Deniz Arıcı ve Ali Türkay Avcı, koordinatörleri Doç. Dr. Selçuk Helhel yönetiminde başarılı bir çalışmaya imza attı.

Akdeniz Üniversitesi Endüstriyel ve Medikal Uygulamalar Merkezi Elektro Manyetik Uyumluluk Laboratuvarlarında çalışmalar yapan öğrenciler, geliştirdikleri model uydu ile Türksat 2. Ulusal Model Uydu Yarışması'na katılarak Türkiye birincisi oldu.

Akdeniz Üniversitesi Elektromanyetik Alanlar ve Mikro Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Helhel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmada 4 temel ölçünün dikkate alındığını söyledi. Bunların haberleşme sistemleri, titreşim, düşme ve dayanıklılık olduğunu belirten Helhel, standart uydularda bulunması gereken bu özelliklerin araştırmalarını öğrencilerin, üniversitedeki elektro manyetik dalgalardan arındırılmış merkezde gerçekleştirdiklerini belirtti.

Helhel, "Birkaç yıl içinde Türkiye'nin yüzde 85-90 mertebelerinde yerli uydusu olacak." ifadelerini kullandı.

Tüm tasarımlar öğrencilere ait

Akdeniz Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Zeynel Deniz Hasırcı, 6,5 ay süren uydu çalışmasının kendileri açısından zorlu bir süreç olduğunu söyledi. Hasırcı, projenin elektronik tasarımlarının da kendilerine ait olduğunu belirtti.

Model uyduyu 500 metreye kadar çıkıp taşıyıcı yükü 400 metrede bırakacak şekilde programladıklarını ve bunu başarıyla gerçekleştirdiklerini anlatan Hasırcı, uyduyu açık havadaki konumu, basınç ve sıcaklığı veren görüntü alacak şekilde tasarladıklarını söyledi.
http://aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/6-5-ayda-model-uydu-yapip-turkiye-birincisi-oldular/912909

Mesajı Paylaş
Çoklar diye korkma
Azız diye çekinme...
Tonyukuk

Trilogy

Türkiye Uzay Ajansı için geri sayım başladı

Başbakan Binali Yıldırım'ın bu yasama döneminde yasalaştırılarak hayata geçirileceğini açıkladığı Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasıyla Türkiye, uzay alanında çalışmaları tek elde toplayarak bu alanda faaliyetlerini yoğunlaştırmaya çalışacak.
Uzmanlar, Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasını "geç kalınmış ancak yerinde bir adım" olarak nitelendirirken Türkiye'nin bu alanda Rusya'nın deneyiminden faydalanabileceğine dikkat çekiliyor.

Başbakan Yıldırım, geçtiğimiz yıl Şubat ayında TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edilen Türkiye Uzay Ajansı kurulmasına ilişkin yasa tasarısının bu yasama yılı içinde görüşülerek yasalaşacağını açıkladı. Türkiye'de uzun süredir gündemde olan ancak hayata geçmeyen uzay ajansının kurulması durumunda uzay ve havacılık teknolojileri alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar tek elden koordine edilecek. Tasarıya göre kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler, uzay ve havacılık araçları ve sistemleri geliştirebilecek, kurabilecek, uzaya yönelik faaliyetlerde bulunabilecek.

'GEÇ KALINMIŞ AMA OLUMLU BİR ADIM'

Türkiye Uzay Ajansı kurulması çalışmalarını Sputnik'e değerlendiren astronom Prof. Dr. Ethem Derman, kendisinin de içinde bulunduğu bir ekibin 1995 yılında uzay ajansı kurulması için yasa tasarısı hazırladığını ancak o dönemde tasarının yasalaşmadığını kaydetti. Geç kalınmış olsa da ajans kurulması için adım atılmasının olumlu olduğunu vurgulayan Derman, "İnşallah bu iş iyi bir organizasyonla yapılır. İşi bilenler işin başına getirilirse Türk Uzay Ajansı'na Türkiye'nin çok ihtiyacı var. Bu Roketsan filan daha önce kurulmuştu. Son zamanlarda çok büyük bir laboratuar kurdu devletimiz. Orada 1000 mühendis çalışacaktı, yeni uydu yapımı, yapılan uyduların testinin yapılacağı bir tesis kuruldu, epey bir para harcandı oraya. Bunlar hepsi Türk Uzay Ajansı adı altında birleşecek, güzel çalışmalar yapılacak inşallah diyelim" diye konuştu.
'YURT DIŞINDA BU ALANDA ÇALIŞAN TÜRK BİLİM İNSANLARINI GETİRMEK ÖNEMLİ'

Yurt dışında uzay alanında çalışan çok sayıda Türk bilim insanının bulunduğunu vurgulayan Derman, "Bu uzmanları aslında toparlayıp Türkiye'de bir organizasyon içinde çalışmalarını sağlayabilirsek bunlar mümkün olur. Ama mevcut bürokrasi buna izin vermiyor. Örneğin vereceğiniz maaş, Başbakanlık Müsteşarı'nın maaşından fazla olamıyor. Biz oradaki uzmanları Türkiye'ye toplamak istesek bu tür aksilikler çıkabilir. Ama bu konuda uzmanlaşmış Türkleri bir araya getirmek önemlidir. Türk Uzay Ajansı içinde bu konuda en iyi olanları başa getirip bir yönetim kadrosu geliştirilebilirse çok iyi olur. Fakat Türkiye'de bunun yapılacağına inancım pek yok şu anda. Bu konuda çalışan Türkleri toparlayıp 'bunlar zaten bu işi biliyor, bunlarla daha hızlı adım atarız' diyecek gücümüz var mı yok mu onu bilemiyorum" dedi.

Uzay çalışmalarında ilerleme kaydetmek için zamana ihtiyaç olduğunu vurgulayan Derman, "Önemli olan yasayı çıkartıp bu adımı atmaktır ama bu işin kazanımı olması için 15-20 yıl geçmesi gerekir. Ama uzmanlaşmış kişileri toparlayabilirsek bu işler daha hızlı ilerler. Fakat sadece bir profesörü onun başına atamakla bu iş çözülmez. Bu işten anlayan, bu işte deneyimi olan, yurt dışında, NASA'da, ESA'da uzun süredir çalışan, roket yapımında deneyimleri olan uzmanlarımız var. Önemli olan onları toparlayabilmektir bana göre. Bu yapılabilirse çok iyi olur. Fakat baştan başlayalım denirse o da ayrı bir yöntem, inşallah becerilir" diye konuştu.

'İLK ADIMLARI BU ALANDA GELİŞMİŞ BİR ÜLKEYLE ATMAKTA BÜYÜK YARAR VAR'

Derman, Türkiye'nin Rusya'yla uzay alanında da işbirliği yapabileceğine işaret ederek "İlk adımları bu alanda gelişmiş bir ülkeyle atmakta büyük bir yarar var. Rusya ile yapılacak bir işbirliği, veyahut da Çin'le, Hindistan'la yapılacak bir işbirliği bu konuda daha hızlı ilerlememizi sağlar" dedi.
'DÜNYADA İLERİ GELEN BİR ÜLKE OLMAK İSTİYORSANIZ UZAYDA SÖZ SAHİBİ OLMANIZ GEREKİYOR'

Sputnik'e konuşan İTÜ Uzay Mühendisliği bölüm başkanı Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan da uzay ajansı kurulmasının geç kalınmış bir adım olduğu görüşünü paylaşıyor. "Çok daha önceden bu ajansın hayata geçmesi ve çalışmaların bu kurum tarafından koordine edilmesi gerekiyordu. Ama çeşitli nedenlerle hayata geçemedi, bir an önce hayata geçmesinde fayda var" diyen Aslan, şöyle konuştu:

"Dünyada ileri gelen bir ülke olmak istiyorsanız uzayda söz sahibi olmanız gerekiyor. Uzay teknolojisini üretiyor, ihraç ediyor olmanız gerekiyor. Bugün neredeyse bütün haberleşme uzay üzerinden gerçekleşiyor. Onun dışında ülkenin güvenliğini sürekli uzaydan sağlayabiliyorsunuz, en ekonomik yolu bu. Dolayısıyla bunun günlük hayata yansıması da doğrudan oluyor. Bunları uygun bir şekilde sağlayamıyorsanız bu konuda da yurt dışına bağımlı hale geliyorsunuz. Hatta yurt dışına bağımlı olmanızın ötesinde bazı durumlarda parasını verseniz de alamıyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir uzay ajansının kurulması önemli. Tüm bunları dikkate aldığımızda ülkenin gelişmesi üzerinde çok büyük etkisi olacaktır diye düşünüyorum."

'UZAY AJANSI, YURT DIŞINDAKİ BİLİM İNSANLARINI ÇEKEBİLİR'

Aslan, bu alanda çalışma yürüten yurt dışındaki Türk bilim insanlarının ajansa önemli katkılarda bulunabileceğine işaret ederek "Bir ara 6-7 yıl önce yurt dışından dönüşler hızlanmıştı. İnsanlar geri dönüp Türkiye'de çalışmaya başlıyor, hatta yabancılar Türkiye'de iş arıyordu. Fakat şu an durum öyle değil, şu an geri gelenler de geri dönmeye başladı. Dolayısıyla bunu tekrar eski haline çevirmek için bu kurumun büyük faydası olacağını düşünüyorum. Yapacağı projelerle, vereceği işlerle insanların katkısını tekrar çekebilir. Ama tabii ülkenin uluslararası görünümü önemli. Çok boyutlu bir konu, basit bir konu değil. Ama biz kendi içimizde güçlü olduğumuz sürece, bir şeyler ürettiğimiz sürece her şeyin daha pozitif olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

'ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ OLMADAN UZAY TEKNOLOJİSİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK MÜMKÜN DEĞİL'

Aslan, Türkiye'nin Rusya ile uzay alanında işbirliği konusunda ise "Birçok kimseyle işbirliği olur. Fakat biz ne kadar güçlüysek kuracağımız işbirliği de o kadar güçlü olur. Bizim kendimizin ne kadar bilgi ürettiği, geliştirdiği önemli. Uzay teknolojisini uluslararası işbirliği olmadan gerçekleştirmek mümkün değil. Çok emek istiyor, çok farklı fikirleri bir arada oluşturması gerekiyor. Çok büyük bütçeler gerektirebiliyor. Belli bir aradan sonra çok küçük bütçelerle büyük işler yapmaya başlıyorsunuz. Altyapı çok önemli, bizim altyapımızın çok güçlü olduğunu söylemek mümkün değil. Bunun çok daha güçlenmesi lazım. Tüm bunları bir araya getirdiğimiz zaman; biz kendi içimizde güçlü olacağız ki güçlü işbirlikleri kuralım" dedi.
'TÜRKİYE HALİHAZIRDA RUSYA İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE UZAY ARAŞTIRMALARINA KATILIYOR'

Rusya Bilimler Akademisi'nin Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden kıdemli uzman Natan Eysmont da Türkiye'nin Uzay Ajansı kurma kararını Sputnik'e değerlendirdi.

"Herkes bu kulübe, uzaya araç göndermeye, ölçüm yapmaya yeterli teknolojilere sahip olanların kulübüne üye olmayı, genel olarak ta bu alandaki ilerlemelere katkı sağlama imkânına sahip olmayı arzuluyor" diyen Eysmont, "Aslında en küçük ülke de bunu yapmak isterdi. Ancak Türkiye o kadar küçük bir ülke değil, aslında onlar uzay araştırmalarına katılıyor, bu arada bunu Rusya ile işbirliği halinde de yapıyor. Rusya'nın Türkiye topraklarında teleskobu var ve bu teleskopla başarılı bir şekilde çalışıyor. Ancak uzay aracını bir yerlere, herhangi bir gezegene ya da en azından dünya atmosferinin dışına göndermek bambaşka bir şey, bu bir ilerleme" diye konuştu.

'BU FAALİYETLERİN ULUSLARARASI OLMA ÖZELLİĞİ VAR'

Rusya'nın, Türkiye ile birlikte uzay teknolojilerini geliştirme konusuna ilgi duyabileceğine işaret eden Eysmont, "Aslında tüm bu faaliyetlerin baştan beri uluslararası olma özelliği var. Burada herhangi bir ülkenin en ileri gelen vasıflarını ve teknolojilerini kullanmak önemli. Bu konuda Türkiye'nin de uzmanları olduğunu düşünüyorum. Muhakkak uzay araçlarındaki aygıtların kurulumu için gerekli alanlarda istihdam edilen bilimciler vardır. Ve böyle bir şey her hâlükârda hem Türkiye, hem de Rusya için faydalı olacak" dedi.
'RUSYA DA MÜTEVAZI BİR İSTASYONLA BAŞLAMIŞTI'

Rusya Bilimler Akademisi'nin Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden Profesör Oleg Vaysberg de Sputnik'e yaptığı açıklamada "Prensip olarak yeterince gelişmiş olan her ülkenin uzay araştırmalarıyla ilgilenmesi neredeyse kaçınılmaz ve bu işletmenin değeri kademeli olarak azalıyor. Bu nedenle her şey, onun bu iş için hangi kaynaklara sahip olacağına bağlı. Türkiye'nin yeterince gelişmiş bir ülke olduğu denebilir, bu nedenle hangi sürelerde ve hangi ebatlarda bir istasyon yapmak istemesine bağlı olarak bu görev yıllar içinde çözülebilir. Biz de, bugünkülere kıyasla mütevazı bir istasyonla başlamıştık. Dolayısıyla bunu yapamayacaklarını söylemekten çekinirdim" dedi.

'TÜRKİYE, RUSYA'NIN DENEYİMİNDEN FAYDALANABİLİR'

Türkiye'nin uzay alanında Rusya'nın deneyiminden faydalanabileceğini ifade eden Vaysberg, "Türkiye ile ilişkilerde sorun vardı, şimdi ise Türkiye ile işbirliği yapıyoruz. Bu nedenle bizim deneyimimiz faydalı olabilir. Hatta bazı belli deneyimlerimiz Amerikalılar için de faydalı olmuştu ve şimdi de faydalı. Dolayısıyla ülkemiz bu konuda işbirliği yapabilir. Çinliler de Rusya'nın çözümlerini kopyalayarak başladıklarını söyleyebiliriz. Bu nedenle, eğer ülkede böyle bir karar alınacak olursa, yardım edebilirler ve bu deneyim faydalı olacaktır" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/turkiye/201710051030451896-turkiye-uzay-ajansi-geri-sayim/ Mesajı Paylaş

putty

Kaç tane uzay ajansı kurduk her sene bir tane mi kuruyoruz ben bir sürü defa bu şeyi kurduğumuzu hatırlıyorum bu forumdan Mesajı Paylaş

murattekin

Bizde uzay ajansı her gündem değiştirilmek istendiğinde  açılır. Mesajı Paylaş
Murat Tekin

ocay

#22
Eki 10, 2017, 07:55 ÖÖ Last Edit: Eki 10, 2017, 07:58 ÖÖ by ocay
Umarım bu yıl içerisinde kurulur bu Uzay Ajansı. Türkiye'nın uzay araştırmalarında ciddi eksikleri var.. mesela Endonezya'nın 50 senelik Sounding Roket ile deneyimi var; pek çok daha küçük ülke yüksek irtifa balonları ile 30-40km irtifada yıllardır araştırma yapıyor.

http://pustekroket.lapan.go.id/index.php/subblog/pages/2014/16/Fokus-Pengembangan-Roket-Sonda

Uzay yol haritası:
http://pustekroket.lapan.go.id/index.php/subblog/pages/2014/17/Fokus-Pengembangan-Roadmap-Roket-Peluncur-Satelit

En azından bu iki alanda (Sounding Roket ve Yüksek İrtifa Balonu) hızlıca deneyim kazanmamız lazım. Mesajı Paylaş

ocay

#23
Eki 10, 2017, 08:56 ÖÖ Last Edit: Eki 10, 2017, 09:11 ÖÖ by ocay
https://en.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUmV4dXNfYW5kX0JleHVz

Alman-İsveç ortak REXUS/BEXUS projeleri aslında tam olarak neler yapmamız gerektiğinin bir örneğini oluşturuyor.


Mesajı Paylaş

putty

#24
Eki 10, 2017, 10:07 ÖÖ Last Edit: Eki 10, 2017, 10:09 ÖÖ by putty
HDS söyleyene kadar ben uzayda yerçekimi yok zannediyordum. Meğerse uzay mekiğinde uçan adamların orda dünyadaki kadar neredeyse yer çekimi varmış. İnsan bu kadar cahil olmaz. Varmı aranızda uzay mekiğinde havada uçan adamların orda aslında dünyadaki kadar yerçekimi olduğunu bilmeyen benim gibi.  Vardır kesin Mesajı Paylaş

HDS


ocay

Sabah sabah neden "sounding roket" yapmıyoruz diye aklıma bişeyler gelip karalamıştım ki bunu gördüm:

ROKETSAN Sounding Roket'i fırlatmış olmalı, fotoğrafta bazı bilgiler var:

zaman: 1dk 36sn
irtifa:  85.5km
hız: 1500+ metre/saniye Mesajı Paylaş

Defence

Önümüzdeki dönem, TBMM'de Türk Uzay Ajansı Kanununun kabulü sonrası, 2018 yılının ikinci yarısında Roketsan'ın SLV (Uydu Fırlatma Aracı)  projesi kapsamında bazı bilgiler duyarız. Mesajı Paylaş

saladin

Uzay mekigi ve yercekimi konusu biraz beklenti disi, o yuzden algilamak cok zor. Benim de kafam pek almiyor, nasil yani bunlar surekli nasil dusuyorlar, hep ayni yukseklikteler (yada gunde bir kac metre iniyorlar), yorunge hizi nasil bunlari ayni yerde tutar ama etkili bir kuvvet uygulamaz diye.

Ilk astronotlar uzaya cikana kadar bilim adamlarininda cok anladigindan emin degilim acikcasi. Mesajı Paylaş

cagribey

#29
Eki 11, 2017, 08:15 ÖÖ Last Edit: Eki 11, 2017, 09:35 ÖÖ by cagribey
Hocam şöyle basit bir örnekle açıklayalım: bir hava aracı olsun ve üzerinde bir bomba taşısın. İlk durumda bu hava aracı belirli bir yükseklikte sabit olarak duruyor olsun.(hover) Bomba o yükseklikten bırakıldığında serbest düşüş yapmaya başlayacak ve rüzgar vs bozuntuları ihmal edersek, düşeceği yer hava aracıyla dünya yüzeyi arasında çizilen ve yüzeye dik bir doğrunun üstünde olacaktır. Çünkü yerçekimi denen bir olay var ve dünya kendine çekiyor, bunu biliyoruz. İkinci durumda ise bu hava aracı askıda kalma(hover) durumundan -aynı irtifada- sabit hızlı uçuş durumuna geçsin. Bombayı bıraktığında bomba yine serbest düşüş yapacak fakat hava aracının irtifa ve hızından dolayı izleyeceği yol değişecektir. Düşüş yeri de artık kim bilir neresi. Dikkat edilirse iki durumda da bombalar serbest düşüş yapıyor. Yani aerodinamik etkiler vs ihmal edersek aslında yere aynı sürede düşmeleri lazım, çekiç ve tüy meselesi yani.

Şimdi uzayaraçlarına gelelim. Onlar da yukarıda örneğini verdiğim bomba gibi serbest düşüş yapıyorlar. Fakat bu serbest düşüş, bu uzayaraçlarının sahip olduğu irtifa ve hızdan dolayı, 2. durumdaki gibi gerçekleşiyor. Yani bırakıldıkları yerden direkt dünya yüzeyine inmiyor, bir yol(trajectory) izliyor. İşte uzayaraçlarının hızını ve irtifasını uygun değerlere getirince de bu yol dünya etrafında sürekli dolanan bir hale bürünüyor, yani yörüngede olma durumu. Sürekli serbest düşüş halindeler yani, fakat hiçbir zaman yere vurmuyorlar.(gerçekte vurabilirler)

Buradan şu sonuca varıyoruz. Yerçekimi yukarıda da var. Fakat etkileri hissedilmiyor irtifa ve hızdan dolayı. Burada serbest düşüş olayını iyi anlamak lazım aslında. Dünyada uçaktan atlasak yanımıza da bir kalem alsak ve bıraksak o bizden önce düşecek. Hava içinde olduğumuz için oluyor bu. Halbuki atmosfer olmasa kalemle aynı hızda ve yanyana düşülecek. Dolayısıyla gözünü kapatsan düştüğünü anlamazsın yani. Uzayda insana bu oluyor işte benim anladığım kadarıyla.

Kerbal Space Program oynayın, oynadıkça az buçuk anlaşılıyor bu mevzular :D


Mesajı Paylaş
''Bre sorun Nemçelü'ye Lehli'ye,
Ne de çabuk unuttular Muhac'ı''


Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter